Tanácsadó Testületi ülés 4.

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. május 18-án 16.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat I. emelet 100-as termében megtartott 4. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Pintér Attila, tag

Balogh István. Szilveszter, tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Távol maradó: Dr. Révész Márta

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 4. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

Révész Márta előzetesen jelezte késését.

13/2011. (V. 18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

II. Zöld Fiatalok Egyesülettel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása

III. Egyebek

I. Ügyvezetői tájékoztató

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

1. A Kesztyűgyár Közösségi Ház logója megváltozik.

1. sz. mellékletként csatolva az új logó.

2. Az Információs Iroda megnyílt május 16-tól, jelenléti ív aláírása mindenkinek kötelező. Az irodában1 fő mentor tevékenykedik illetve a Tanácsadó Testületi Tagok az előzetesen kialakított ügyeleti rendszerben.

3. A Kesztyűgyár Közösségi Ház falát ismeretlenek graffitivel megrongálták. Az ügyvezető igazgató feljelentést tett az ügyben és intézkedett a javítási munkálatok megkezdéséről.

4. Munkaügyi Központ által készített statisztikák elkészültek a Kesztyűgyár Közösségi házban 2011. április 21-én megrendezésre került Tavaszi Állásbörze és Információs Nap térségi konferenciáról. Az ügyvezető igazgató röviden ismertette a statisztikai adatokat.

2. számú mellékletként csatolva a Munkaügyi Központ által küldött levél.

5. A Mentorálási Programmal kapcsolatosan az ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy Józsefvárosi Roma Szolgálattól 2011. április hónaptól 52 tanulót vett át a Kesztyűgyár Közösségi Ház. A korábban a mentor programban résztvevő tanulókat személyesen kereste meg a mentor tanár.

3. sz. mellékletként csatolva a diákok visszajelzésével kapcsolatos feljegyzések.

6. A Kesztyűgyár közösségi ház biztosítási jogviszonyának a tisztázása. A Kesztyűgyár Közösségi Ház biztosítva van, de nincs felelősség biztosítása. A nyári programokra való tekintettel a felelősség biztosítás megkötése elengedhetetlen.

2 megoldási javaslat született az ügyben:

1. az önkormányzatnál meglévő biztosításnál kiegészítő felelősség biztosítás kötése

2. a ház külön kiegészítő felelősség biztosítást köt

A két lehetőség tekintetében az a megoldás kerül elfogadásra, amelyik előnyösebb és kedvezőbb feltételeket kínál.

7. Az ügyvezető igazgató asszony ismertette válasz levelét, melyet Jakabfy Tamás a Testületi-ülésen intézett hozzá a Zöld Fiatalok Egyesületével kapcsolatban. Becskei- Kovács Barbara ismertette a válaszlevelet, melyben tételesen cáfolja Jakabfy Tamás állításait a Zöld Fiatalok Egyesületével kapcsolatosan.

4. számú mellékletként csatolva a ügyvezető igazgató válaszlevele.

8. Átgondolásra ajánlja az ügyvezető asszony a hivatallal történt egyeztetések után, hogy szükséges-e egy önkormányzati tulajdonú cégnek együtt működnie egy olyan civil szervezettel, amely hivatalosan nincs bejegyezve. Mert olyan technikai problémák merülhetnek fel, amelyek kezelése nehézkes. Továbbá tájékoztatta a Tanácsadó Testületet arról, hogy a hétvégén a Mátyás téren lebonyolított rendezvény után a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft ki akart számlázni a Kesztyűgyár Közösségi Háznak takarítási díjat arra hivatkozva, hogy a tér szemetes volt valamint kiégették a füvet. Azonban szombaton a rendezvény után a teret rendbe rakták a szervezők, az ott hétfőn megtalált szemét a vasárnap terméke volt. Továbbá a rendező fél ezen a napon nem a KKH volt.

A Bűnmegelőzési Pályázatok lezárása folyamatban van. A beszámolók leadása jelen pillanatban is zajlik. Több tanulság, ill. probléma vetődött fel. A szoros határidők miatt a Hivataltól nagyobb rugalmasságot kér, mint általában a Kesztyűgyár Közösségi Ház, hiszen az esetleges késlekedés a pályázat rovására mehet. Ezen pályázatok többségét a Stratégiai Iroda indította. A jövőben szorosabb együtt működésre van szükség a pályázatok sikeressége érdekében.

Egry Attila javaslatára a Stratégiai Irodából Alföldy György is bekapcsolódik a munkába. A Stratégiai iroda az Európai Unió által kiírt pályázatokat figyeli, valamint a civil pályázatoknál segítséget nyújt.

9. Média megjelenés kapcsán az ügyvezető asszony beszámolt róla, hogy a Józsefvárosi Újságban megjelent az új rendezvényükről a” Kesztyűgyári bolhapiac”-ról a beszámoló.

10. Az ügyvezető asszony ismertette a további program terveket:

– Minden hónapban megrendezésre kerül a rap verseny fiataloknak. A legjobban szereplő gyerekek lehetőséget kapnak, hogy a Magdolna Negyed Napok programjain is megmutassák tudásukat.

– A nyári szünetben 4 héten keresztül nyitott programokkal várják a gyerekeket a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A program elnevezése „Kesztyűgyári Szieszta”, amely 9 és 18 óra között várja az érdeklődő fiatalokat.

11. Az állandó programok közül a részvételi arány tekintetében elsősorban a 18 év felettiek körében megrendezésre kerülő programok látogatottak. A 18 év alatti fiatalokat célzó programokon alacsonyabb a részvétel. A Kesztyűgyár Közösségi Ház dolgozóinak célja a 18 év alatti korcsoport érdeklődésének megerősítése.

Dr Révész Márta Tanácsadó Testületi Tag megérkezésével a Tanácsadó Testületi Tagok létszáma 6 főre változott.

A Kesztyűgyár Tanács Tagok a következő javaslatokat fogalmazták meg az ügyvezető igazgató beszámolójával kapcsolatban:

1. A kerületben található általános iskolák között foci illetve csocsó kupa szervezése.

2. A Kesztyűgyár Közösségi Ház szervezésében a Lakatos Menyhért Általános iskola udvarán 12 órás sport rendezvény megszervezésére irányuló kezdeményezés

3. A Rap verseny mellett a Kesztyűgyár Közösségi Házban már így is működő hip-hop tánc felvétele a versenyszámok közé. A kerületi iskolák kiértesítése a két verseny lehetőségével kapcsolatban.

4. A 18 év alatti fiatalok, első sorban kerületi általános iskolások figyelmének felkeltése a Kesztyűgyár Közösségi Házban működő széles program kínálattal kapcsolatosan.

5. A 2011-ben sikeresen működő programok további erősítése.

6. A Gyermekvédelmi Irodával való kapcsolatfelvétel szorgalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésével kapcsolatban.

7. A Roma Szolgálat működtetésével kapcsolatban a szolgálat újjá építése, valamint a felzárkóztatási programok kidolgozása júliusra, a zavartalan szeptemberi indulás érdekében.

8. Felmérés készítése a kerületben élők program igényeivel kapcsolatban.

14/2011. (V. 18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

II. Zöld Fiatalok Egyesülettel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása

Egry Attila elnök ismertette a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület Képviselői és a Zöld Fiatalok Egyesületének képviselői között 2011. május 13-án 16 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat I. emelet 100-as termében megrendezésre került megbeszélésen elhangzottakat.

5. számú mellékletként csatolva a megbeszélésen elhangzottakról készült emlékeztető.

15/2011. (V. 18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Tanácsadó Testületi Tagok úgy döntöttek, hogy a Magdolna Negyedben működő civil szervezetekkel felveszik a kapcsolatot és egyeztetnek velük.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:20 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 4. ülését.

Budapest, 2011. május 27.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet