Tanácsadó Testületi ülés 2014/10.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. szeptember 24-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 320-as Tárgyaló termében
2014. évi megtartott 10. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök
Jelenlévők: Balogh István Szilveszter, alelnök
Dr. Ferencz Orsolya, tag
Guzs Gyula, tag
Komássy Ákos, alelnök
Pintér Attila, tag
Szilágyi Demeter, tag
Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető
Távolmaradó: Kovács Barbara, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Dr. Révész Márta, tag

Egry Attila elnök úr köszöntötte a jelenlévőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 10. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 7 fővel megállapította.
19/2014. (IX. 24.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1. 2010-2014 ciklus zárása
Egry Attila elnök úr kiemelkedően sikeresnek nevezte az elmúlt 4 év munkáját, úgy véli nagy mértékben elősegítették a Kesztyűgyár Közösségi Ház működésének folytonosságát, és minden lehetőséget megragadva támogatta annak fejlesztését. Megköszönte az alelnököknek és a tagoknak az aktív részvételüket és odaadó munkájukat. Összességében eredményes  4 évet zárhatnak, ezért köszönetet mondott minden részvevőnek a munkájáért.
20/2014. (IX.24.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(7 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja az elnök úr összefoglalóját.
Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:20 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 10. ülését.
Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:
Huszágh Réka
Jegyzőkönyvvezető
Balogh István Szilveszter
Jegyzőkönyvet hitelesítő