Tanácsadó Testületi ülés 3.
2011-06-22       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. május 04-én 16.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat I. emelet 100-as termében megtartott 3. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Pintér Attila, tag

Balogh István. Szilveszter, tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Jakabfy Tamás

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 3. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

9/2011. (V. 04.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői tájékoztató

II. Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések tisztázása

III. Egyebek

I. Ügyvezetői tájékoztató

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

1. JKH Nkft és a Zöld Fiatalok Egyesülete (Zöfi) között a kapcsolat megszakadt. Indoklás: A Zöfi a vállalt feladatokat (csere-bere piac és a korrepetálás) hónapok óta nem látja el. A programok koordinálását, infrastruktúráját a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai végzik.

Az ügyvezető igazgató telefonon, emailen, személyesen egyeztetett a Zöfi képviselőivel. Személyes találkozót követően – ahol jelen volt Bálint Mónika és Gazdik Ágnes a Zöfi részéről – megállapodás született az együttműködés megszüntetéséről. A továbbiakban a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai veszik át hivatalosan is a programok szervezését.

2. 2011. május 28-án a Kesztyűgyár Közösségi Házban a rendszeresen megrendezésre kerülő „csere-bere” piac programra a Zöfi demonstrációs jelleggel a Kesztyűgyár elé szintén „csere-bere” piacot szervezett. A program kezdete előtt fél órával a kesztyugyarblog.hu oldalról a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő program felhívás eltűnt. Valószínűleg hekker támadás történt. Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató büntető feljelentést tett az ügyben.

A történtek után a 8ker.blog.hu oldalon beismerő vallomást tett a kesztyugyar.blog.hu elleni akciójáról egy Lesley néven blogoló. A kesztyugyar.blog.hu blogot Varga László hívta életre 2008-ban, melynek használati jogát és felhasználói nevét is átruházta a Kesztyűgyár munkatársaira.

A kesztyugyar.blog.hu-t ért támadás következtében a Magdolna Negyed Program I, II, teljes adatállománya elveszett, melynek pótlása kb. 1 hónapot vesz igénybe.

3. Az ügyvezető igazgató megerősítette, hogy a történtek ellenére a Kesztyűgyár Közösségi Ház továbbra is a civilekkel kíván együtt dolgozni. Ezt támasztja alá a Jezsuita Rend és a Multikultura nevű civil szervezetekkel való együtt működés, továbbá több más szervezet önkéntesei is segítik a munkát (pl.: Bátor Tábor). A két szervezet önkéntesekkel dolgozik.

4. A korábbi tapasztalatokból tanulva a továbbiakban egy program szervezésével egy szervezet lesz megbízva.

5. A civil szervezetek korábbiakban az MNP I, II pályázatoknak köszönhetően a termeket díjtalanul kapták meg, és a szervezésért még megbízási díjat is kaptak. Ez a gyakorlat a továbbiakban így nem fenntartható, tekintettel arra, hogy most nem áll a rendelkezésünkre ilyen forrás.

6. A Közösségi házban kb. 40 fős önkéntes csapat dolgozik. A Zöfi-vel való együttműködés megszüntetése ellenére a Zöfi önkénteseit továbbra is szívesen látják a házban.

7. Az április 21-én megrendezésre került Tavaszi Állásbörze és Információs Nap térségi konferencia. 500 álláshellyel érkeztek a munkáltatók a rendezvényre. A betöltött állások számáról, amint lesz információ az ügyvezető igazgató beszámol a tanácsadó testületnek. Az előzetes értékelés szerint a médiavisszhang rendkívül pozitív volt mind az írott sajtó mind a Televízió tekintetében.

A Kesztyűgyár Tanács Tagok a következő pontokat fogalmazták meg az ügyvezető igazgató beszámolójával kapcsolatban:

1. Egyhangúan elítélték a kesztyugyar.blog.hu elleni akciót

2. A civil szervezetekkel való további együtt működés fontosságát hangsúlyozták

3. A Zöfi-vel kialakult helyzet mielőbbi tisztázása érdekében kapcsolat felvételt szorgalmaztak a Zöfi képviselőivel

4. A politika teljes kizárása a Kesztyűgyár működéséből

10/2011. (V. 04.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

II. Civil szervezetekkel való együtt működés

A Kesztyűgyár Tanács Tagok a következő pontokat fogalmazták meg a Civil szervezetekkel való együtt működés napirendi pontban:

1. Informálódás és kapcsolatfelvétel a kerületben működő civil szervezetekkel

2. A Kesztyűgyár közösségi Ház prioritásának tisztázása.

3. A Kesztyűgyár Közösségi Ház a Magdolna Negyedben élő a fiatalok integrációját segítse elő a Horánszky 13, pedig biztosítson teret a civil szervezeteknek.

4. Stratégia alkotás a fiatalok szocializációjára, segítség a tanulásban és munkába állásuk elősegítésében. Ezt a feladatot a civil szervezetekkel együttműködve kell ellátni. A Kesztyűgyár Közösségi Ház, mint szolgáltató ház működjön, biztosítva a szükséges infrastruktúrát a civil szervezeteknek.

III. Egyéb

Az egyéb napirendi pontok között a Tanácsadó Testület a következő pontokat tárgyalta:

1. Szilágyi Demeter tag felvetette, hogy komplex felzárkóztatási stratégia megalkotása akár 10-20 évre, középpontban a fiatalokkal, akiket a bölcsödétől a munkavilágáig kísérne a program. Szilágyi Demeter véleménye szerint a Kesztyűgyár Közösségi Ház feladata a stratégia megvalósítása, az általános és középiskolás korú fiataloknak szabadidős programokat kínálva, a felnőtt korúaknak állásbörze szervezésével segítve a munkába állást.

2. Balogh István Szilveszter testületi tag fontosnak tartja, hogy a Magdolna Negyed területén folyó város rehabilitációval párhuzamosan mérjék föl az ott élő józsefvárosi lakosok szociális igényeit a valódi szükségletek figyelembevétel.

3. Egry Attila elnök felvetette a Kesztyűgyár Közösségi Ház hétvégi nyitva tartásának lehetőségét, amelyhez az ügyvezető igazgató asszonytól kérte a júniusban esedékes Tanácsadó Testületi Ülésre a költségvetési tervezetet.

4. Becskei-Kovács Barbara véleménye szerint a már korábban tárgyalt kamera rendszer felszerelésének szükségességét alá támasztja egy laptop eltűnése a Kesztyűgyár Közösségi Házból. A tanácsadó testületi tagok egyetértettek a kamera rendszer felszerelését.

11/2011. (V. 04.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület egyetért a térfigyelő kamerák felszerelésének fontosságával.

5. Becskei-Kovács Barbara ügyvezető asszony tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Információs Iroda 2011. május 16-tól kezdi megműködését, ahol a Tanács Tagok ügyeleti rendszerben elérhetőek lesznek.

6. Egry Attila tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a jövőben a Józsefvárosi Újságban, valamint a Helyi Téma című kerületi lapban rendszeresen meg fognak jelenni a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő programok.

7. A Tanácsadó Testületi tagok egyetértettek abban, hogy „politikai jellegű megnyilvánulásnak nincs helye a Kesztyűgyár Közösségi Házban”. A Kesztyűgyár Közösségi Házban tartott rendezvények megítélésének kérdését és annak megrendezésének jogát az ügyvezető igazgató hatáskörébe sorolják.

12/2011. (V. 04.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a politikai hangvételű rendezvényeknek nem ad helyet. Az ezekkel kapcsolatos döntések jogát az ügyvezető igazgató hatáskörébe adják.

8. A Tanácsadó Testület által 2011. április 4-ei alakuló ülésen már tárgyalt Roma Szolgálattal kapcsolatos kérdéseket kiegészítette azzal, hogy a rendszer újjá kell építeni.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:36 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 3. ülését.

Budapest, 2011. május 11.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő