Tanácsadó Testületi ülés 2013/18
2013-12-10       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. december 2-án 15.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2013. évi megtartott 18. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, alelnök

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendég:Alföldi György, Rév8 Zrt.

Erdősi Sándor, Rév8Zrt.

Egry Attilaelnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület2013. évi18. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.

32/2013. (XII. 02.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló

II. Tájékoztatás a szoft programokról az MNP III-ban

III. Egyéb

I. Ügyvezetői beszámoló

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy az idei év zárása és jövő évi költségvetés tervezése van folyamatban. A közhasznú foglalkoztatottak bejelentkezése folyik, a JKH 60 főt vállalt. Február végéig ők képzésen lesznek.

Az őszi nagy állásbörze is sikeresen zajlott. 600 álláslehetőséggel érkeztek a munkáltatók.

dr. Révész Márta asszony kérdése, hogy milyen képzésben részesülnek a közfoglalkoztatottak, a másik, hogy a megváltozott munkaképességűekkel mi a terv.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a közhasznúak esetében az a cél, hogy írni és olvasni megtanuljanak, illetve bizonyos kompetenciákat kell elsajátítaniuk, a szerződéseket már megkötötték velük, már státuszban vannak. Az, hogy ki milyen képzésre fog járni az a következő két hétben fog eldőlni. A megváltozott munkaképességűek esetében, pedig a Brand Alapítvány már másfél éve csinálják a Kesztyűgyárban az Álláskereső Klubot hetente kétszer. Ma volt az utolsó alkalom, hogy ezt ingyen végezték, mert nincs forrás rá. A Nyitok programban fogják tovább folytatni csoportos foglalkozás keretében ezt a tevékenységüket. Az ajánlattételi felhívást nem hagyta jóvá a Hivatal, ezért van a késés. Ez után lehet pályázatot kiírni és akkor tudja a nyertes pályázó a tevékenységet folytatni.

Erdősi Sándor projekt menedzser elmondta, hogy szakmai pontosításra van szükség az ajánlattételi felhíváson.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a pszichológiai tanácsadással kapcsolatban is ez a helyzet.

Erdősi Sándor projekt menedzser elmondta, hogy ebben az esetben is szakmai pontosításra van szükség az ajánlattételi felhívás esetében.

Egry Attila elnök úr elmondta, hogy ezek nagyon fontos kérdések és projektek, amiknek el kell indulniuk. Egyúttal felkéri dr. Révész Márta asszonyt, hogy legyen ennek a felelőse a testület részéről.

dr. Révész Márta asszony ezt elfogadta.

Egry Attila megköszönte az ügyvezető igazgató asszony beszámolóját.

33/2013. (XII.02)sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

II. Tájékoztatás a szoft programokról az MNP III-ban

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy a T1/1, T1/2, T1/3, T1/4 programok az épület felújításhoz kapcsolódó a lakosság megóvását segítő programok, ezekben az esetekben több fajta előre lépés van, a Képviselő testület elfogadta október 25-én, azokat tudják tartani. Egy projektben van szükség módosításra, a facsemeték esetében, ugyanis nem volt 3 egyforma típusú facsemete, amire a beszerzést le lehetett volna folytatni, ezért jövő májusban egy teljesen új eljárás keretében fogják megoldani. A lomtalanítási akció sikeresen megtörtént az FKF és Kisfalu Kft. valósította meg a programon kívül, a JCSGYK munkatársai és az MNP III. Program eddig kimarad belőle. Az MNP III. Program keretein belül egy pályázatot szeretnének kiírni jövő tavasszal, amelyre a bérházak és társasházak is jelentkezhetnek majd. A Kesztyűgyár projektjeiről az I. Fejezetben már esett szó. A T3/1, T3/2, T3/3, T3/4 a bűnmegelőzési programok, közül az első a FÜGE iskolai foglalkozások, programok:a szakmai koordinátorral a szerződéskötés folyamatban van. A prevenciós osztályfőnöki órák esetében: a szerződéskötés folyamatban van, a program 2014. február 1-jén fog elindulni. A Szomszédsági Rendőrségi program is szépen halad, az alapdokumentum elkészítése folyamatban van a BRFK-nál van egyeztetésre, december 10-én lesz a programról egy fórum a Kesztyűgyárban. A járőrök kommunikációs képzése és szociális érzékenyítése esetében az új árajánlatkérés kiküldésre került. A bűnmegelőzési stratégia az előkészítés fázisában van, itt van elmaradás, de ez behozható. Közterületi ártalom csökkentés esetében a T3/1 Füge prevenciós projekttel közös szakmai koordinátor szerződéskötése folyamatban van, eredményes a beszerzési eljárás. Az intenzív családmegtartó szolgáltatás motivációs csomagjainak biztosítása kapcsán az első körös kiírásra nem érkezett érvényes pályázat, az új kiírást most fogadta el a VPB, ez el fog indulni. A családfejlesztési szolgáltatás esetében van fennakadás a motivációs csomagok beszerzésével. 24 család kiválasztotta a csomagban igényelt tartalmat, ezt 6 termékcsomagba csoportosítottuk. Ezek átadásának módját kell még pontosítani, a Kesztyűgyár bevonása lenne a legszerencsésebb. A tehetséggondozás programban, a Kálvária tér projektben szeretnének segítséget kérni, mert augusztus-szeptember elején továbbították az anyagot az Észker Kft-nek és azóta sincs válasz, ezért újra elküldik másolatban elnök úrnak is, hogy tudja sürgetni. Az Álláskeresési Klubról beszéltünk már, azzal elkészültek. Két projekt van még: a társadalomból kirekesztett nők és a szociális mosoda programok. Ezek a társadalmi programok épület felújításhoz kapcsolódnak, ahol konzultációs eljárás zajlik, várhatóan januárban fog véget érni, és akkor kezdődik a kivitelezés.

Erdősi Sándor projekt menedzser úr hozzátette, hogy olyan esetekben, ahol a projekt jelentős elmaradásban van, ott mindent meg kell tenni a projekt szakmai tartalmának megőrzése érdekében. Több projekt fog még elindulni várhatóan jövő év elején, így ezek intenzitását újra kell tervezni. Az ezekhez szükséges közbeszerzési dokumentációk (ajánlattételi felhívások) tervezetei elkészültek és azokat átadták kiírásra, mégis késik.

Egry Attila elnök úr kérése, hogy készítsenek egy táblázatot ezekről és segít kideríteni, hogy miért akadtak el a programok.

dr. Révész Márta asszony kérdése, hogy a szoft programok késése esetén kitolódik a program megvalósíthatósága, de most mintha nem ez hangzott volna el.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy minden programnak 2015. szeptember végéig le kell zárulnia, úgy hogy 2015. május 31-én ki kell adni az utolsó számlát. Ezen felül nem lehet kitolni a programok megvalósulását. Az átcsoportosítás lehetséges.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy új programokat tudnak elindítani vagy a meglévőket tudják erősíteni.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy a meglévőket erősítik majd.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy a meglévő program egyik szálát kihúzzák és azt fogják erősíteni.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy nagy kihívások vannak ezekben az esetekben, januárban el kell, hogy induljanak ezek a programok.

Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy a motivációs csomagok hogyan kerülnek mindenki számára biztosításra, hiszen valószínűleg az intenzív családmegtartó programban is van már lezárult eset.

Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy a mai VPB fogadta el az intenzív családmegtartó projekt motivációs csomagjai beszerzéséhez szükséges pályázati felhívást. Az érintettek a kötelező utógondozás keretében kapják meg a motivációs csomagokat.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy az érdemi munka folyik, csak a csomagok kiosztása késik.

Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy a szociális mosoda hol van és mikor várható az indulása. Továbbá, hogy miért szükséges a Kesztyűgyárat igénybe venni a motivációs csomagok kiosztására.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy a Szerdahelyi 13. szám alatt lesz a mosoda, nagyon nehezen lehetett kiválasztani a helyiségeket erre a célra.

Erdősi Sándor projekt menedzser úr a családfejlesztési szolgáltatás projekt motivációs csomagok beszerzésével kapcsolatban elmondta, hogy a családok egy kb. 150 tételt tartalmazó listáról választottak, családonként 190 500,-Ft értékben. Ezeknek a tételeknek a beszerzésére az eljárást nem a JCSGYK munkatársainak lenne célszerű lebonyolítani, hanem a Kesztyűgyár hatékonyságára és gyorsaságára van szükség, hiszen ők a legjobbak.

dr. Ferencz Orsolya asszony kérdése, hogy létezik-e alternatív terv a szoft programok esetében a késések miatt, ami esetleg teljesen ellehetetlenítené a program megvalósulását.

Alföldi György igazgató úr elmondta, hogy szükséges egy alternatív terv, amiről vannak már elképzelések, a januári ülésen szívesen beszélnek róla.

III. Egyéb

Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:10 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 18. ülését.

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő