Tanácsadó Testületi ülés 2014/4.
2014-05-07       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. április 28-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 320-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 4. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, alelnök

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:

Komássy Ákos, alelnök

Szilágyi Demeter, tag


Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 4. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

7/2014. (IV. 28.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló: Nyári tábor, sportudvarok működése

II. Tanoda program

III. Egyéb

I. Ügyvezetői beszámoló: Nyári napközis tábor

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, a tavalyi év folyamán épült belső mászó fal is a jó időben használatba fog kerülni, a gyerekeknek nagyon tetszik és hasznukra is válik, hiszen a tetejére akkor lehet feljutni ha az egészséges dolgokba kapaszkodik, így megtanulja, hogy mi az ami egészséges és mi az ami nem az. Két kolléga is biztosítja a gyerekeket.

A nyári táborral kapcsolatban az kiemelendő, hogy a JKH szervezésében fog megvalósulni, a tavalyi tapasztalatok alapján sok interaktív program lesz a gyermekeknek, helyszíne a Mátyás tér. Alpolgármester Asszonnyal is egyeztetett már és jelezte a hivatal felé, hogy a nyári tábor megvalósításához a költségvetésében további 1,64MFt –ra még szükség lesz, hogy a tervezetteken felül további külsős programokra lehessen elvinni a táborozó gyermekeket.

A létszámot előre meghatározni nem lehet, a tapasztalat az, hogy évről évre nagyobb számmal érkeznek a táborba.

Az épület klimatizálásával kapcsolatban elmondta, hogy az épület jellegére tekintettel, kültéri egységet csak befelé az udvarra lehet kivezetni, ennek a vezetékelése pedig nagyon drága. A tető szigetelése is szükséges, ha az megtörténik az az irodák klímája is elviselhetőbbé válna, de nem oldja meg a problémát. A beton falaknak ez a hátránya. Ha olyan meleg nyár lesz, mint tavaly, akkor a mobil klíma nem elég és olyan hangos, hogy nem is lehet mellette dolgozni.

A pince felújítása napokon belül elkezdődik, a szakember szerint az eső víztől nem kell félni, mert annyi eső nem lesz, a talajvíz okozza a problémát, záró réteget kell felvinni a falra, gipszkarton takarást kap majd.

Dr. Ferencz Orsolya asszony javasolja, hogy a következő etapban, a tető szigetelésére külön ajánlatot kellene kérni, az eredményességének a fűtés számlájában is mutatkoznia kell majd, nem csak a nyári időszakban.

Dr. Révész Márta asszony elmondta, hogy a többletköltségre azért van szükség, mert a tervek szerint minden héten több alkalommal kerületen kívüli programokat szerveznek a gyerekeknek. A tapasztalat az, hogy a táborozó gyerekek többsége nem ismeri pl. az állatkertet, de jellemzően a kerületen kívüli Budapestet sem.

Sportudvarok működése:

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Dankó utcai sportudvar már nyitva van. Közfoglalkoztatottal oldják meg az őrzését.

A Homok utcai sportudvarra az átjáró tekintetében statikus vizsgálja, hol lehet megbontani az épületet.

8/2014. (IV.28.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

II. Tanoda program

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, a jelenlegi tanulók felkészítése folyik, a vizsgák és az év végi felmérők,vizsgák májusban lesznek, a tanév vége közeledik.

Dr. Révész Márta asszony elmondta nemcsak magántanulókat, vagy pótvizsgázó diákokat készítenek fel a vizsgákra.

Balogh István Szilveszter felajánlotta, hogy a Tanoda programban résztvevőknek egy órás előadást még a nyári szünet előtt.

III. Egyéb

Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 14:30 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 4. ülését.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő