Tanácsadó Testületi ülés 2013/4,

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. március 13-án 16.15 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat 100-as tárgyaló termében 2013. évi megtartott 4. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila 

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, tag

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Becskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 4. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.

7/2013. (III. 13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  2. Egyebek

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy elindult az Magdolna Negyed Program 3, a feladatellátás megkezdődött. A jegyző asszony felhívta a Kesztyűgyárat, hogy a 2014 évi költségvetési koncepciót készítsen.

8/2013. (III.13.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Egyebek

Révész Márta kérdése, hogy a két sportudvart a lakosság használja-e.

Becskei- Kovács Barbara elmondta, hogy a lakosság különböző csoportjai használják. Főleg a 14 éven aluliak. A nyári időszakra, a napközis tábor idejére a Homok utca 7 szám alatti sportpályát lehet bevonni, az árnyékos területe miatt. A Dankó utcait reggel 9-ig illetve 17h-tól, ami nem esik egybe A probléma azzal van, hogy L alakú a pálya, a rövidebb oldala a Kesztyűgyár épületével határos de az a rész az iskola tulajdonában van, a másik fele a Kesztyűgyárhoz tartozik. Kérvényezni fog egy használatbavételi engedélyt, mert úgy lenne használható.

Becskei-Kovács Barbara ismertette, a Dankó utca 18 sportudvarra vonatkozó tervet, a hely nagyon dombos, az MNP 2 keretén belül oda telepített szúrós bokrokra vigyázni kellett tavaly. Az idei tervek 8-10 parcellát kialakítatnánk ott. telepítésére alkalmas, fűszernövények ültetését végrehajtani, így a havi egy családi napon elfogyasztásra kerülő zsíros kenyérre a hagyma és a limonádéba a menta meg tudna teremni. A 2 sportudvar felügyeletére kötelező lesz a gondnok felvétele ez folyamatban van. Focipályának ez sajnos nem alkalmas, mert alacsony a kerítés, nincs 2 méter magas, így a labda kiüti a szomszédos házak ablakait. Tavaly labdagurítást rendeztek a kicsiknek és aszfalt rajzversenyt rendeztek ezt lehet idén is.

Egry Attila elmondta, hogy ha a Kesztyűgyárhoz kerül vagyonkezelésbe, akkor a Tanácsadó Testület megfogalmaz egy koncepciót annak a hosszú távú hasznosítására és a Közösségi Házak Képviselőtestületi ülésre hozni. Fával kéne végig ültetni.

dr. Révész Márta kérdése, hogy a Mátyás téri WC-nek mi lett a sorsa.

Egry Attila elmondta, hogy döntés született róla, a Fővárosi Csatornázási Művek üzemeltetésébe került át.

dr. Ferencz Orsolya kérdése, hogy az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola tanári kara számára lehet-e egy bemutató prezentációt tartani. A diákoknak közösségi munka kötelezettségük van, ezt lehet-e a Kesztyűgyárban megvalósítani?

Egry Attila javasolta, hogy az iskolaigazgató keresse fel az ügyvezető igazgató asszonyt.

Balogh István Szilveszter elmondta a Trefort gyakorlóiskolával kapcsolatban, hogy hasznos lehet a gimnazistáknak, hogy megismerjék a Mátyás tér és környéke munkásságát. A diákok ilyen fajta bevonása a Magdolna Negyed Program 3-ba minta értékű lenne.

Egry Attila Komássy Ákos javaslatára elmondta, hogy a Magdolna Negyedben működő civil egyesületekkel fel kell venni a kapcsolatot, ez lehetne a Tanácsadó Testület feladata, hogy koncepciót dolgozzon ki a velük tervezett együttműködésről, lehetne egyfajta katalizátor szerepe. A kezdetekkor már bevontuk őket, ezt kellene feleleveníteni.

Továbbá az idei évre a Tanácsadó Testület feladat meghatározására is szükség van. Lehet ez a civilekkel való együttműködés vagy az Magdolna Negyed Program 3 keretein belüli szakmai munka.

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy sok Magdolna negyedbeli civil szervezet tagja lett az önkormányzat felzárkóztatási egyeztető fórumának.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:35 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 4. ülését.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő