Tanácsadó Testületi ülés 2013/7.
2013-06-18       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:            A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. május 27-én 18.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat 100-as tárgyaló termében 2013. évi megtartott 7. rendes üléséről

Elnök: Egry Attila 

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, tag

Guzs Gyula, tag

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Komássy Ákos, tag

Becskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Dr. Ferencz Orsolya, tag

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 7. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.

13/2013. (V. 27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(7 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Civil lakossági fórum az MNP III-ban, ahol a Kesztyűgyári Tanácsadó Testület vállalja a találkozás megszervezését
  2. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  3. Egyebek
  1. Civil lakossági fórum az MNP III-ban, ahol a Kesztyűgyári Tanácsadó Testület vállalja a találkozás megszervezését?

Komássy Ákos vállalja ennek a civil lakossági fórumnak a megszervezését, melynek időpontja június hónap első felére várható.

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a közművelődési feladat átkerült a JKS-hez, ennek a számolásai zajlottak az elmúlt héten. Előkészületeket tettünk a napközis táborral kapcsolatosan. Az idei nyári tábor helyszíne ugyanaz lesz, mint ami tavaly volt.

Egry Attila hozzáteszi, hogy ami most munkaanyagként áll a rendelkezésünkre, és valószínűleg a jövő heti rendkívüli Képviselő testületi ülésre készül el, a hírközlési média céggel kapcsolatban, hogy nem hoz létre az önkormányzat önálló céget, hanem a meglévő Orczy Parkos céget tartaná meg és nevezné át, cserélné az ügyvezetőjét és rendelne hozzá a hírközléssel és a kerülettel kapcsolatos feladatokat illetve a rendezvényszervezés is oda kerülne át. Nevezetesen a Galéria, ami szeptemberben nyílik majd meg, és a kultúrprogramok a kerületben, ami a H13-ban működik jelenleg. A Józsefváros újság is a új kft-ben kap helyet, várhatóan a nyár végére működőképes lesz az új cég.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy vasárnap gyereknap lesz, kivételesen nem a rendezvényszervező csapat bonyolítja ennek a szervezését, hanem a Kesztyűgyári csapat, helyszíne az Orczy Park, nagyszínpaddal, nagyszabású esemény. Ezen felül még két dolog van, az egyik az a Kesztyűgyár dolgozóit érinti, nevezetesen, az ügyvezető arra az álláspontra jutott, hogy védőoltást fognak kapni, az önként jelentkező kollégáknak, mert figyelmeztetést kaptak több társintézményből. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattól kértek ajánlatot ennek a kivitelezésére, a fedezet még hiányzik, fejenként 20-25.000,-Ft az oltás.

Egry Attila nem hivatalos értesülés szerit, úgy tudja hogy a Losonci utcai iskola diákjait beoltották, javaslata hogy kérjenek az Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztályának vezetőjétől tájékoztatást erre vonatkozólag.

14/2013. (V. 27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(7 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Egyebek

Guzs Gyula kérdése, hogy a Kesztyűgyárból az átjárás a sportudvarra mikor lesz megoldott.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy az a fal az egy tűzfal, amit elméletileg nem lehet megnyitni, gyakorlatban meg lehet nyitni egy tűzzáró ajtóval. Az ajtó a sportudvar területén olyan helyre nyílna, ami nem a JKH kezelésében van, hanem külön helyrajzi számon van és ebből kifolyólag a tankerület engedélyére várunk. Ezt mindenképpen rendezni kell. Egyebekben ennek a kivitelezése kb. 2 hetet vesz igénybe.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 18:35 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 7. ülését.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő