Tanácsadó Testületi ülés 2014/5.
2014-07-08       |    |  
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. május 20-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 320-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 5. rendes üléséről
Levezető elnök: Egry Attila, elnök
Jelenlévők:
Dr. Ferencz Orsolya, tag
Komássy Ákos, alelnök
Pintér Attila, tag
Dr. Révész Márta, tag
Szilágyi Demeter, tag
Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető
Távolmaradó:
Balogh István Szilveszter, alelnök
Guzs Gyula, tag
Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 5. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.
9/2014. (V. 20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(6 igen szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
I. Ügyvezetői beszámoló: Nyári tábor, sportudvarok működése
II. Egyéb
I. Ügyvezetői beszámoló:
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, holnap után lesz Felügyelő Bizottsági ülése a JKH-nak. A mérleg beszámoló és közhasznúsági beszámoló elfogadása lesz a napirend. A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a mérleget. A cég veszteséges, az amortizáció miatt, az épületeket és a berendezéseket kellett amortizálni,  a veszteségrendezés már volt KT-n.
Némi aggodalma van a Kesztyűgyár tűzfalával kapcsolatban, ezzel a Hivatalt megkereste már szóban. A Nagyfuvaros utca 26. szám alatti házat bontják szeptemberben, amivel közös a tűzfaluk. Tudomása szerint csak a bontásra van pénz, ami egyrészt azért baj, mert az épület bal oldala eltűnik, ott szigetelés problémák fognak fellépni. Másrészről, ott ahol a Mászófal van, ami ugyan gyerekeknek ideális mászófal magasságú, ha odatol valaki egy kukát vagy létrát, az hirtelen átugorhatóvá válik. Félő, hogy idegenek fognak bejutni a Kesztyűgyárba. Mivel tudják az épület előéletét és jelenlegi életét, félő, hogy mi lesz, ha azt a falat lebontják és a szigetelés miatt sem mindegy. Azt nem tudja megmondani, hogy statikailag az a fal meg tud-e ott maradni, vagy vissza kellene-e építeni. Ebben szeretne segítséget kérni, mert attól fél, hogy egyszer csak lebontják a falat és megállíthatatlan problémák lesznek. Most még időben vannak, hogy megelőzzék.
A Nyári tábor felhívása elindult, az iskolákban is, az újságban, az online felületeken. A KT megszavazta, a 2millió forintot, ami arra elég, hogy több külsős program legyen. Ezt költség maradványból megkaptuk.
Egry Attila elnök úr elmondta, hogy véleménye szerint MNPIII-ból a falat vissza lehet építeni.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy úgy tudja, hogy csak a bontás van betervezve, de köszöni a segítséget, és a jelzést.
A Dankó utca 18. alatti pályával kapcsolatban elmondta, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert betörtek éjszaka és feltehetően drogoznak, mert tűket és fecskendőket találtak. A rendőrségnek is van kulcsa hozzá, a Magdolna-negyedi járőröknek van kulcsuk hozzá, azt ígérték, hogy fokozottabban fognak bejárni. Illetve megerősítik a kerítést. Eddig dróthálós kerítés volt, most vasrácsos kerítést tesznek arra a szakaszra, ahol át szokták vágni.
Komássy Ákos, alelnök úr elmondta, hogy az ott egy bekamerázott szakasz, ezért a rendőrségnek nem lesz nehéz dolga.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy nem tudja, hogy az a kamera működik-e, de nem köztéri kamera, így a rendőrség nem látja.
Dr. Révész Márta kérdése, hogy a Homok utcai sportudvaron mi lesz nyáron illetve az átjáró nyitás hogyan áll.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, van most már statikai engedélyük, elkezdték csinálni csak kiderült, hogy azon a rajzon, ami rendelkezésre állt, 70cm-es az épület, de gyakorlatilag 1 méter és ez nem mindegy. Továbbá 90cm-rel feljebb van a másik telek. Ezért új statikai engedélyt kell kérni, ezt meg is tette. Most kétféle megoldás van vagy az 1 méteren belül lesz a falban egy belsőlépcső vagy a másik oldalon le kell ásni, egy aknát. Itt tartanak az átjáróval kapcsolatban, egyébként ez egy 1 napos munka. Azt gondolja, hogy a nyári tábor kezdésére kész lesz, ha mindenki melléjük áll ebben a helyzetben. Egy áthidaló gerendát is be kell építeni majd oda, ahol megbontják az épületet.
Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy mindkét sportudvar őrzése megoldott-e.
Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy hétfőtől péntekig nyitva van mindkét pálya, közfoglalkoztatottakkal oldják meg a nyitva tartást. A Homok utcait a kollégák tartják nyitva, mert azt hét közben átadták az iskolának, az iskola használja, hiszen a minden napos testnevelés miatt szükségük van rá. gyakorlatilag délután 15 illetve 16-ig használják, a napközi miatt. A Dankó utcaiba pedig senki nem jár, pedig nyitva van és propagálják is, hogy lehet menni.
10/2014. (V.20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(6 egyhangú igen szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.
II. Egyéb
Dr. Révész Márta asszony kérdése, hogy a Práter utcában volt egy teljes kosárpálya, azzal mi történt.
Egry Attila elnök úr elmondta, hogy a JVSZ a kerítést feldarabolta és biztonságba helyezte, valamelyik térnek lesz majd a kerítése.
Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 14:20 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 5. ülését.
Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Huszágh Réka
Jegyzőkönyvvezető
Szilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő