Tanácsadó Testületi ülés 2014/1.
2014-01-22       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. január 13-án 15.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2014. évi megtartott 1. rendes üléséről

Levezető elnök: Balogh István Szilveszter, alelnök

Jelenlévők:

Egry Attila, elnök

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tagBalogh István Szilveszter alelnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2014. évi 1. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

1/2014. (I. 13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló

II. 2014. éves feladatok negbeszélése

III. Egyéb

 


I. Ügyvezetői beszámoló

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy megtakarítása keletkezett a Kesztyűgyárnak. Megpróbáltak mindent elkövetni a kiadásaikat csökkentsék és még a dolgozók jutalmának kifizetése mellett is sikerült megtakarítani. Pontos összeget a következő ülésen fog tudni mondani.

Elkészült a 2014. évi költségvetés, a H13 fenntartása az, ami nagyon költséges. Például a ház fűtése a korszerűsítés ellenére, mivel 2000 négyzetmétert kell fűteni, ezért nagy teljesítményű gázóra szükséges, aminek a havi alapdíja 130.000,-Ft. A másik tulajdonsága, hogy nem szabályozható a hőmérséklet, tehát heti 7 napon keresztül napi 24 órában működnie kell. A rendszert egy számítógépes program vezérli, ezért ennek a programnak a gyártóját is megkereste, hogy készítsen egy kiegészítő programot, ami tudja szabályozni, hogy éjszakára és hétvégére alacsonyabb hőmérsékleten tartsa a helységeket. Mindamellett a háznak csak egy részét fűti ez a rendszer, a többi részét villanyárammal fűtik.

Dr. Ferencz Orsolya asszony kezdeményezi, hogy a Tanácsadó Testület kérje fel a Rév8 Zrt. vezetőségét, hogy a következő ülésen számoljon be a H13-ban történt felújításáról, korszerűsítéséről.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy miért nem lehet a bérlőktől bérleti díjat szedni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy amíg az Európa Belvárosa I program, ami egy EU-s projekt, le nem zárul, addig a nem lehet bérleti díjat szedni. Ez a program több dolog miatt nem zárult még le. Ezeket a hiányosságokat, amik apróságok voltak, a ház teljesítette. Továbbá elmondta, hogy a 2013 évi zárás van folyamatban, azon dolgoznak, a programok január 6-tól folyamatosan mennek.

2/2014. (I.13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 II. 2014. évi feladatok megbeszélése

Balogh István Szilveszter javaslata, hogy kérjük ki a Kesztyűgyártól a 2013-as évi Mentor program beszámolóját, és ennek tükrében határozzuk meg az ez évi feladatokat. ezen túlmenően minden tagnak javasolja, hogy maga határozza meg a saját feladatát.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony a Mentor programmal kapcsolatban elmondta, hogy a JVSZ részére 1 illetve max. 1,5 évre használatra átadott helységeket szeretné visszakapni, egyrészt mert eltelt a 1,5 év másrészt mert szüksége van a termekre, nevezetesen a Mentor program kibővítéséhez is szükség lenne a helységekre. Ígéretet kapott a JVSZ vezetőjétől, hogy idén júniusig a kiköltözést le fogja bonyolítani. Így a felső nagyobb terem is rendelkezésre fog állni, illetve az alsó szobákból teremként lehetne használni és ezekkel kiegészítve már elegendő hely lesz.

III. Egyéb

Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Balogh István Szilveszter alelnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 15:40 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 1. ülését.

Balogh István Szilveszter

levezető elnök

 Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

 Guzs Gyula

Jegyzőkönyvet hitelesítő