Tanácsadó Testületi ülés 2013/11
2013-09-06       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYV
Készült:            A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. augusztus 28-án 17.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 100-as Tárgyaló termében 2013. évi megtartott 11.
rendes
ülésérőlLevezető elnök: Szilágyi Demeter, tag 

Jelenlévők:
dr. Ferencz Orsolya, tag
Guzs Gyula, tag
Komássy Ákos, alelnök
Pintér Attila, tag
Dr. Révész Márta, tag
Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó: Egry Attila, elnök 
Balogh István Szilveszter, alelnökSzilágyiDemeter levezető elnök a KesztyűgyárKözösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 10. rendes ülését megnyitotta és
határozatképességét 7 fővel megállapította. 19/2013. (VIII. 28.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata


(6 igen szavazattal)A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
 

I. Ügyvezető igazgatói beszámoló aTanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

II. Nyári tábor

    III. Sportudvarok hétvégi nyitva tartása

IV MNP III-as szerződések

    V. EgyebekI. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről


Kovács Barbara ügyvezető igazgató asszony összefoglalójában elmondta, a nyári napközis táborral, a sportudvarok
hétvégi nyitva tartásával illetve az MNP III-as szerződésekkel kapcsolatos
tudnivalókat.


II. Nyári tábor: az átlaglétszám magasabb volt a tavalyinál, sok volt a viselkedészavaros gyermek, akikre külön kellett
szakembert alkalmazni, de visszajelzések alapján nagyon jól sikerült a napközis tábor, a sportudvarok elkészültével pl nagyon sikeres sportfoglalkozásokat is tudtak bonyolítani.

III. Sportudvarok: eddig mindkét sportudvart a nyári tábor részvevői használták. A Dankó utcai sportpálya ezen a héten nyílt
meg, próba jelleggel 12-től 4-ig nyitva van, azonban az időjárás miatt mivel minden délelőtt szakad az eső, a pálya vizes, ezért nem

játszik rajta senki, használhatatlan a pálya, mert nem szárad fel. Emiatt lakossági birtokbavétel nem valósult meg.

A Homok utcai sportpályát a Lakatos Menyhért Általános
iskolának a testnevelés órák miatt szüksége lesz rá kora délutánig, utána a KKH
szervez rajta programokat. A hétvégéi nyitvatartás financiális kérdés.

IV. Az MNP III-as szerződések ügyében a szerződések aláírása folyik.

Kesztyűgyári napok lesznek pénteken és szombaton, arra készülnek. A ház 5 éves születésnapja is lesz. Plakátkiállítást
rendeznek, ahol az elmúlt 5 év plakátjait állítják ki. Meghívtak minden eddigi
együttműködő partnert, civil szervezetet, alapítványt, intézményt, akik 95%-ban
visszajeleztek a részvételi szándékukról. Családi programok és koncertek
lesznek, hasonlóan a tavalyi Magdolna napok programjához.Komássy Ákos alelnök úr kérdése, hogy van-e a sportudvarokon őrzés.

Kovács Barbara elmondta, hogy egy pályafelügyelő van a Dankó utcai sportpályán, aki kinyitja és figyeli az eseményeket.
Továbbiakban pedig financiális kérdés az őrzés megoldása. 20/2013. (VIII. 28.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata


(6 egyhangú igen szavazattal)A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.V. Egyebek

 Komássy Ákos alelnök úr tájékoztat, hogy a szeptemberi első Képviselő Testületi ülésre készül egy előterjesztéssel.
Ennek a tartalma, hogy a már megvalósult és sikeres Szomszédsági Fórum mely a Kesztyűgyárban volt megtartva este 6 és 8 óra között,

folytatni szeretne. Egy 6 részes sorozatot tervez a Rév 8Zrt-vel egyeztetett formában az MNP III
különböző fejezeteit tárgyalná. Javaslat, hogy a Rév 8 Zrt-vel és a Tanácsadó
Testület közreműködésével valósuljon ez meg.


Szilágyi Demeter levezető elnök úr
megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 17:35 perckor lezárta a Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 11. ülését.
……………………………….Szilágyi
Demeterlevezető
elnökJegyzőkönyvet készítette:……………………………………………

Huszágh
RékaJegyzőkönyvvezető
……………………………………………

Guzs
GyulaJegyzőkönyvet
hitelesítő