Tanácsadó Testületi ülés 2013/13

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. szeptember 25-én 13.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2013. évi megtartott
13. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök 

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, alelnök

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Kovács Barbara, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Nunkovics Martin, ügyvezetői asszisztens

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:
Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Napirend előtt, Kovács Barbara, ügyvezető igazgató asszony bemutatta Nunkovics Martint,
az ügyvezetői asszisztens.

Egry Attila elnök úr szeretettel üdvözölte az új résztvevőt és sok sikert kívánt a
munkájához.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 13.

rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

23/2013. (IX. 25.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

  1. Egyéb
  2. Ügyvezetői beszámoló
  3. Mentor program a 2013/14 tanévben
  4. Egyéb

Egry Attila elnök úr megkérdezte a tagokat, hogy a jövőben a Kesztyűgyári Tanácsadó Testületi ülések időpontja a
hétfői napra kerülhet-e, hiszen nehézségbe ütközött a szerdai ülések időpontja.
Megállapodtak, hogy a hétfői nap 15óra megfelel mindenkinek.

Balogh István Szilveszter alelnök úr elmondta, hogy a mai nap folyamán az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
képviselőivel egyeztetés történt a korábban már felvetődött lehetséges
együttműködéssel kapcsolatban. Átadtak egy meghívót, mely 2013. október 18-ára
, péntek délután megrendezésre kerülő börzéjükre szól, amelynek lényege, hogy
bemutatják a közösségi szolgálat szervezésében hol tartanak illetve a tanulókat
megismertethetik azokkal a szervezetekkel, ahol közösségi szolgálatot tudnak
teljesíteni. Kapott egy könyvet, melyben bemutatják, hogy az elmúlt években
milyen közösségi munkát végeztek a tanulók, illetve a két kapcsolattartó
pedagógus elérhetőségét is megkapta. Alelnök úr javasolta, hogy az eseményen a
Tanácsadó Testület tagjai is vegyenek részt, hiszen ez egy lehetőség a
programban való továbblépésre.

Kovács Barbara, ügyvezető igazgató
asszony elmondta, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház is kapott meghívást és
természetesen részt kíván venni az eseményen.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy az ELTE
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Kesztyűgyár Közösségi Ház között
létrejött-e már megegyezés, szerződéskötés és az együttműködés hol tart.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy még nem
jutottak el a szerződéskötési fázisba, de folyamatban van az együttműködés,
hiszen az iskola nagyon örült ennek a lehetőségnek, azonban nem minden gyerek
szeretne a Magdolnanegyedbe jönni közösségi szolgálatra, ezért rendezik meg ezt
a börzét, ahová több szervezetet is meghívtak, hogy bemutathassák a
tevékenységüket.

Balogh István Szilveszter alelnök úr, javasolta,
hogy elképzelése szerint a Képviselő Testület elé lehetne vinni egy olyan
előterjesztését, melyben az Önkormányzathoz tartozó, nem csak a Kesztyűgyár
Közösségi Ház, hanem egyéb intézmények, amelyben elképzelhető egy ilyen
közösségi szolgálat, legyenek bevonva és az elkövetkezendő egy évben, akár
kísérleti jelleggel induljon el egy megállapodást. Ez abból a szempontból is
jó, mert egyrészt az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolások át tudnak jönni ezekbe
az intézményekbe, belelátni a tevékenységükbe és a közösségi szolgálatot
ellátni, másrészről az önkormányzat is ki tud válogatni, olyan
diákokat,fiatalokat akik az önkormányzati intézményekben közösségi szolgálatot
tudnak vállalni.

Ferencz Orsolya hozzátette, hogy úgy tud
csábító lenni ez az együttműködés, hogy ha azt tudjuk mondani, hogy aki később művelődésszervező
illetve kommunikációs vagy szociális szakember szeretne lenni, azok számára
vannak elsősorban lehetőség jönni szolgálatra. Elsősorban azt kell meghatározni
a Kesztyűgyárnak is és az Önkormányzatnak is, hogy milyen szakmákhoz kapcsolódó
tevékenységet tudnak ajánlani a diákoknak, hiszen a diákok aszerint
választanak, hogy mi felé szeretnének orientálódni a későbbiekben.

Kovács Barbara, ügyvezető igazgató asszony
elmondta, hogy aki a média és digitális
világ felé nyitott a Jóhír Kft.-ben tud szolgálatot teljesíteni, aki
szociálisan érzékeny az mehet a JKH-ba, aki vállalkozás fejlesztés és
közgazdasági tanulmányok iránt érdeklődik, az mehet a H13-ban. Nyilván van
olyan érdeklődési terület, amit nem fed le a cég, de mégis széles portfólióval
tudnak menni a börzére.

dr. Ferencz Orsolya kérdése, hogy a
Kékpont kapcsán van-e olyan programja a Kesztyűgyárnak, amely a
szenvedélybetegekről szól. Ha nincs, akkor gondolkodunk-e benne.

