Tanácsadó Testületi ülés 2013/2
2013-06-18       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:            A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. február 12-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2013. évi megtartott 2. rendes üléséről

Levezető elnök: Szilágyi Demeter, tag 

Jelenlévők:

Egry Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter, tag

Komássy Ákos, tag

Becskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Vendég: Alföldi György

Távolmaradó: Pintér Attila, tag

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Szilágyi Demeter elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 2. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

3/2013. (II. 12.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. A Kesztyűgyári Tanácsadó Testület szerepe a Magdolna Negyed 3 Programban
  2. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  3. Ügyrend
  1. A Kesztyűgyári Tanácsadó Testület szerepe a Magdolna Negyed 3 Programban

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy a múlt héten kiküldte a témában készült anyagot, mely leírja, hogy a Kesztyűgyár milyen programokat tervez az Magdolna Negyed III. Programban keretein belül és a tagokra van bízva, hogy ki milyen mértékben és hogyan tud részt vállalni a munkában.

Komássy Ákos felvetése, hogy a Tanácsadó Testület bővülésének indoka, az hogy az MNP III. fejlesztéséinek színtere lesz a Kesztyűgyár és ezzel a TT feladatai is nagy mértékben bővülnek.

Pál Enikő, szakmai igazgató elmondta, hogy a Kesztyűgyár az Magdolna Negyed III Program akció területén helyezkedik el és lakossági kapcsolatainak köszönhetően részt tud vállalni pl. a foglalkoztatási stratégia megalkotásában.

Egry Attila elmondta, hogy a Tanácsadó Testület munkáját beszűkíti a Kesztyűgyári feladatok ellátása, hiszen ez az intézmény részfeladatok ellátására jött létre. Ennek keretein belül a Tanácsadó testület csak részben tud a Magdolna Negyed III Programra rálátni és tanácsot adni.

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy a Kesztyűgyári programokon részt vevő csoportok is vélhetően érintettek lesznek a Magdolna Negyed III. programban, így akaratlanul is kapcsolatba tudunk lépni és rálátásunk lesz a házon kívül folyó az akció területen zajló eseményekre.

Alföldi György elmondta, hogy a Kesztyűgyári Tanácsadó Testület tagjainak ismerniük kell a Magdolna Negyed III Programot, ahhoz, hogy teljesértékű tanácsokkal segítse a célcsoport mindennapi életét. A Helyi Támogató Csoport fő feladata, hogy kommunikáljon az intézményekkel és a lakosokkal.

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy pénteken lesz a Horánszky 13 megnyítója, ezen az eseményen külföldi tartózkodás miatt nem tud részt venni. A költségvetést már ismertette korábban. Újdonság, hogy az RTL II részéről megkeresték a Kesztyűgyárat, hogy a jövőben forgatandó Gazdálkodj okosan című műsor helyszíneként használhassák.

4/2013. (II.12.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Ügyrend

Szilágyi Demeter ismertette a szükséges változtatásokat, így azt, hogy a 8 tagra bővült testületben a határozat képességéhez legalább 5 fő szükséges.

Szilágyi Demeter elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:45 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 2. ülését.

……………………………….

Szilágyi Demeter

levezető elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő