Tanácsadó Testületi ülés 2013/15
2013-10-25       |    |  


Józsefvárosi  Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. október 21-én 15.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2013. évi megtartott 15. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója,

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Balogh István Szilveszter, alelnök

Szilágyi Demeter, tag

 Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 15. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.26/2013. (X. 21.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyvezetői beszámoló

II. A Kesztyűgyár és az MNPIII program, meghívott vendég Alföldi György Rév 8. Zrt

III. Egyéb

I. Ügyvezetői beszámoló

Kovács Barbara a Mentor Programról elmondta, hogy 2013-as év folyamán 3225 alkalommal vettek részt egyéni és csoportos foglalkozáson, ez azt jelenti, hogy egy 15 fős csoport 15 egységnek számít, ami napi 10-11 órában működik,a 10 osztályos felzárkóztató 12-15 fő vesz részt, a gyerek mentor programban 40 fő fölötti a mostani létszám. 8-12 tanár az, aki tarja a foglalkozásokat, 5 iskolával van szoros együttműködésünk. A pótvizsga is megjelent, a vizsgázók visszajelzése ugyan hiányos, de azok közül akik visszajeleznek több mint a kétharmaduk sikeresen teljesíti a vizsgát. A tantárgyak a következők: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, kémia, fizika, természetismeret, földrajz, biológia, angol, német és számítástechnika. A létszám december és február között mindig magasabb illetve az év vége fele is magasabb. Vannak olyan gyerekek, most szám szerint 4 fő, de ennek a létszáma jóval több lehetne, akivel foglalkozunk egy az egybe, ami azt jelenti, hogy 1 diák-1 tanár, ezek olyan gyerekek, akiknek pszichológiai tanácsadásra lenne szükségük. Egy megállapodást már kötöttek egy pszichológussal, aki a következő héttől megy és a Mentor program keretén belül foglalkozni fog a gyerekekkel, heti 2 órában, de az MNP III keretén belül finanszírozható lenne egy pszichológus. Az lenne nagy segítség, hiszen egyre nagyobb igény lenne rá, napi 4 órában lenne szükség rá. Régen volt egy szakember, aki a családlátogatással és a családok segítésével foglalkozott, de Ő már nincs, a helyére új kollégát nem neveztek ki. Idén nyáron is volt egy szakember, aki tudott segíteni, de most is szükség lenne egy szakemberre.

A közoktatási törvény változása miatt a délutáni foglalkozásokban nyújt segítséget a Kesztyűgyár az iskoláknak, ezáltal tehermentesítik az iskolákat is és a tanárokat is, illetve tartalmasabb programot tudnak nyújtani a gyerekeknek, közösségi ház lévén. Korábban a General Electric finanszírozásában a Pályám Felé, Környezetem Felé és Egészséges Világ órákat tartottak a Kesztyűgyárban, tantervbe iktatva a délelőtti órákban. Most elindult egy tanulás módszertani program, aminek keretében folyik tovább a pályaválasztási program, a Környezetem Felé és az Egészséges Világ összevonva fut tovább a Német utcai Általános Iskolával.

Az MNP III : a diákmunka mentorálás tekintetében egy érvényes pályázat érkezett be, a baj az volt, hogy túlhaladta a közbeszerzési értékhatárt, ezért a hivataltól állásfoglalást kellett kérni, ami szerint a pályázatot elfogadják, azzal a feltétellel, hogy gazdasági indoklást kell kérni. Ez a gazdasági indoklás megérkezett ma délután. Reméli, hogy ez a program el tud indulni, terv szerint november 1-jétől indulna.

Kettő programmal vannak nagyon elmaradva, az egyik a megváltozott munkaképességűek munkába segítése, a másik a pszichológiai tanácsadás. Május 26-dika óta az ajánlattételi felhívást sem sikerült kiírni.

A Dankó utcai sportudvaron, ahol leomlott a kerítés, a társasház ugyan visszaépíttette a kerítést, csak fele akkorára. A labda így át fog repülni, át fogják rúgni, tehát pótolni kell, ami megint költség lesz. A jó időre való tekintettel még most is nyitva van.

A Homok utca 7. sz. alatti sportudvart nem tudják használni, mert az iskola használja, csak délután 17 óra után lehetne használni. Ezzel kapcsolatban egy együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van. A helyzetet az teszi bonyolulttá, hogy a telek két külön helyrajzi számon van ami az iskolához tartozik, de az MNP II.-ben történt beruházások – gumipálya, kosárpalánk-az a Kesztyűgyár vagyonkezelésében van.

Egry Attila, elnök úr, elmondta, hogy szerinte az Önkormányzat szempontja az, hogy a cél nemes, hiszen a gyerekek használják a sportudvart. A dokumentáció az MNP II szempontjából fontos, bármikor ellenőrizhetik, hogy ki és milyen célra használja a sportudvart.

Komássy Ákos, alelnök úr kérdése, hogy vajon segítség lenne-e az a két sportudvar üzemeltetésében, ha valamilyen őrszolgálatot rendszeresítenének. Természetesen a hidegben senki nem fogja használni a sportudvarokat.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a Homok utcai sportudvart az iskola használja reggel 7-től délután 17-ig. A Dankó utcai sportudvaron viszont megoldott a felügyelet, azt csak akkor nem használják, ha szakad az eső vagy 10 C fok alá süllyed a hőmérséklet. Nyilván a lakosok meg fogják idővel szokni, hogy van ez a lehetőség. Hozzátartozik, hogy természetesen bejelentkeznek, azok akik focizni akarnak menni a Dankó utcai sportpályára, ezért mindig tudják előre a Kesztyűgyárban, hogy mikor van használatban.

27/2013. (X.21) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 

 

II. A Kesztyűgyár és az MNPIII program, meghívott vendég Alföldi György Rév 8. Zrt

Egry Attila elnök úr szeretettel köszönti Alföldi Györgyöt, aki a Rév 8 Zrt. EU-s projektekért felelős menedzsere és megadja a szót az MNP III-as projektek bemutatására.

Alföldi György elmondta, hogy a Magdolna Negyed III Programnak több projektje zajlik a Kesztyűgyárban. T2 program és G programok. Képzés, szakképzés álláskeresés és karrierút fejlesztés címen. A T2 a Kesztyűgyár projektjei címen fut. Először is gratulál a Kesztyűgyár munkatársainak a kiváló együttműködésért. A pszichológiai tanácsadás valóban az Önkormányzatnál van az az ajánlattételi felhívás, amire nem született még a szakmai jogi véglegesítés, ezért kéri elnök úr segítségét. Bevallja a késéseket, ahogy bevallotta a Képviselő Testületnek is. A gazdasági programokban a képzés, szakképzés ahol 3 szakma volt meghirdetve, ebből kettő sikeres volt a festő és villanyszerelő, a szociális gondozó nem sikerült. A Kesztyűgyár innovatív javaslata volt, az óvodai dajka képzésnek az elindítása. Itt a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van, a Pro Régióval kell támogatási szerződést módosítani, ezt a következő KT-ra be fogják nyújtani. A G2 1.1-ből a tanácsadás szintén az Önkormányzatnál van az Álláskeresési Klub a megváltozott munkaképességűek programja. A Karrier Út fejlesztés programnál egy pénzügyi technikai kérdés is van, a 8,7 millió Ft kérdéses, hogy nettó vagy bruttó összeg-e. Kérdés, hogy ha 27 hónapra beadott 8,7 millió Ft-os összeget és 20 hónapra ismét beadta ugyanezt az összeget, ezért kértek egy gazdasági elemzést. Természetesen mindannyian azon dolgoznak, hogy minél előbb sikerüljön a programot elindítani. A Kesztyűgyár szupervizora még nincs meg, ő rá azért van szükség, mert a Kesztyűgyári dolgozók olyan felületeken dolgoznak, ahol sérülhet a lélek és az MNPIII ezt lehetővé teszi.

Pintér Attila kérdése, hogy a Teleki tér 4-ben nem haladnak a munkálatok és hogy ennek mi az oka.

Alföldi György elmondta, hogy a társasház közös képviselője a probléma forrása. Ő olyan javaslatokat tesz folyamatosan, úgy kezeli ezt a műszaki tartalmat, mintha ez egy megnyert pénzösszeg lenne és ezzel Ő szabadon gazdálkodhat. A közelmúltban a Kisfalu Kft. munkatársa és a Rév 8Zrt. munkatársa is részt vett a társasházi közgyűlésen, ahol kifejtették, hogy nem a Hivatal részéről van az elmaradás, hanem a társasháznak kell orvosolni a problémát valahogyan.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy az el nem indult programok esetében, akkor az azt jelenti, hogy annyival a hónapok száma megnő vagy az összeg megmarad és másképpen lehet elosztani.

Alföldi György elmondta, hogy mind a két lehetőség létezik.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy mitől függ.

Alföldi György elmondta, hogy jelentős késésben vannak a kivitelezési munkák. Sok szoft-programnál az volt a feltétel, hogy pl. a kirekesztett nők programjának a beindulása vagy a Fido-nak a beindulása vagy a tanácsadó helynek a működtetése, ahhoz van kötve, hogy mikor készül el. Ahol látszik, hogy csak jövő májusban fog megnyílni és ahol lehet az időhatárokat kiterjesztik, ha pl. volt valami probléma azzal, hogy csak délután 17-től 20-ig tudnak ott szociális munkát biztosítani ott széthúzzák az időhatárokat és ott többlet szociális munkát tud rátenni, ahol nem ott levették a pénzt és átcsoportosították.

Dr Révész Márta elmondta, hogy például arról volt szó, hogy idén nyáron már elindul a Keresd meg a zsebpénzed , kérdése, hogy akkor ez kitolódik a jövő évre.

Alföldi György elmondta, hogy a Diákmunka mentorálás programnál az ajánlattételi felhívást is iszonyú nehéz volt összeállítani. A kérdést felteszi a kollégáknak.

Dr Révész Márta kérdése, hogy a szenvedélybetegekkel kapcsolatos program hol tart.

Alföldi György elmondta, hogy ez nem Kesztyűgyári program, a szakmai koordinátori ajánlatkérés véglegesítése zajlik, késés van még a szakemberek toborzásában a beszerzés és véglegesítése van még hátra. Az Intenzív családmegtartó szolgáltatás programban volt némi leállás, ott a motívációs csomaggal jött elő. Nem tudtak olyan civil szervezetet beszervezni, aki vállalta volna a műszaki mentorálást. Egyrészt vannak építőanyagaik, másrészt kellenének oda civilek, de első körben nem adta be senki a pályázatát. Szeretnék, ha a következő körben a Habitat és a Vöröskereszt adná be a pályázatát, hogy egy minta programmal tudjanak indulni. A JCSGYK csinálja, kiválasztottak 52 családot, akikkel elkezdtek dolgozni és azt ígérték az elején, hogy egyik ágon kis értékű motivációs csomagok másik ágon nagy értékű motivációs csomagok vannak összeállítva és ezeknek a motivációs csomagoknak a családokhoz való eljuttatásához kell a program alapból a civil szervezeteket kiválasztani. Az első kiírásra nem érkezett be pályázati anyag. A program alapnak a Polgármesteri Kabinet a főnöke, a motivációs csomagoknak a felelőse a Kisfalu Kft. Nagyon integrált széleskörű program.

dr. Révész Márta felvetése, hogy a legközelebbi alkalommal az Intenzív családmegtartó szolgáltatással kapcsolatban szeretne egy beszámolót hallani.

 

 

 

II. Egyebek

Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy a 99-es busz projekt hol tart.

Alföldi György javasolja, hogy a rákövetkező ülésen szívesen beszél róla bővebben de elmondta, hogy a 99-es busz projektben az egyetemi hallgatóknak elkészült egy anyaga, ami a nyári tapasztalatokat gyűjti össze, belső mentorok segítségével készült, az egyetemről egy kollégája, az Erdőssi Sándor és az Ő mentorálásukkal. Ennek az összefoglaló anyaga elkészült. Orsós András és Erdőssi Sándor összeállítottak egy kutatási tervet, ennek zajlik a belső ellenőrzése, ez alapján megkezdik a részletes szakcég által végzendő lekérdezést. A BKK vezetőivel további tárgyalások folynak, mert ők is részt kívánnak venni ebben a projektben. A busz dizájn létesítéséről mindenképpen kell a BKK-val egyeztetni. Előzetes státuszfelvétel történt, hogy mik a gócpontok, most már tudják, hogy mik a gócpontok, erre az Erdőssi Sándor kidolgozta a részletes adatfelvételnek a menetét, amint ez lezajlik, utána ezt egy szakmai csoport áttekinti a JVSZ, a JCSGYK, Kapocs Alapítvány, Rév8 Zrt., Kesztyűgyár. Ezek után szeretnének egy konferenciát szervezni, amiből ez első szakmai javaslatokat előterjesztik, amiből egy intézkedéscsomagot alakítanának ki, amit aztán végrehajtásra kerülne.

A következő Szomszédsági fórum alkalmával, a bérházakról fognak beszámolni, a másik, hogy az első alkalommal tett egy ígéretet a lakosok felé, hogy a Mátyás tér használóinak összetételéről, az ott zajló konfliktusokról egy párbeszédet kezdeményezne.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:15 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 15. ülését.

 

Egry Attila

elnök

 

Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

 

 

Guzs Gyula

Jegyzőkönyvet hitelesítő