Tanácsadó Testületi ülés 2013/10.
2013-07-31       |    |  


Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft



Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület











JEGYZŐKÖNYV







Készült:           A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. július 24-én 17.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2013. évi megtartott
10. rendes üléséről





Levezető elnök: Egry Attila, elnök 





Jelenlévők:



Balogh
István Szilveszter, alelnök



Dr.
Ferencz Orsolya, tag



Guzs
Gyula, tag



Komássy
Ákos, alelnök



Pintér
Attila, tag



Dr.
Révész Márta, tag





Becskei
– Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető
igazgatója





Huszágh
Réka, jegyzőkönyvvezető





Távolmaradó:            
Szilágyi
Demeter, tag









Egry
Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 10.
rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 7 fővel megállapította.







17/2013. (VII. 24.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata



(7 igen
szavazattal)







A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:





  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a
    Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  2. A sportudvarok megtekintése
  3. Egyebek








  1. Ügyvezető
    igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről




Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a
nyári napközis táborban 130-140 fő vesz részt, 6 és 14 év közöttiek, többen
mint tavaly. A gyerekek nagyon élénkek, kevésbbé tudják betartani a
szabályokat, folyamatosan fegyelmezni kell őket.



Az Magdolna Negyed Program III-ban
változás nincs, futnak a programok, az ajánlattételi felhívásos programok
jelenleg még nem futnak. Az egyik arról szól, hogy a gyerekek hogyan
vállalhatnak munkát, segítőszervezeti munka. A másik program a hátrányos
helyzetűek segítését szolgálná, pszihológiai tanácsadást is magában foglalja.



Kesztyűgyári Napokra készülnek, ez a
tavalyi Magdolna napok helyett lesz megrendezve. A közterület foglalási
engedély folyamatban van, biztosítva van (orvos, biztonsági szolgálat)a rendezvény
idejére. Számítások szerint 1000 fő alatti létszám várható. Augusztus 30-31 az
időpontja, pénteken 10-11 órakor
kezdődik a rendezvény és mivel 5 éves a Közösségi Ház, egyben ennek
évfordulóját is ünneplik majd, ezért plakát kiállítással nyitnak, amik az
elmúlt 5 év alatt készültek. Meghívnak minden korábban együttműködő partnert,
civil szervezetek, alapítvány, intézmények. Tortabontással és svéd asztalos
ebéddel ünnepelnek. A koncertek délután 4-kor indulnak, a sztárvendég Király
Viktor és Nótár Mary. Remélik, hogy a civil szervezetek, alapítványok, és
kerületi cégek is, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat részvételére is számítanak.
A szombaton a programok 10-kor kezdődnek, a délutáni koncertek 4-kor, az esti
programokon kevesebb érdeklődőre számítanak. Ami érdekessége még a szombatnak,
hogy Magdolna Szépe szépségverseny is lesz, a regisztráció már augusztus
közepén megkezdődik, a zsűriben várhatóan a polgármesteri hivatal egyik
tisztségviselője is benne lesz. Családi vetélkedő is lesz az 5 éves születésnap
kapcsán, nagy családi nyereménnyel. Este 10 órakor fejeződik be a rendezvény. A
helyszínt rendőrök is biztosítani fogják.



Balogh István Szilveszter kérdésére a
dohányzással volt gond tavaly az alkohol fogyasztással nem. A pihenő parkban
nem lehetett dohányozni, a szabálysértőket tavaly azonnal rendre utasították.





18/2013. (VII. 24.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata



(7
egyhangú igen szavazattal)



A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó
Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.







  1. A sportudvarok megtekintése




A testület megállapította, hogy a Homok
utcai sportudvarra az átjárást meg kell oldani minél hamarabb.



A Dankó utcai sportudvar megtekintése
során Dr. Ferencz Orsolya javaslatot tett, hogy a bevezető szakaszon legyen
mászóka létesítve.





Egry Attila elnök úr megköszönte a
megjelenteknek a munkát, és 17:55 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház
Tanácsadó Testületének 10. ülését.





……………………………….



Egry
Attila



elnök



Jegyzőkönyvet készítette:







……………………………………………



Huszágh
Réka



Jegyzőkönyvvezető







……………………………………………



Balogh
István Szilveszter



Jegyzőkönyvet
hitelesítő