PÁLYÁZATI KIÍRÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR GYERMEKFELÜGYELŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRA

A pályázat célja:

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) pályázatot hirdet gyermekfelügyelői pozíció betöltésére határozott időre. Jelen pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tevők jogosultak jelentkezni.

Pályázók köre:

18. életévét betöltött, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár. Az alábbi szakterületekről várjuk a jelentkezéseket: bölcsészettudomány (közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, romológia), egészségtudomány (egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező) pedagógusképzés (csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, óvodapedagógus, tanító), sporttudomány (edző, sport- és rekreációszervezés), társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia).

Alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként, pedagógiai asszisztensként, valamint gyógypedagógusként, humán, vagy szociális területen (gyermek-, ifjúság- és családvédelem) foglalkoztatott magyar állampolgár.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik táboroztatási tapasztalattal rendelkeznek és legalább két turnust tudnak vállalni.

Általános pályázati feltételek:

Pályázni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet;

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen: tabor@kesztyugyar.hu; személyesen, illetve postai úton: Kesztyűgyár Közösségi Ház –1084 Budapest, Mátyás tér 15.

A pályázatok benyújtása folyamatos;

A pályázatokat a Kesztyűgyár Közösségi Ház folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;

A pályázatok elbírálása több lépésben történik. A beküldött pályázatok feldolgozását követően személyes egyeztetésre hívjuk be a pályázót – válaszlevélben – egy megajánlott időpontra. A sikeres pályázatok az egyeztetést követően kerülnek kiválasztásra.

A segítő feladatai:

A tábor napi programjának előkészítése és lebonyolítása a tábor- és programvezető irányításának megfelelően.

A programvezető és a táborvezető által adott, a gyermekek segítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve proaktív megoldások kidolgozása a tábori program sikere érdekében.

A józsefvárosi nyári napközis táborban résztvevő gyermekek kísérése, felügyeletükben való részvétel mind a tábor területén, mind a külső helyszínen szervezett programok során.

Aktív részvétel a tábor napi életében.

A tábori élet során felmerülő gondok megoldásában való segítség.

A megállapodás tartalma:

A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a táborhelyszíneken (1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy-park) – 1083 Budapest, Ludovika tér 2. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus), külsős program esetén pedig a külső helyszíneken az előre választott turnus(ok) alatt végzi segítő feladatát. A választott turnust a pályázat benyújtásakor kell megjelölni;

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a pályázat sikeres elbírálása esetén megbízási szerződést köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt időtartama alatt napi háromszori étkezést biztosít;

Turnusok:

1. turnus 2023.06.19. – 2023.06.23. között (5 nap)

2. turnus 2023.06.26. – 2023.06.30. között (5 nap)

3. turnus 2023.07.03. – 2023.07.07. között (5 nap)

4. turnus 2023.07.10. – 2023.07.14. között (5 nap)

5. turnus 2023.07.17. – 2023.07.21. között (5 nap)

6. turnus 2023.07.24. – 2023.07.28. között (5 nap)

7. turnus 2023.07.31. – 2023.08.04. között (5 nap)

8. turnus 2023.08.07. – 2023.08.11. között (5 nap)

9. turnus 2023.08.14. – 2023.08.18. között (5 nap)

10. turnus 2023.08.21. – 2023.08.25. között (5 nap)

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

fényképes önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben);

hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak zárt kezeléséhez (mellékletként letölthető)

A szerződés megkötéséhez szükséges érvényes tüdőszűrő lelet bemutatása (1 évnél nem régebbi)

További információkért a tabor@kesztyugyar.hu e-mail címen vagy a (06 1) 788 1344-as telefonszámon érdeklődhetnek.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÓKUSZ KÖZÖSSÉGI TÉR GYERMEKFELÜGYELŐ POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉRE

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13, adószám: 25313433-2-41, Cg: 01-10-048493) Budapesten, Józsefvárosban található önkormányzati tulajdonú nonprofit intézmény Közösségi Igazgatósága a Fókusz Közösségi Tér telephelyére gyermekfelügyelő munkatársat keres.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közösségi Igazgatóság szakmai irányítása alá tartozó Fókusz Közösségi Tér a Magdolna 47. sz. alatti telephelyen működik. Célcsoportja a 0-3 éves gyermeket nevelő GYES/GYED-en lévő anyák, apák, családok. A Közösségi Tér lehetőséget biztosít a gyermekkel szabadidős tevékenységekre, kapcsolatépítésre, ezáltal a szociális védőháló erősítésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • 0-3 éves korú gyermekfelügyeleti feladatok ellátása
 • gyermekekkel minőségi idő együtt töltése
 • gyermekmegőrzés, amikor a gyermek szülője távol van az intézménytől

 Pályázati feltételek:

 • gyermekfelügyelő vagy óvodapedagógus végzettség

Előnyök:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • kisgyermekneveléssel, mentálhigiénével összefüggő ismeretek megléte (pszichológiai, nevelési, gyakorlati ismeretek)

Kompetenciák:

 • proaktivitás, önállóság
 • jó kommunikációs képesség
 • csapatmunkára való készség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • rövid motivációs levelet
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • aláírt, beszkennelt nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez (letölthető)

(Nyilatkozat)

Munkavégzés helye: 1086 Budapest, Magdolna utca 47. Fókusz Közösségi Tér

A foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés, hétfőtől csütörtökig 9 órától 16 óráig

Bérezés: megegyezés szerint (előzetes bérigény megjelölését kérjük)

Jelentkezés: info@kesztyugyar.hu
A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.

Várható munkakezdés:
A munkakör a jelentkezők pályázatainak elbírálásától számítva azonnal betölthető.