Tanácsadó Testületi ülés 2014/3.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. március 17-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 3. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:

Balogh István Szilveszter, alelnök

Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 3. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 7 fővel megállapította.

5/2014. (III. 17.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(7 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló

II. Tanoda program

III. Sportudvarok megnyitása hétvégére

IV. Treforttal való együttműködés

V. Egyéb

I. Ügyvezetői beszámoló

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Képviselő testület elfogadta az idei évi költségvetést, történt némi elvonás.

A Kesztyűgyár felújítása befejeződött, a falak, plafon és padlózat lefestésre került. Az apróbb hibák is kijavításra kerültek. A belső mászófal is elkészült, amelynek a tetejére akkor lehet feljutni ha az egészséges dolgokat fogja meg. Két kolléga is ki lesz képezve, aki szakszerűen biztosítja a gyerekeket.

A következő VPB ülésre fogja benyújtani az idei év üzleti tervét.

Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy a Homok utca 7 szám alatti sportudvarra az átjárás engedélyezése megtörtént-e.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy ezt sajnos nem sikerült engedélyeztetni. Annyi a változás ebben, hogy az épület tervezője azt tanácsolja, hogy másik falon nyissanak ajtót, ami a szomszéd ház udvarára vezet, ahol könnyített a falszerkezet is. Ennek az engedélyezését el fogják kezdeni.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy a bővítéssel hogyan állnak, a Tanoda program fenntarthatósága érdekében.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a bérleti díj bevétel függvényében tudja majd finanszírozni a bővítést. A terasz beépítését tervezi, szerinte ha ideiglenes építményként kezelnék akkor nem szükséges hozzá engedély, mert az engedélyezéssel is sok idő telne el.

6/2014. (III.17.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(7 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

II. Tanoda program

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy jelenleg 60-70 gyermek jár. Minden szabad termet, teraszt használatba vesznek.

Az MNP III. programon belül indult az angol csoport, a magántanulók továbbra is járnak és vannak azok a diákok, akik valami miatt lemaradtak és ezért járnak be tanulni. A Treforttal kötött együttműködés értelmében, a diákok önkéntes munka keretében tanítják a Tanoda programban részt vevő diákokat.

Dr. Révész Márta asszony kérése, hogy a lakossági fórumon elhangzott adatokat szeretné megkapni. A másik, hogy ahogy a földszinten bemennek a Kesztyűgyárba, lehetne-e egy vastag függönyt tenni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a függöny nem segít. Egy tolóajtós rendszer volt oda tervezve eredetileg. Az összefoglaló anyagot átküldi.

III. Sportudvarok megnyitása hétvégére

Egry Attila elnök úr elmondta, hogy egyszer már próbálkoztak ezzel, a sportpályákon elkészültek a gumiborítások, ami még kérdéses, hogy a kerítés mennyire fog zörögni és ez mennyire fogja zavarni a lakókat.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Homok utcai sportudvar esetében nincs lakó, az egy kosárpálya, ott nem zavaró a kerítés zörgése. A Dankó utcai sportudvar esetében problémás, mert hétköznapokon is bejelentik a rendőrségnek, hogy zajos a foci. Azt is elmondta, hogy jelzés érkezett a rendőrségtől, miszerint a lakosság jelentette, hogy a Mátyás téren nagyon zajosak a gyerekek és, hogy ne vigyenek oda ki a Kesztyűgyárból gyerekeket. Április előtt sosem szoktak gyerekeket kivinni a játszótérre. A nyári tábor ideje alatt sem szeretné a lakosság, hogy a Mátyás téren legyenek kint a gyerekek.

Egry Attila elnök úr kérdése, hogy hogyan tervezi a nyári tábort.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a nyári táborral kapcsolatban elhangzott az is, hogy elviszik a Kesztyűgyárból ezt az eseményt. Probléma, ha a lakosság már most nem tűri a zajt a Mátyás téren, amikor még csoportokat nem is vittek ki.

Egry Attila elnök úr kérdése, hogy a II. János Pál pápa térre gondolt-e.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy ott nem megoldott az illemhely kérdése, hiszen 100 gyerek szokott a nyári táborban részt venni. Visszatérve a Dankó utcai sportudvar megnyitására, egy gondnokra feltétlenül szükség van és mosdó biztosítására is. Tavaly a próbaüzem alatt az volt a gyakorlat, hogy szombatonként a Kesztyűgyárat is kinyitották. Ez a sikere miatt idén is tervbe van véve. Annak volt különösen nagy sikere, hogy a ping pong asztalt és a csocsó asztalt is kihelyezték a ház elé és ott lehetett játszani.

Komássy Ákos alelnök úr támogatja, a két sportudvar megnyitását és szerinte Képviselő Testület elé lehetne terjeszteni az anyagi fedezet biztosítása miatt.

Egry Attila elnök úr javaslata, hogy szervezzenek lakossági fórumot a sportudvarok hétvégi nyitva tartása kérdéskörében.

IV. Treforttal való együttműködés

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy megvan az együttműködés, a gyerekeket fogadja a Kesztyűgyár.

Szilágyi Demeter úr kérdése, hogy a Kesztyűgyárnak van-e további kapacitása a diákok fogadására. Ha másik intézményt is megkeresnek azt tudják-e fogadni

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy van még lehetőség, mert jelenleg 3 fő gyakornokoskodik.

Egry Attila elnök úr felvetette, hogy a nyári táborban lehetne kisegítőként bevonni őket, és napi 8 órában is részt tud venni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy annál is inkább, mert a mentor program nyáron is fut, hiszen a pótvizsgákra akkor készülnek fel a gyerekek.

V. Egyéb

Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:40 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 3. ülését.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő