VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 – BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA-ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM
2019-02-15       |    |  

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program

A szerződött támogatás összege: 2 000 000 000 Ft

A támogatás mértéke:  100 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. 03. 01.

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2021.06.30.

A projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2016.(V.05) számú határozatában arról döntött, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Kormány által 2016. március 03-án megjelentetett VEKOP-6.2.1-15 számú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati felhívásra.

A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

A program célterülete Orczy – negyed fókuszú, de a Magdolna – negyed egyes tömbjei is kapcsolódnak ehhez, így a teljes akcióterület a: Dankó utca – Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószeghy Sámuel utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt terület.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a projektben konzorciumi partnerként vesz részt, mely konzorciumnak tagja Józsefváros Önkormányzata, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központja (JSZSZGYK) és a Moravcsik Alapítvány.

 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által működtetett Kesztyűgyár Közösségi Ház a projektben az alábbi alprogramok megvalósítását vállalta.

 

I. Foglalkoztatási Programok

I.1. FP1 / Munkaerő piaci reintegrálás

I.1.1. Állásbörze

I.1.2. Gyermekfelügyelet

I.2. FP2/Képzések

I.2.1. Informatikai képzés

I.2.2. OKJ képzések

I.2.3. Kreatív nevelés – mentor program

I.3. FP3/ Egészségtudatos életmód

 

II. Közösségi Programok

II.1. KP1/Gyermek- és ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi miniprojektek

 

I.1. FP1 / Munkaerő-piaci reintegrálás

I.1.1. Állásbörze

Évente két alkalommal megrendezésre kerülő programok célja az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek segítése a munkaerőpiaci elhelyezkedésben, életminőségük és társadalmi inklúziójuk javulása, illetve az általános iskolák 7. és 8. osztályaiban tanuló fiatalok pályaválasztásban és pályaorientációban való támogatása életkilátásaik javításának érdekében.

A speciális állásbörzék minden év márciusában, a pályaorientációs börzék minden év októberében kerülnek megrendezésre.

 

I.1.2. Gyermekfelügyelet

A program általános célja az akcióterületen élő, 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák részére egy olyan interaktív, többfunkciós és dinamikus közösségi tér használatának biztosítása, mely támogatja őket a munkaerőpiacon való hosszútávú integrálódásban.

 

I.2. FP2/Képzések

I.2.1. Informatikai képzés

A képzés általános célja a részt vevők digitális kulcskompetenciáinak fejlesztése alap, illetve felhasználói szintű ismeretanyag elsajátítása mellett. Így a számítógépes alapismeretanyagon túl a résztvevők megismerhetik a Word, Excel, és PowerPoint programok, Internet- és Outlook levelezőrendszerek és az általános internethasználatot is.

Elsődleges cél, hogy valódi és gyakorlati tudást szerezzenek a résztvevők, ezért a képzési program erősen gyakorlatorientált – a tematika és a haladási ütem a képzésen résztvevők meglévő tudásához igazodik és készségszintű, a későbbiekben könnyen adaptálható, biztos ismereteket nyújt.

A program célja továbbá 100 fő informatikai képzésének megvalósítása.

 

I.2.2. OKJ képzések

A tartós munkanélküliek esetében az elhelyezkedést leginkább nehezítő ok az alulképzettség, illetve a piacképes szakmák hiánya, így a képzési program alapvető célja, hogy az akcióterületen élők munkaerő-piaci esélyei jelentősen növekedjenek.

Az OKJ-s képzések előnye, hogy a versenyképes szaktudás elsajátítása mellett a szakképzésekben részt vevőknek nem kell lemondaniuk meglévő jövedelmükről sem, így azon célcsoporttagok számára is elérhető és teljesíthető a piacképes szakma megszerzése, akik bár alacsony státuszú munkakörökben, de rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.

I.2.3. Kreatív nevelés – mentor program

Komplex nevelési és oktatási program közoktatási rendszerbe beilleszkedni nem képes, magántanulói státusszal rendelkező, tanköteles korú gyermekek és fiatalok részére. Már nem tanköteles korú, de normál iskolarendszerbe nem illeszthető fiatalok speciális oktatási rendszerekbe jutásának támogatása, elősegítése. Egyéni és/vagy csoportos tantárgyi korrepetálás biztosítása.

Olyan átfogó nevelési és oktatási program megvalósítása a cél, ami egyszerre integrál, nevel hagyományőrzésre, önidentitás-vállállásra, kulturális hagyományőrzésre, és kíván motivációt nyújtani a többségi társadalom értékrendjével, normáival való azonosuláshoz.

Elsődleges célcsoport a tanköteles korú, 16. életévüket be nem töltött gyermekek és fiatalok. Másodlagos célcsoport a 16. életévüket betöltött nem tanköteles korú fiatalok.

 

1.3. FP3/ Egészségtudatos életmód

Egy tematikus, prevenciós programsorozat az egészségtudatosabb életmód népszerűsítése érdekében, melynek célcsoportja elsődlegesen az akcióterületen élő lakosok, illetve az akcióterülettel szomszédos lakónegyedekben élők.

Az „Egészségtudatos életmód” – programsorozatunk egyik elsődleges célja a preventív egészségmagatartás (aktív és tudatos cselekedetek) elsajátításának elősegítése. A program további fontos célja, hogy a projekt, tavasztól őszig terjedő időszakaiban, évente három alkalommal, tematikus formában, minden, az akcióterületen és annak közvetlen szomszédságában élő generáció számára olyan informális tudást biztosítson, amely hatékonyan segítheti elő a testi, lelki és szociális jóllét állapotát.

A programsorozat kiemelt célja az érintett célcsoporttagok tudatos egészség-integrációja mind a helyi közösségekben, mind a családi életközösségekben, továbbá az, hogy az egyének képessé váljanak az őket érő terhelésekhez való alkalmazkodásra – ezzel is elősegítve lelki, fizikai és társadalmi egyensúlyuk megteremtését.

Hosszú távú cél az életkörülményektől független egészségtudatos magatartás elsajátítása.

A program keretében évente 3 alkalommal tematikus rendezvényeket szervezünk az alábbiak szerint.

2019, 2020, 2021 május – Családi egészségnap

2019, 2020, 2021 július – Szenvedélyek napja

2019, 2020 október – Őszi egészségnap

 

II.1. KP1/Gyermek- és ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi miniprojektek

A tevékenység eredeti célja az, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban rendszeres programokat nyújtson a gyerekeknek és fiataloknak a Magdolna és az Orczy negyedek különböző helyszínein. Az akcióterületen és a közvetlen környékén működő és dolgozó szervezetek, intézmények azonos alapértékek mentén egységes szemlélettel, az említett holt időszakokban is szervezeten, együttműködve és egymást váltva nyújtanak szabadidős szolgáltatásokat a fiatalok különböző célcsoportjainak. A közösségi programok lehetőséget nyújtanak az elsődleges kapcsolatfelvételre, az egyéni, közösségi szociális munkára, prevenciós tevékenységekre, közösségfejlesztésre a fiatalok, mint elsődleges célcsoport, valamint a hozzátartozók számára is. Akár a szenvedélybetegségek prevenciójára (utcai megkereső munka is) és a bűncselekmények sértettjévé, elkövetőjévé válásának megelőzésére.