Tanácsadó Testületi ülés 2013/12
2013-09-23       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. szeptember 11-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2013. évi megtartott 12. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila, elnök

Jelenlévők:

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Balogh István Szilveszter, alelnök

Komássy Ákos, alelnök

Pintér Attila, tag

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 12. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

21/2013. (IX. 11.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontot fogadta el:

I. A Tanácsadó Testület 2013-2014 évi céljainak meghatározása

I. A Tanácsadó Testület 2013-2014 évi céljainak meghatározása:

A Tanácsadó testület feladata, hogy a Kesztyűgyári Közösségi Ház működését figyelemmel kísérje. A 2013-2014-es év során elsősorban az MNP III. programok megvalósulásának követését tekinti fő céljának, hiszen ez az Európai Uniós projekt adja a Közösségi Ház 2015-ig tartó időszakának meghatározó feladatát. A szoft programok megvalósulása a környék szociális helyzetének javulásának a feltétele. A lakosság tájékoztatása és a programba való bevonása fontos szempont, ezért Lakossági fórum sorozatot indítottak a Kesztyűgyárban, ahol találkozhatnak a projekt felelősökkel, érdeklődhetnek, kérdéseket tehetnek fel.

Feladata a 99-es busz projekt nyomon követése is ami szintén kulcs fontosságú a kerület szociális fejlődése szempontjából.

Szociális szempontokat figyelembe véve feladata az együttműködés fenntartása és támogatása a Kapocs Alapítvánnyal, akik szintén az MNP III program részesei.

Célja a nyári programok és a Tanoda program kiértékelése és javaslattétel a program további működtetésével kapcsolatban.

Feladata az együttműködés ösztönzése az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolával, a kötelező szakmai gyakorlat megvalósítása tárgyában.

A sportudvarok üzemeltetése és felügyelete a Kesztyűgyár Közösségi Ház-hoz tartozik, ezért az ott zajló programokat figyelemmel kísérik.

22/2013. (IX.11) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Kesztyűgyár Tanácsadó testület 2013/2014 évi céljainak meghatározását.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:25 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 12. ülését.

 

 

Egry Attila

elnök

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

Guzs Gyula

Jegyzőkönyvet hitelesítő