Tanácsadó Testületi ülés 7.
2011-09-07       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. június 29-én 16.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat I. emelet 100-as termében megtartott 7. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Pintér Attila, tag

Balogh István Szilveszter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Prohászka Szandra Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., munkatársa

Alföldi György, Stratégiai Tanácsadó Iroda

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 7. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

22/2011. (VI. 29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Prohászka Szandra a Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., munkatársa tájékoztatást ad Roma-net projektről

II. Ügyvezetői beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

III. Egyebek

I. Prohászka Szandra tájékoztatója a Roma-net projektről

Prohászka Szandra a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft munkatársa beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Roma-net projektről:

1. Prohászka Szandra elmondta a Tanácsadó Testület Tagjainak, hogy a Roma-net Projektben való részvételt a Rév8 Zrt. kezdeményezte 2010-ben.

2. A Roma-net Projekt 2010. október 1-től került át Prohászka Szandrához, 2010. október 8-án vett részt első ülésen a Roma-Net Projekttel kapcsolatosan. A második ülésre november 24-én került sor, ahol már egy kolléganőjével vett részt. Közben a projekt vezetővel volt egy informális találkozó, ahol alapvetően nem derült ki, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Háznak milyen szerepe lenne a projekt lebonyolításában.

3. A Roma-Net Projektet azért hívták életre, hogy a roma integrációt segítse, illetve előkészítse a 2013-ban kiírásra kerülő Európai Uniós pályázatok megvalósítását.

A Kesztyűgyár Tanács Tagok és a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója a következő véleményeket fogalmazták meg Prohászka Szandra beszámolójával kapcsolatban:

– További anyaggyűjtés a Roma-Net Projekttel kapcsolatosan

– A következő Tanácsadó Testületi ülésen a projektről begyűjtött új információkat ismertetése

II. Ügyvezetői tájékoztató

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

1. Az ügyvezető igazgató asszony beszámolt a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft és a Frank Sándor vezette MANESZOTA egyesület egyeztetéséről a Bűnmegelőzési pályázaton nyert eszközök használatáról és az eszközök átadás-átvételével kapcsolatosan.

2. A „Szeretet Iskola” vezetőjének és tevékenységének beemelése a Kesztyűgyár Közösségi Ház működésébe

A Kesztyűgyár Tanács Tagok a következő véleményeket fogalmazták meg Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató tájékoztatójával kapcsolatban:

– A Kesztyűgyár Tanácsadó Testület meghívja Szemes Zsuzsát, a Szeretet Iskola” vezetőjét a 2011. július 6-án 16 órakor sorra kerülő rendkívüli Kesztyűgyár Tanácsadó Testületi ülésre. A Tanácsadó Testület egyetlen tervezett napirendje, a „Szeretet Iskola” tevékenységének megismerése valamint a Kesztyűgyárban való további működésük lehetőségének áttekintése.

23/2011. (VI.29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

Dr Révész Márta megérkezésével a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének létszáma 6 főre változott.

III. Egyéb

Az egyéb napirendi pontok között a Tanácsadó Testület a Révész Márta által a Tanácsadó Testületi Tagoknak írt levelét tárgyalta:

Dr. Révész Márta levelének megtárgyalása a Kesztyűgyár Közösségi Házban létrejött civil szervezetek találkozója kapcsán. A levélben Dr Révész Márta hivatkozott, hogy a civil szervezetek találkozójára meghívást kapott, és részt vett az Önkormányzat képviselője. A rendezvényről a Tanácsadó Testület nem tudott. Dr Révész Márta levelében arra kérdésre vár választ, hogy a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület tagjait miért nem tájékoztatták a civil szervezetek találkozójáról és miért nem kaptak rá meghívást.

Becskei – Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a találkozót nem a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. szervezte, hanem kerületi civil szervezetek. A Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. alapvetően csak a helyszínt biztosította. Az Önkormányzat Civil referensét az egyik civil szervezet hívta meg.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:30 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 7. ülését.

Budapest, 2011. június 30.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő