Tanácsadó Testületi ülés 2013/6.
2013-06-18       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:            A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. április 17-én 18.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat 100-as tárgyaló termében 2013. évi megtartott 6. rendes üléséről

Elnök: Egry Attila 

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Becskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Vendég: Poros András, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Komássy Ákos, tag

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 6. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 7 fővel megállapította.

11/2013. (IV. 17.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Szakmai együttműködés az MNP III.-ban (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)
  2. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  3. Egyebek
  1. Szakmai együttműködése az MNP III-ban (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)

Egry Attila, elnök úr, felkéri Balogh István Szilvesztert, hogy az előzetes egyeztetésekről tájékoztassa a Tanácsadó Testületet.

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy a közelmúltban Poros András igazgató úrral folytatott informális megbeszélgetés során szó esett arról, hogy a gimnázium tanulói, akiket az új törvényi szabályozás érint és számukra kötelezővé teszi az önkéntes munkavégzést, bevonásra kerüljenek a Magdolna Negyed III. Program keretén belül a Kesztyűgyári Közösségi Ház által tervezett nyári táboroztatás programjaiba. A tanulók bizonyos óraszámban önkéntes munkában kell, hogy részt vegyenek, ezzel kapcsolatban az az elképzelés, hogy a Palotanegyedben élő gimnazistáknak hasznos lenne, hogy megismerjék a szomszédságukban, a Magdolna Negyedben, élő hasonló korú gyermekek, diákok hétköznapjait. Kérdés az az, hogy hogyan tudnánk bevonni a diákokat ebbe a programba, milyen önkéntes munkában tudnának részt vállalni. Ennek két apropója van, az egyik, hogy létezik a Kesztyűgyárnak a nyári táboroztatási programja, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak többségében, a másik, hogy sikeresen pályáztunk és nyertünk a Magdolna Negyed Programban. Igazgató úrnak azt az ígéretet tettük, hogy megpróbáljuk feltérképezni azt, hogy milyen mozgásterünk van. A mai találkozónak az a célja, hogy ennek az együttműködésnek a kereteit letisztázzuk. Az együttműködés két felé ágazna, egyrészről a tanuló diákoknak az önkéntes tevékenysége, a másik, hogy az iskola nagyon komoly pedagógusi gárdával rendelkezik, akik nem rettenek meg olyan tanfolyamoktól, mint ami a képességfejlesztést célozza meg. Azt is vizsgáljuk meg, hogy a gyerekek önkéntességén túl, ezeket a pedagógusokat hogyan tudjuk beilleszteni a Magdolna Negyed III Programba. Ebben a kérdésben, ezen a fórumon a legcélravezetőbb az ügyvezető igazgató asszonnyal eszmét cserélni. Az elképzelés illetve a konkrét kérdés az, hogy miképpen lehet bevonni a fiatal gimnazistákat bevonni Józsefvárosban abban a munkában, hogy kicsit kiszélesedjen a látókörük abból a közegből amiben ők is vannak, illetve a Mátyás téri, Teleki téri, Magdolna Negyedbéli fiatalok látásköre is kibővüljön, hogy ezt a két csapatot össze lehet hozni, olyan önkéntes munkával, ami erre apropót adhat, ilyen például a nyári szünet és gyermek táboroztatás. Úgy gondolom, hogy kölcsönösen hasznos- mind a két csoport hasznára válik -, hogy ha megismerik egymás hétköznapjait. Javaslata az, hogy keressük meg annak a lehetőségét, hogy milyen létszámban tudnánk behozni a gimnazistákat egy ilyen önkéntes együttműködésbe.

Szilágyi Demeter hozzáteszi, hogy annak a lehetőségét is vizsgálni lehetne, hogy ez az önkéntes munkavégzés ne csak a nyári tábor idejére korlátozódjon, hanem állandó jelleggel – egy illetve két havi rendszerességgel – ismétlődhetne, ez által egyrészről kiszámíthatóbbá válna az iskola számára is ez a fajta kötelezettség teljesítést, másrészt így sokkal jobban be lehet építeni az iskola képzési programjába.

Poros András igazgató úr elmondta, hogy a 9., 10., 11.éves diákoknak kell teljesíteni, a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 50 óra iskolai közösségi szolgálatot. Az iskolában kialakítottunk egy információs szolgálatot, amin keresztül tájékoztatjuk a gyerekeket, egy kolléganő ezzel foglalkozik. Dokumentációt is készítünk, közösségi szolgálatos naplót vezetnek róla, a gyerekek a tapasztalataikat rögzítik benne. Mindenképpen a törvényi szabályozás értelmében és pedagógia szellemében arra törekednek, hogy legyen egy előkészítő fázisa, bármilyen típusú munkának, legyen meg maga a munka és legyen utána egy értékelés. Természetesen lesznek olyan diákok, akik egy helyhez, illetve egy intézményhez kötődve csinálják ezt, tehát valóban lehetséges az, hogy egy diák éveken keresztül egy bizonyos, például a Kesztyűgyári programokhoz kapcsolódva teszi ezt, de olyan is van, aki ez alatt a három év alatt több programban is részt kíván venni. Nyitottak az együttműködésre, kérés az, hogy legyen pontosan leírva, az hogy milyen tevékenységet várnak el a diákoktól, hogy milyen időbeosztásban várják ez el és hogy hogyan készítik elő a diákokat erre a tevékenységre. Mindenképpen szükséges lesz a dokumentáció, hiszen ehhez szülői engedélyre is szükség lesz.

Felmerült, hogy van az iskolában még egy célközönség, a tanár jelöltek csoportja, akik felé továbbíthatjuk ezt a programot. A tanárokkal ezt egy munkakapcsolat formájában tudja elképzelni, akik adott esetben a résztvevő diákokat motiválni is tudják.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy két formában fogad önkénteseket a Kesztyűgyár Közösségi Ház. Az egyik aki az utcáról bejön, mert nincs munkája éppen és vállal önkéntes munkát vagy szakmai elhivatottsága miatt vállalja az önkéntességet. A másik csoport, akiket szervezetten fogadnak külföldről. A szervezett csoportok fogadása úgy zajlik, hogy 2-3 hónapra érkeznek 18 és 25 év közötti diákok, van olyan, aki hosszabbít és itt marad. A nyári tábor az egy érdekes kérdés, itt a végzős korosztály az, aki szóba jöhet, ez napközis tábor, ezért nem igényel szülői engedélyt, tehát nem utazós tábor, ha el is mennek a VIII. kerületben illetve Budapesten maradnak, ha nem maradnak Budapesten belül, akkor is maximum 2 órát utaznak, többnyire busszal történik ez.

A diák érdeklődési köréhez kell kialakítani az önkéntes munkavégzést. Például a Kesztyűgyár saját egyedi képzési programja, amely élménypedagógia révén meg tudja ötszörözni az átadott tudást. Ebben megtanulhatnak rengeteg technikát, a digitális technikában élen jár a Kesztyűgyár. A gyerekeknek 16 féle programmal szolgálnak a felnőtteknek pedig 8 féle programmal. Két nagyon fontos szempont van az egyik, hogy szeressenek a gyerekek önkénteskedni, szeressen a Magdolna Negyedbe jönni és a másik, hogy tudjanak neki hasznos tudást átadni.

Poros András kérése az, hogy egy rövid információs felhívást adjanak nekik, amit el tudnak a diákokhoz juttatni, ez szóljon arról, hogy miért érdemes a Kesztyűgyárat választani, elképzelhetőnek tartja, hogy rendszeres időközönként tájékoztatni lehet a diákokat erről a lehetőségről.

Szilágyi Demeter javaslata, hogy az első találkozás, ne papíron történjen, hanem személyesen. Akár a Kesztyűgyár részéről menjen ki az iskolába valaki, akár az osztályfőnöki óra keretében látogassanak el a diákok a Kesztyűgyárba.

Becskei-Kovács Barbara javasolta, hogy van egy kisfilm a Kesztyűgyár Közösségi Házról, azt érdemes megnézni, kezdésnek, ezen felül természetesen kollégát is szívesen elküldnek.

Egry Attila azt a javaslatot tette, hogy akár a Tanácsadó Testület tagjai közül is szívesen elmegy egy ilyen tájékoztatásra.

Poros András vállalta, hogy szívesen hírt ad erről a programról a diákok felé.

Dr. Ferencz Orsolya részéről felmerült, hogy magatartászavarral küzdő diákoknak a pedagógusok színjátszó kör keretében képzést adhatnának.

Poros András elmondta, hogy szakkörök és különböző modulok keretein belül foglalkoznak ilyennel.

Becskei-Kovács Barabara felajánlotta, hogy erről bővebb tematikát az iskola rendelkezésére bocsátja. A színjátszó körrel kapcsolatosan az elmúlt 4 év tapasztalata sajnos az, hogy nincs rá kereslet, hiába jöttek remek szakemberek. Minden esetben az volt a cél, hogy magatartás zavar kezelésére drámatechnikai módszert sajátítsanak el. A pedagógusok a Mentor programba tudnának csatlakozni a Kesztyűgyár programjai közül. A mentor programban egyrészt tanulászavaros, másrészt magántanulók, harmadrészt olyan tehetségek felkarolása zajlik, akik nem az iskola rendszerben tanulnak illetve az iskola rendszer mellett tanulnak a Kesztyűgyárban. Itt óraadó tanárokat alkalmaznak, akik változó óraszámban tudnak órákat tartani. Tudomása szerint a tanárok létszáma most teljes, de mindig szükség van utánpótlásra.

Egry Attila elmondta, hogy a gyerekeknek mindenképpen hasznos a gyakorlati tapasztalat. Továbbá kifejtette, hogy biztonságos a környezet. Megköszönte Poros András igazgató úrnak, hogy elfogadta a meghívást.

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy megkezdődött a hétvégi nyitva tartás, fél napot tartanak nyitva, úgy oldották meg, hogy minden kollégának vállalnia kell egy szombatot havonta és cserébe kap két szabadnapot hétköznap, június közepéig, illetve augusztus közepétől októberig terjedően. Egyenlőre az látszik, hogy van rá igény, főleg az udvarra lesz szükség. Főleg társasjátékoznak, pin-pongoznak. A Homok utcai sportudvarra az átjárónak a megnyitását sürgetné illetve a sportudvar rendbehozatalát, hiszen a nagy nyári melegben nem használható.

12/2013. (IV. 17.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(7 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 18:55 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 6. ülését.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő