Tanácsadó Testületi ülés 2013/16
2013-11-22       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. november 4-én15.25 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében2013. évi megtartott 16.rendes ülésérőlLevezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, alelnök

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

Váradi Gizella, JCSGYK vezetője

Gyuris Tamás, JCSGYK MNP III projekt asszisztense

ifj. Erdősi Sándor, Rév8 Zrt. projekt menedzsereEgry Attilaelnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület2013. évi16. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.

28/2013. (XI. 04.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló


II. Szoft programok az MNPIII-ban, meghívott vendég Váradi Gizella, JCSGYK vezetője, Gyuris Tamás, JCSGYK MNP III projekt asszisztense, ifj. Erdősi Sándor, Rév 8 Zrt.,projekt menedzser

III. Egyéb

 

 

 

 

I. Ügyvezetői beszámoló

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszonyelmondta, hogy a Diákmunka Mentorálásprogram beszerzése eredménytelenül zárult, mert meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, jövő héten megy az új kiírása a VPB-re. Újabb szereplőkkel is beszéltek, illetve a régieket is kérték, hogy csökkentsék az áraikat, amennyire lehet, hiszen nem áll rendelkezésre akkora keret. Reméli, hogy így december 1-jével el tud indulni a program. Egy előterjesztés lesz még, mert tavaly a cégnek negatív lett a mérlege, mert vagyonkezelési jogot kapott a Horánszky utca 13-ra illetve a sportudvarokra és a számviteli törvény szerint kötelező az amortizáció. Két opció van az egyik, hogy tőkét emelnek a cégben, ami szerinte felesleges, másik, hogy elengedik ezt a tartozást, ezt javasolja.

29/2013. (XI.04) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 

 

 

 

 

II. Szoft programok az MNPIII-ban, meghívott vendég Váradi Gizella, JCSGYK vezetője, Gyuris Tamás, JCSGYK MNP III projekt asszisztense, ifj. Erdősi Sándor, Rév 8 Zrt.,projekt menedzser

Egry Attila elnök úr szeretettel köszönti a vendégeket és felkéri Gyuris Tamást, hogy röviden ismertesse feladatát.

Gyuris Tamás projekt asszisztens úr elmondta, hogy a JCSGYK kompetenciájába számos olyan program került megtervezésre az MNP III keretében, aminek az áttekintése, az adminisztrációja, szervezése indokolta az asszisztensi pozíció betöltését. Az ajánlattételi felhívások megfogalmazása, teljesítési igazolások, megbízási szerződések készítése, illetve a már működő programok munkatársaival rendszeres munkaértekezleteket tartanak, a szakmai kihívások és problémák egységes kezelése és a partner szervezetekkel való kapcsolattartás a fő feladata.

Egry Attila elnök úr megköszönte a bemutatkozó szavakat és átadja a szót Váradi Gizellának, a JCSGYK vezetőjének, hogy ismertesse a szoft programokat.

Váradi Gizella intézményvezető asszony elmondta, hogy a Családfejlesztési Munkacsoport program indult be legelőször valamint a Társadalmi Munkacsoport. Márciusban kezdték meg a működésüket 4 illetve 5 fővel. Mindkét munkacsoportnak van egy-egy szakmai koordinátora.

Folyamatosan indult utána az Intenzív családmegtartó szolgáltatások projekt, ez már az MNPII keretében is volt és jól működött, 1 fővel, aki kimondottan a Magdolna Negyedből fogadja a családokat. A Háztartás gazdálkodási Klub 5 alkalmas program volt, valamint a Közös képviselők képzése 3 alkalmas program volt, jelenleg a második kurzusnál tartanak. Elindult az Intenzív családmegtartó szolgáltatás, a Családfejlesztési szolgáltatás, az ehhez kapcsolódó háttérmunka is megkezdődött. Az Álláskereső Klub program is elindult. Az Álláskereső tréningnek, ami álláskeresési technikákat tanít, valamint a Teadélután programnak az ajánlattételi felhívásainak kiírása történt meg.

Egry Attila elnök úr megköszönte az összefoglalót és átadta a szót ifj. Erdősi Sándornak.

ifj. Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy a szoft projektek egy része, elsősorban azok, amik a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálathoz kapcsolódnak, már elkezdődtek március, április hónapban, kisebb zökkenők vannak, de megoldásra kerülnek. Pl. a Társadalmi akciók munkacsoport beleütközött a Krízisházak problémájába, de a szakembereik és a Képviselő Testület is megpróbálja ezt kezelni. A többi szoft program tekintetében is van késés, aminek véleménye szerint az a legfőbb oka, hogy a MNPIII tervezés során nagyon optimisták voltak a kezdést illetően, ugyanakkor hónapok kellettek volna ahhoz, hogy minden program zökkenőmentesen el tudjon indulni időben, de el kellett indítani a programokat. Másik oka, hogy a szoft programok beszerzési és közbeszerzési eljárásainak a lebonyolítása a szociális szakembereknek is és a beszerzési szakembereknek is nehéz feladatot adott, ez jelentős mértékben lassítja a folyamatot. Az előkészítési folyamathoz is olyan szociális szakemberek kellenének, akik értenek a közbeszerzéshez és ilyenek nincsenek.

Három olyan projekt van, ami még nem indult el, ezek a Kálvária téri szociális munka, a Tehetséggondozás, és a Társadalmilag kirekesztett nők rehabilitációja és foglalkoztatása. A Kálvária téri szociális munka program vélhetően a jövő héten kiírásra kerülhet, a másik két program tekintetében az ajánlattételi felhívás véglegesítése zajlik. Emellett vannak még kisebb projektek, amik nem indultak el, a Kesztyűgyár Közösségi Házat érinti a pszichológiai tanácsadás illetve a megváltozott munkaképességűek tanácsadására létrehozott program, ezeknél beszerzési eljárást kell lefolytatni. A szenvedélybetegeknek, főleg fiataloknak, akik veszélyeztetve vannak vagy már betegek azoknak is van egy program, ami szintén késik. Úgy véli, jövő januárra minden lemaradást be tudnak hozni.

A JCSGYK által vezetett Társadalmi akciók munkacsoportnak a lomtalanítási akció és a zöldítési akció a feladata, elsősorban a közterületek és 10 önkormányzati bérház udvarának a zöldítése a cél. A Közterületi akciók ütemezetten zajlottak, a lomtalanítás nem, mert ott keretmegállapodást kellett kötni a konténerszállító céggel és ez bonyolította az eljárást. A lomtalanítási akció a lakóközösség bevonásával fog történni, most zajlik az őszi akció ütemezése.

A Kesztyűgyár programjai megkezdődtek márciusban és rendben futnak. Egy kisebb közbeszerzési eljárás lesz még, mert a szociális gondozó ápoló szakképzés beszerzési eljárására nem érkezett ajánlat, helyette az óvodai dajka szakképzés kerül beszerzésre.

A Szomszédsági rendőr program május 2-tól zajlik folyamatosan, amely a JVSZ feladatkörébe tartozik, itt a költségvetésnél magasabb összegű elszámolás érkezett már az első hónapban, ezért szerződésmódosításra volt szükség.

A Rév8 Zrt-nél két projekt maradt a Bűnmegelőzési Stratégia és a 99-es busz projekt ezeknél ütemezési késés van.

A Szupervízió esetében a közbeszerzés Kesztyűgyári része eredménytelen lett, ezért erre új közbeszerzést kell kiírni.

Egry Attila elnök úr megköszönte a beszámolót és helyt adott a kérdéseknek.

Dr. Ferencz Orsolya asszony kérdése, hogy tervezik-e a drog prevenciós programba becsatolni a JCSGYK programját.

ifj. Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy az un. FÜGE szenvedélybeteg prevenciós programot (ez egy pécsi program) az általános iskolás felső tagozatos diákoknak szóló – 3 féléves, félévenként 1 tanítási napon délelőtt – programot szeretnék elindítani, de a szakmai koordinátor szerződtetése nehézségbe ütközött, ezt követően lehet majd a szakembereket megkeresni a program lebonyolítására. Mindenképpen szükséges a Magdolna Negyedben olyan utcai megkereső munkát kezdeni, ami koncentráltan a fiatalokat veszi célba és segítséget tud nekik nyújtani. Erre irányul az MNPIII T4/1 Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások projekt, amelynek szervezése szintén az említett szakmai koordinátor feladata lesz. Véleménye az, hogy nem lesz könnyű a pályázatban vállalt feladatokat ellátni képes szervezetet találni, mert az asszertív utcai munkára elsősorban a korábban költségalátámasztó árajánlatot adó Kék Pont volt képes.

Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy a Családfejlesztési program keretén belül hány családdal foglalkoztak illetve, hogy a 99-es busz projekt hol tart.

Váradi Gizella intézményvezető asszony elmondta, hogy a Családfejlesztési programban összesen 56 családdal foglalkoztak, az Intenzív családmegtartó programban egyszerre 2, összesen 24 családdal foglalkoznak. A Családfejlesztési szolgáltatás esetében jelenleg 24 család kész arra, hogy a motivációs csomagokat átvegyék, erről a HTCS dönt a holnapi nap folyamán.

Egry Attila elnök úr az ülés vezetést átadja Szilágyi Demeter úrnak és távozik.

ifj. Erdősi Sándor úr elmondta, hogy a 99-es busz projekt egyedülálló program Magyarországon és Európa szerte is. A nyár folyamán a Műszaki Egyetem hallgatói végeztek egy felmérést, amit előtanulmányként kezelnek és ez alapján fogják kiírni azt a beszerzési eljárást, amiben majd szociális szakemberek fogják feltérképezni, hogy a 99-es busz közönsége milyen, ez a részletes felmérés elkészülte decemberre várható.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy a programok késése azt jelenti-e, hogy annyival rövidül is a kifutása?

ifj. Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy igen rövidebbek lesznek a programok abban az esetben, ha az egy folyamatos program, pl. a Kálvária téri szociális munka esetében a tervezett 24 hónap helyett 17 hónap lesz. A megtakarított költségeket átcsoportosítják.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy ezek alapján elképzelhető-e hogy a közbeszerzési értékhatár alá mehet-e a költségvetése és így nem fog közbeszerzés alá tartozni.

ifj. Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy annyira nem csökken a költségvetése ezeknek a programoknak, hogy az a közbeszerzési értékhatár alá csökkenjen.

Dr. Révész Márta asszony kérdése, hogy milyen tapasztalataik voltak az MNPII Intenzív családmegtartó szolgáltatásában részt vevő családokkal és a motivációs csomagok hogyan kapcsolódnak a programhoz.

Váradi Gizella intézményvezető asszony elmondta, hogy voltak sikeres és eredményes családok és voltak olyanok is akik visszaléptek illetve hatósági eljárást kellett kezdeményezni. Erről a beszámoló fent van a honlapon, minden szakmai véleménnyel és pontos adatokkal együtt. A motivációs csomagokra igény merült fel, mert eszközökre és plusz szolgáltatásokra volt szükségük a családoknak.(pl. babakocsi, bábszínház)

ifj. Erdősi Sándor projekt menedzser úr elmondta, hogy az MNP II-ben gyűjtött tapasztalatok alapján jött az ötlet az ösztönző csomagokra, ami az intenzív családmegtartó szolgáltatás esetében összesen egy bruttó 50.800,-Ft-os keret, ezt az együttműködő családok mindegyike megkapja, egy szolgáltatás (bábszínház, mozi, Fővárosi Állatkert és Csodák Palotája belépőjegy) és eszköz (pelenka, bébiétel, takarítószerek, bizonyos gyerekjátékok) palettáról választhatnak.

 

 

 

 

 

III. Egyebek


Ebben a pontban nem volt kérdés, hozzászólás.

Szilágyi Demeter levezető elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:15 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 16. ülését.

 Egry Attila

elnök

 


Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

 

 

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő