Tanácsadó Testületi ülés 2014/2.
2014-02-07       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. február 3-án 15.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 2. rendes üléséről


Levezető elnök: Balogh István Szilveszter, alelnök

Jelenlévők:

Egry Attila, elnök

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tagBalogh István Szilveszter alelnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 2. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

3/2014. (II. 3.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló

II. Mentor Program

III. Egyéb

 I. és II. Ügyvezetői beszámoló és Mentor Program

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy összevonja az ügyvezetői beszámolót a Mentor Programmal. A Mentor Programban jelenleg 42-48 gyermek vesz részt, ez több mint amire kapacitásuk van. A JVSZ nem tud idén kiköltözni a Kesztyűgyár helységeiből, ezért a gyermekek elhelyezését nem fogják tudni megoldani. Amennyiben nem tudnak a hely hiányra megoldást találni, akkor el kell küldeni gyermeket. Egy vagy két fő vagy maximum négy fős csoportokban folyik az oktatás. A legnagyobb hely hiány a délelőtti órákban van. A nagy létszám a teremben már zavaró a résztvevők számára, nem tudnak elvonulni, hogy megbeszéljék mi okoz problémát a tanulásban.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy amikor elindították a Mentor Programot akkor milyen létszámra számítottak.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Mentor Program indulásakor még nem volt MNPIII, ami kötötte volna a programot. Ekkor még lehetett helyszíneket kivonni más programokból, de ez ma már nem lehetséges. Az ami gondot okoz, hogy a JVSZ-nek átadott helységeket csak 1-1,5 évre adták, de már ezen túlhaladtak és előreláthatólag még 1 évig nem tudnak elköltözni.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy a Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. tud-e biztosítani helyszínt, nem lehet-e megállapodni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy délelőtt van a legnagyobb hely hiány, amikor tanítás van az iskolában. Ezen kívül dr. Sára Botond alpolgármester úr ígéretet tett arra, hogy a környéken keresnek üres és használható helységet erre a célra. Ezzel az a probléma, hogy ha a tanulónak a néhány utcányira lévő másik helységbe át kell mennie, akkor lehetséges, hogy út közben más elfoglaltságot talál és nem folytatja aznap a tanulást. Ha reggel megkezdi a tanulást, akkor ott lehet fogni. A másik, hogy teljes infrastruktúrát kell kiépíteni recepciós szükséges, mivel a tanároknak nincs lehetőségük figyelni a mozgást is, takarítást is meg kell oldani, stb. ami többlet költséggel jár.

A jelenlegi épület minden szegletét beépítették, teljes a kihasználtság.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy a Családsegítő Szolgálattal együtt lehetne-e összevonni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony válasza, hogy nem.

Egry Attila elnök úr elmondta, hogy a JVSZ készített egy felmérést, talált magának egy önkormányzati helységet, ami felújítást igényel, ez 40 millió forintot és időt igényel.

Dr. Révész Márta asszony kérdése, hogy az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Hatévfolyamos Gimnázium tud-e segíteni.

Egry Attila elnök úr elmondta, hogy az a Palotanegyedben van és nem alkalmas erre.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy ideális megoldás lenne, ha a vendégteraszt be tudja építtetni. Erre a helyzetre ez lenne a leggyorsabb és legolcsóbb megoldás. Ez egy teremmel bővítené a kapacitást, ami annyit jelent, hogy nem tud több gyermeket felvenni, a mostani létszámot tudja fogadni és fenntartani.

A Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. averziója az, hogy 48 fő kötetlen tanuló ideje, sajátos tanrendje és mozgása megzavarná az iskola tanrendjét, életét. Nem szerencsés megoldás.

4/2014. (II.3.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 III. Egyéb

Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Balogh István Szilveszter alelnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:38 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 2. ülését.

 


Balogh István Szilveszter

levezető elnök

 Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

 Guzs Gyula

Jegyzőkönyvet hitelesítő