Kovács Barbara, ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy
egyetlen programjuk volt aminek az volt a neve hogy Szertelen Party, ami egy
olyan gyerekek számára este 9-ig tartó disco-t jelentett, ahol se cigi se drog,
se alkohol nem volt. De annyira nem működött, hogy felfüggesztették. Oka az
volt, hogy alsó korhatárt kellett meghatározni, ami a 12 év volt, a probléma
abból adódott, hogy testvérpárok jöttek és a kisebbeket nem tudták bevinni,
kint hagyták a bejárat előtt és biztonsági őrre bízták őket. Ebből lett a
családi nap, aminek a záró része szintén disco, de előtte a kicsik is bemehettek
és részt vehettek a programokon.

Alapvetően a környéken a Kapocs
Alapítvány foglalkozik a szenvedélybetegekkel. Nekik viszont tudomásunk szerint
nincs annyi forrásuk már, hogy a tevékenységüket úgy tudják folytatni, ahogy
eddig. Egy hónapban 4 napot van a Kesztyűgyárban, amikor kiszűri ezeket a
gyerekeket és elviszi magával a Kapocs Alapítványba.

dr. Révész Márta, elmondta,tudomása
szerint a Kapocs Alapítvány pályázati úton próbált forrást szerezni, de végül
kifutottak a határidőből.

Egry Attila elnök úr javaslata, hogy a
következő alkalomra hívják meg a Kapocs Alapítvány vezetőjét.

  1. Ügyvezetői beszámoló

A Dankó utca 18-ban a téglakerítés
leomlott, ezért a sportudvar bezárt, mert életveszélyes lett így. A Főépítész
iroda tájékoztatása alapján a telek jobb oldala-ha szembe állnak a bejárattal-
az a Kesztyűgyár felelőssége, de a kerítés bal oldala ami bedőlt az a
társasházhoz tartozik. Többszöri
telefonos felszólításra a társasház kihívta a kárszakértőt, jelenleg ezt
várják. Oka ennek egy ecet fa, melynek a gyökere nyomja felfelé a falat illetve
a nagy szélben nekidőlt a falnak és ezáltal leomlott a fal.

A negyedéves beszámolóval késésben
vannak, az illetékes kolléga kórházban van, az MNP III-as beszámoló fontosabb,
ezért erre fektetnek hangsúlyt. Anyagilag jól áll a cég, ezért kisebb
beruházásokat is meg tudtak valósítani, mint hogy az összes régi típusú
monitort lecserélték, néhány helyen a fekete plafont átfestették. Jövő évre
szeretne egy 5 millió forintos felújítási keretet kapni, hogy az egész
épületben a fekete plafont át tudják festeni, illetve a homlokzatot is
megújíthassák. A padló csatornák betörtek, ezeket is ki kell cserélni. Ami
eddig futott program az fut és reméli, hogy az utolsó programelem is elindul.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy a pince
felújítása hogyan áll.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy ez az MNP
III –ban benne van. A kivitelezést a projektgazda bonyolítja. Egy rádió stúdió kialakítására
szól a támogatás, nem csak a vizesedés megoldására. Egy komplett klubhelység
kialakítása a cél.

Egry Attila elnök úr javasolja, hogy
Alföldi György a Rév8 Zrt. igazgatósági tagját, mint projekt gazda képviselőjét
hívják meg a legközelebbi ülésre.

24/2013. (IX.25) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó
Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Mentor program 2013/2014 tanévre

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy vannak
önkéntes tanáraik illetve vannak óraadó tanáraik akik jelképes összeget kapnak
a szolgálatukért. Gyereklétszámot most nem tud mondani, mert most indult a
tanév, de egyre többen vannak.

A nyári korrepetált diákoknak mindnek
sikerült a pótvizsgája. Amit az idei évről el lehet mondani, hogy a tanárok
akik ott voltak – eddig ketten voltak – megállapodtak a folytatásról, illetve a gyerek programra átemeltek még egy
pedagógust, akinek a felszabadult státuszát jövőre szeretné pótoltatni. Erre
azért volt szükség, hogy a felzárkóztatás és a tehetséggondozás teljesen szét
tudjon válni. Továbbra is foglalkoznak a felzárkóztatással, de szeretnék ezt
bővíteni, azzal, hogy a nagyon tehetséges gyerekekkel is tudjanak foglalkozni,
mivel igény van rá. Úgy látszik, hogy fizikailag kevés a helyszín a
Kesztyűgyárban. Amikor másfél évvel
ezelőtt a JVSZ-nek adták át a ház egyharmadát, nem gondolták, hogy
kihasználásra kerül majd az összes terem. Úgy alakult, hogy a pedagógusok, akik
a Mentor Programban részt vesznek még tudnának diákokat fogadni, azonban
fizikai helyhiány miatt ez nem lehetséges.

Szilágyi Demeter kérése, hogy a Mentor
Programmal kapcsolatban részvételi adatokat hozzon az ügyvezető igazgató
asszony a következő ülésre.

Balogh István Szilveszter alelnök úr kérdése, hogy
a Homok utcai sportpálya falát ki lehet-e festeni.

Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony elmondta, hogy a fal az
iskoláé, ezért az üzemeltetőtől kell engedélyt kérni, másrészről a falnak az
állaga olyan, hogy speciális festéket kell felhordani, amihez védő öltözet is
szükséges, és a szülői hozzájárulás is elengedhetetlen.

Egry Attila elnök úr megköszönte a
megjelenteknek a munkát, és 13:45 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház
Tanácsadó Testületének 13. ülését.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh
Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Guzs
Gyula

Jegyzőkönyvet
hitelesítő