Tanácsadó Testületi ülés 2014/6.
2014-07-07       |    |  
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. június 10-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 320-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 6. rendes üléséről
Levezető elnök: Egry Attila, elnök
Jelenlévők:
Balogh István Szilveszter, alelnök
Dr. Ferencz Orsolya, tag
Guzs Gyula, tag
Pintér Attila, tag
Dr. Révész Márta, tag
Szilágyi Demeter, tag
Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető
Távolmaradó: Komássy Ákos, alelnök
Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 6. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 7 fővel megállapította.
11/2014. (VI. 10.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 igen szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
I. Ügyvezetői beszámoló
II. Egyéb
I. Ügyvezetői beszámoló:
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy az átjáró elkészült.
A nyári tábor indul jövő héten, jelenleg még csak 36 gyermek jelentkezett, de tavaly is az utolsó pillanatban volt dömping. Megkérték már az iskolákat is, hogy ha náluk gyűlnek a gyerekek jelentkezési lapjai, akkor adják át. Tavaly az történt, az volt a probléma, hogy az iskolák begyűjtötték, az első napon bejött, ezért az első héten fennakadás volt az étkeztetéssel.
Egry Attila elnök úr kérdése, hogy a Homok utca 7. felé, hogy megnyílt az átjáró, az érinti-e  a nyitva tartást.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy akkor az utcáról nem lesz nyitva. Belülről lesz nyitva csak.
Egry Attila elnök úr kérdése, hogy nyáron a ház szombaton nyitva tart-e.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy nem tervezik a nyitva tartást.
Hétköznap este 8-ig van nyitva a ház, a sportudvarok is 8-ig tartanak nyitva. Bárki bejöhet és használhatja.
Egry Attila elnök úr kérdése, hogy a Dankó utca 18. alatti sportudvar esetében az éjjeli feltörések, behatolások elhárítás megtörtént-e.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy nem szűnt meg, helyre állították a kerítést majd újra betörtek. Most vettek acél vasat a héten felszerelik a szerkezetet. Azt már csak speciális vágóval lehet vágni.
Egry Attila elnök úr kérdése, hogy a nyári tábor célállomása a Mátyás tér-e. Hol lesz a gyülekező, illetve hogy fognak-e menni a városban.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Homok utca 7. szám alatti sportudvaron lesz a gyülekező, kedden és csütörtökön kirándulás lesz, a többi napokon Józsefvárosban lesznek a gyerekek.
Guzs Gyula elmondta, hogy az iskolákban még a termekben is kifüggesztették a nyári tábor hirdetését, nem csak az iskola bejáratánál, ezért érdekes, hogy ilyen alacsony a jelentkezők száma.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy 200 fő szokott lenni a létszám.
Balogh István Szilveszter kérdése, hogy a tavalyi év gyakorlata mi volt, mikor jelentkeztek.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy az utolsó héten jött a legnagyobb számú jelentkezés, de tavaly is és tavalyelőtt is ilyenkor már több volt a jelentkező.
Elmondta, hogy tavaly is egy héten legalább kétszer elmentek külső helyszínre, nem csak a Mátyás térre, hanem az Orczy-parkba, a Gellért hegyre is például. Egyébként általában egy hét tábor ára 20.000,-Ft fölött van, ez a nyári tábor a VIII. kerületi rászoruló gyermekeknek ingyen van. Az idei terv az, hogy hetente többször mennek el és heti két napot vannak itt.
Balogh István Szilveszter kérdése, hogy jövőre érdemes lenne-e előre meghirdetni.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy előre meghirdették, az iskolákban is kifüggesztették, a Józsefváros újságban is megjelent, az online felületeken is megtalálható.
12/2014. (VI.10.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 egyhangú igen szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.
II. Egyéb
Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.
Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:25 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 6. ülését.
Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Huszágh Réka
Jegyzőkönyvvezető
Szilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő