Tanácsadó Testületi ülés 2014/8

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. július 28-én 15.00 órai kezdettel
a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 8. rendes üléséről
Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:
Balogh István Szilveszter, alelnök
Dr. Ferencz Orsolya, tag
Guzs Gyula, tag
Komássy Ákos, alelnök
Dr. Révész Márta, tag
Szilágyi Demeter, tag
Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Pintér Attila, tag

Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 8. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.
15/2014. (VII. 28.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
I. Ügyvezetői beszámoló
II. Egyéb

I. Ügyvezetői beszámoló:
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy az átalakítással vannak elfoglalva, ezzel jól állnak. A nyári tábor megy, kedden és csütörtökön van a kirándulós nap.
Készül az új üzleti terv, a JKH-t érinti ez a változás. A KT döntés szerint az igazgatósági tagok 1 éves kinevezést kapnak, ez azt jelenti, de továbbra is lesz mindenkinek munkaszerződése, ami határozatlan idejű és mellé kapnak egy igazgatósági kinevezést.
16/2014. (VII.28.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 egyhangú igen szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.
II. Egyéb
Dr. Révész Márta javaslata, hogy készítsenek egy összefoglalót arról, hogy a Tanácsadó Testület milyen feladatokat végzett el a kezdetektől fogva.
A Dankó utcai sportpálya is nyitva van, a nyári tábor alatt a gyerekek használják, ezen kívül a helyi lakosok nem veszik igénybe, éjszaka a drogosok mentek be, de amióta acél kerítést tettek fel, már nem mennek oda.
Megtekintették a Homok utcai sportudvart, az oda vezető átjárót, ami a Kesztyűgyárból nyílik.
Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:40 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 8. ülését.
Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Huszágh Réka
Jegyzőkönyvvezető
Szilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő