A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai irányítása alatt működő Zsendülő Tanodába szociális munkást keresünk!

A Zsendülő Tanoda (fenntartója a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. /székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13., adószám: 25313433-2-41, Cg: 01-10-048493/) állami tanodaprogram irányelvei alapján legalább 30, többségében általános iskolába járó diák számára nyújt egyéni és közösségi támogatást az iskolai tanulmányok sikeres elvégzéséhez.

Feladatok:

 • 40/2018. EMMI rendelet alapján szolgáltatói nyilvántartásba vett tanoda gyermekei és családtagjaik körében végzett szociális munka ellátása a kapcsolódó jogszabályokban és rendeletekben foglaltakkal összhangban
 • Kapcsolattartás a JSZSZGYK ill. más kerületek szociális feladatot ellátó intézményeivel és más jelzőrendszeri tagokkal
 • Részvétel a tanoda szakmai programjának megvalósításában
 • Prevenciós programok szervezése

Feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok, alapdokumentumok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
 • A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet
 • Szakmai ajánlás a tanoda szolgáltatás működtetésére
 • Zsendülő Tanoda Szakmai Program

Feltételek:

 • szociális munka, szociálpedagógia szakos főiskolai vagy egyetemi végzettség, iskolai szociális segítő- vagy hasonló szakirányú végzettség

Előnyök:

 • kerületi kötődés, helyismeret
 • tanodában szerzett szakmai tapasztalat
 • interkulturális ismeretek
 • azonnali munkakezdés vállalása

Munkaidő:

 • Megbízási szerződés (heti 20 óra)
 • Díjazás megállapodás szerint.

 Kompetenciák:

 • tapasztalat hátrányos helyzetű, sokproblémás családokkal történő gyakorlati szociális munkában
 • szociális ellátórendszer-, humánszolgáltatási rendszerek ismerete
 • önkéntes tapasztalatok

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez (letölthető)

Nyilatkozat)

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (csak sikeres pályázat esetén).

Munkavégzés helye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. Kesztyűgyár Közösségi Ház/Zsendülő Tanoda
A foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés

Bérezés: megegyezés szerint (előzetes bérigény megjelölését kérjük)
Jelentkezés: info@kesztyugyar.hu
A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.

Várható munkakezdés:
A munkakör azonnal betölthető.

 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai irányítása alatt működő Zsendülő Tanodába tanodapedagógust keresünk!

A Zsendülő Tanoda (fenntartója a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. /székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13., adószám: 25313433-2-41, Cg: 01-10-048493/) állami tanodaprogram irányelvei alapján legalább 30, többségében általános iskolába járó diák számára nyújt egyéni és közösségi támogatást az iskolai tanulmányok sikeres elvégzéséhez.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • részvétel a tantárgyi mérések módszerének és tartalmának kidolgozásában, a mérések elvégzésében
 • kompetenciaméréseken alapuló fejlesztés változatos módszerekkel
 • tematikus egyéni és kiscsoportos foglalkozások tervezése és megtartása
 • segítségnyújtás az iskolai feladatok elkészítésében
 • kapcsolattartás családokkal, iskolákkal, gyermekjóléti szervezetekkel
 • a kapcsolódó adminisztráció vezetése

Pályázati feltételek:

 • folyamatban lévő vagy befejezett egyetemi vagy főiskolai tanulmányok: tanító, tanár, mérnöktanár, szociálpedagógia, pedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia

Kompetenciák:

 • magasfokú nyitottság, empátia atipikus fejlődésű, tanulásban akadályozott gyermekek iránt
 • gyerekekkel való kapcsolatteremtő képesség
 • proaktivitás, önállóság, rugalmasság
 • teammunkában való jártasság
 • MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • az iskolai végzettséget, továbbképzések, módszertani képzések elvégzését igazoló okiratok másolatát (nyelvvizsga bizonyítvány előny, de nem kötelező)
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez (letölthető)

Nyilatkozat)

Munkavégzés helye: Zsendülő Tanoda (1084 Budapest, Mátyás tér 15. Kesztyűgyár Közösségi Ház)

A munkavégzés ideje: 8 órás, 10-18 óra között
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű

Bérezés: megegyezés szerint (előzetes bérigény megjelölését kérjük)
Jelentkezés: info@kesztyugyar.hu
A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.

Várható munkakezdés: A munkakör a jelentkezők pályázatainak elbírálásától számítva azonnal betölthető.