PÁLYÁZATI KIÍRÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR GYERMEKFELÜGYELŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRA

 

A pályázat célja:

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) pályázatot hirdet gyermekfelügyelői pozíció betöltésére határozott időre. Jelen pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tevők jogosultak jelentkezni.

Pályázók köre:

I. 18. életévét betöltött, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár. Az alábbi szakterületekről várjuk a jelentkezéseket: bölcsészettudomány (közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, romológia), egészségtudomány (egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező) pedagógusképzés (csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, óvodapedagógus, tanító), sporttudomány (edző, sport- és rekreációszervezés), társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia).
II. Az elmúlt évben alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként, pedagógiai asszisztensként, valamint gyógypedagógusként, humán, vagy szociális területen (gyermek-, ifjúság- és családvédelem) foglalkoztatott magyar állampolgár.

Általános pályázati feltételek:

• A pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt.
• Büntetlen előélet
• Táboroztatásban szerzett korábbi tapasztalat (ezt kérjük, hogy a pályázatában jelezze, előnyt élveznek, akik az általunk szervezett korábbi táborokban részt vettek)
• A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik táboroztatási tapasztalattal rendelkeznek és legalább két turnust tudnak vállalni.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Pályázni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet;
• A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen: krisztian.kristofoletti@kesztyugyar.hu; személyesen, illetve postai úton: Kesztyűgyár Közösségi Ház –1084 Budapest, Mátyás tér 15.
• A pályázatok benyújtása folyamatos;
• A pályázatokat a Kesztyűgyár Közösségi Ház folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el.
• A választott turnust a pályázat benyújtásakor kell megjelölni.
A pályázatok elbírálása több lépésben történik. A beküldött pályázatok feldolgozását követően személyes egyeztetésre hívjuk be a pályázót – válaszlevélben – egy megajánlott időpontra. A sikeres pályázatok az egyeztetést követően kerülnek kiválasztásra.

A gyermekfelülgyelő feladatai:

• A tábor napi programjának előkészítése és lebonyolítása a tábor- és programvezető irányításának megfelelően.
• A programvezető és a táborvezető által adott, a gyermekek segítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve proaktív megoldások kidolgozása a tábori program sikere érdekében.
• A józsefvárosi nyári napközis táborban résztvevő gyermekek kísérése, felügyeletükben való részvétel mind a tábor területén, mind a külső helyszínen szervezett programok során.
• Aktív és készséges részvétel a tábor napi életében.
• A tábor területén jelentkező tárgyi meghibásodások, egyéb gondok figyelemmel kísérése, azok haladéktalan jelzése a táborvezető felé.
• A tábori élet során felmerülő gondok megoldásában való segítség.
A megállapodás tartalma:
• A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a táborhelyszíneken (1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy-park) – 1083 Budapest, Ludovika tér 2. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus), külsős program esetén pedig a külső helyszíneken az előre választott turnus(ok) alatt végzi segítő feladatát;
• A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a pályázat sikeres elbírálása esetén megbízási szerződést köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt időtartama alatt napi háromszori étkezést biztosít;
• A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai igazgatója által aláírt teljesítési igazolás után a segítő teljes turnusonként (5 nap) bruttó 65 000 forint összegű megbízási díjban részesül;

Turnusok:

1. turnus 2022.06.27. – 2022.07.01. között (5 nap)
2. turnus 2022.07.04. – 2022.07.08. között (5 nap)
3. turnus 2022.07.11. – 2022.07.15. között (5 nap)
4. turnus 2022.07.18. – 2022.07.22. között (5 nap)
5. turnus 2022.07.25. – 2022.07.29. között (5 nap)
6. turnus 2022.08.01. – 2022.08.05. között (5 nap)
7. turnus 2022.08.08. – 2022.08.12. között (5 nap)
8. turnus 2022.08.15. – 2022.08.19. között (5 nap)

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

• fényképes önéletrajz (maximum 1 oldal terjedelemben);
• hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak a JKN Zrt. általi felhasználásához, valamint a személyes adatainak zárt kezeléséhez (mellékletként letölthető)
• két-három programjavaslat részletes bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben)
• A szerződés megkötéséhez szükség lesz továbbá mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) leletének bemutatására. (1 évnél nem régebbi)
További információkért a krisztian.kristofoletti@kesztyugyar.hu e-mail címen vagy a (06 1) 788 1344-es telefonszámon érdeklődhetnek.

 

Nyilatkozat

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR TÁBORVEZTŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRA

 

A pályázat célja:

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) pályázatot hirdet táborvezető pozíció betöltésére határozott időre. Jelen pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tevők jogosultak jelentkezni.

Pályázók köre:

I. 18. életévét betöltött, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár. Az alábbi szakterületekről várjuk a jelentkezéseket: bölcsészettudomány (közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, romológia), egészségtudomány (egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező) pedagógusképzés (csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, óvodapedagógus, tanító), sporttudomány (edző, sport- és rekreációszervezés), társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia).
II. Az elmúlt években alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként, pedagógiai asszisztensként, valamint gyógypedagógusként, humán, vagy szociális területen (gyermek-, ifjúság- és családvédelem) foglalkoztatott magyar állampolgár.

Általános pályázati feltételek:

• A pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt.
• Büntetlen előélet
• Táboroztatásban szerzett korábbi tapasztalat (ezt kérjük, hogy a pályázatában jelezze, előnyt élveznek, akik az általunk szervezett korábbi táborokban részt vettek)

A pályázat benyújtásának módja:

• Pályázni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet;
• A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen: krisztian.kristofoletti@kesztyugyar.hu; személyesen, illetve postai úton: Kesztyűgyár Közösségi Ház –1084 Budapest, Mátyás tér 15.
• A pályázatok benyújtása folyamatos;
• A pályázatokat a Kesztyűgyár Közösségi Ház folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el.
• A választott turnust a pályázat benyújtásakor kell megjelölni.
A pályázatok elbírálása több lépésben történik. A beküldött pályázatok feldolgozását követően személyes egyeztetésre hívjuk be a pályázót – válaszlevélben – egy megajánlott időpontra. A sikeres pályázatok az egyeztetést követően kerülnek kiválasztásra.

A táborvezető feladatai:

• Folyamatos kapcsolattartás a megvalósítókkal, a megvalósítási folyamatokban való aktív részvétel.
• A tábori programok szervezése és koordinálása, a megvalósítási folyamat nyomon követése és ellenőrzése. Aktív részvétel a gyerekcsoportok felügyeletében és kíséretében.
• A gyermekfelügyelők és a gyerekcsoportok koordinálása, a tábori programok zavartalan működésének biztosítása (étkeztetés, beosztás, szabadidős programok, foglalkozások).
• Kapcsolattartás a szülőkkel.
• A tábor területén jelentkező tárgyi meghibásodások, egyéb gondok figyelemmel kísérése, a gyermekfelügyelők által észlelt problémák feljegyzése és jelzése a szervező felé.
• A táborhoz kapcsolódó házirend, tűz- és balesetvédelmi szabályok ismertetése és betartatása.
• A táborban szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzettel való aktív kapcsolattartás, az általuk kijelölt követelmények betartatása és ellenőrzése.

A megállapodás tartalma:

• A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a táborhelyszíneken (1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy-park) – 1083 Budapest, Ludovika tér 2. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus), külsős program esetén pedig a külső helyszíneken az előre választott turnus(ok) alatt végzi segítő feladatát;
• A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a pályázat sikeres elbírálása esetén megbízási szerződést köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt időtartama alatt napi háromszori étkezést biztosít;
• A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai igazgatója által aláírt teljesítési igazolás után a segítő teljes turnusonként (4 hét) bruttó 320.000 forint összegű megbízási díjban részesül;

Turnusok:

1. turnus 2022.06.27. – 2022.07.22. között (4 hét)
2. turnus 2022.07.25. – 2022.08.19. között (4 hét)

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

• fényképes önéletrajz (maximum 1 oldal terjedelemben);
• hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak a JKN Zrt. általi felhasználásához, valamint a személyes adatainak zárt kezeléséhez (mellékletként letölthető)
• két-három programjavaslat részletes bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben)
• A szerződés megkötéséhez szükség lesz továbbá mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) leletének bemutatására. (1 évnél nem régebbi)
További információkért a krisztian.kristofoletti@kesztyugyar.hu e-mail címen vagy a (06 1) 788 1344-es telefonszámon érdeklődhetnek.

 

Nyilatkozat

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MENTOR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13, adószám: 25313433-2-41, Cg: 01-10-048493) Budapesten, Józsefvárosban található önkormányzati tulajdonú nonprofit intézmény programmunkatársat keres a Kesztyűgyár Közösségi Ház Mentor programjába
A Mentor program elsősorban józsefvárosi általános-, vagy középiskolás diákok számára nyújt egyéni, vagy csoportos tanulási kompetenciafejlesztést, felzárkóztatást, vizsgákra való felkészítést.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• beérkező jelentkezők fogadása, tájékoztatása, beiratkozás adminisztrációja
• a mentortanárok munkájának segítése, koordinációban való részvétel, kapcsolattartás általános-, és középiskolákkal, egyéb szervezetekkel, társintézményekkel
• oktatásszervezés
• felmerülő problémák kezelése
• kapcsolattartás a kerületi gyermekjóléti szolgálattal/központtal, esetmegbeszéléseken való részvétel
• kapcsolattartás a szülőkkel

 

Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai végzettség
• szociális munkás, pedagógia, andragógia, művelődésszervező szak, oktatásszervező
• MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

Kompetenciák:

• jó írásbeli készség
• jó problémamegoldó képesség
• alap vagy középfokú, társalgási szintű angolnyelv-tudás
• proaktivitás, önállóság
• terhelhetőség, precizitás
• közösségépítés
• gyerekekkel való kapcsolatteremtő képesség
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
• az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát (nyelvvizsga bizonyítvány előny, de nem kötelező)
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez (letölthető)

Munkavégzés helye:

1084 Budapest, Mátyás tér 15. Kesztyűgyár Közösségi Ház

A foglalkoztatás jellege:

határozatlan idejű 8 órás munkaviszony
Bérezés: megegyezés szerint (előzetes bérigény megjelölését kérjük)
Jelentkezés: zsolt.farkas@kesztyugyar.hu
A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.

Várható munkakezdés:

A munkakör a jelentkezők pályázatainak elbírálásától számítva azonnal betölthető.