Tanácsadó Testületi ülés 2012/8
2012-06-27       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. május 16-án 16.00 órai kezdettel a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Bp., Baross u. 63-67., I. em. 100-as tanácstermében megtartott 8. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Révész Márta, tag

Pintér Attila, tag

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Szilágyi Demeter távolmaradását előre jelezte.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 8. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

27/2012. (V.16.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Pályázat Tanoda Programra (Balogh István Szilveszter)
  2. Javaslat a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. évi munkatervére (Balogh István Szilveszter)
  3. Egyéb

  1.  Pályázat Tanoda Programra

Balogh István Szilveszter szerint a Tanoda Program megerősítheti a Kesztyűgyárban működő Mentor Programot. A pályázatot a közeljövőben az NFÜ fogja kiírni. Dr. Révész Márta kérdésére, hogy kiírták-e már a Programot társadalmi vitára, Balogh István Szilveszter válasza, hogy 2012. május 4-én kerül kiírásra. Ezt követően júniusban írják ki a pályázatot, melynek keretében kb. 4 milliárd Ft kerül szétosztásra. Addig is meg kell találni, hogy a Kesztyűgyár a három pályázati kiírás melyikének felel meg a Tanoda Programban. Valószínűleg a hátrányos helyzetű országrészeket fogják preferálni. Ezek közül az egyik a Közép-Magyarországi régió, ezen belül pedig Budapest. Így van esély a pályázat elnyerésére. Célként lehetne kitűzni a szociális hátrány csökkentését, vagy pályázhatnánk eszközbeszerzésre, pl.: tankönyvek, illetve az összeg fordítható lenne a programban résztvevő tanárok kifizetésére. A maximális megnyerhető összeg 30 Millió Ft.

A pályázást meg kell hogy előzze egy egyeztetés a Mentor Programról. Erről részletes tájékoztatást az ügyvezető igazgatótól kaphat majd a tanácsadó testület. A vele folytatott előzetes egyeztetések szerint a Mentor Program eredményei nagyon jók. A Tanoda Programra való pályázásban a Kesztyűgyár pályázatírója is segíthet. Figyelembe kell azonban venni, hogy nincs-e limitálva az önkormányzati pályázási keret. Ezen felvetésre Dr. Révész Márta és Egry Attila válasza szerint a keret nincs limitálva. Az elnök úr szerint a Pályázat kritériumaival lehetnek problémák, mivel a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. 2010-ben lett bejegyeztetve.

Balogh István Szilveszter ahogy a napirend elején is felvezette, a pályázattal új elemek is beemelhetőek lennének a Mentor Programba, így szombatonként is lehetne képességfejlesztő foglalkozásokat szervezni. Természetesen erről egyeztetni kell az ügyvezető igazgatóval, és ha kiírják a Tanoda Program pályázatát, ismét be kell hozni napirendre a tanácsadó testületi ülésen.

Egry Attila elnök úr felhívja Balogh István Szilveszter figyelmét, hogy amint kiírják a pályázatot, azonnal tájékoztassa a tanácsadó testület tagjait a tartalmáról. Dr. Révész Márta hozzátette, hogy érdemes lenne megszerezni már a társadalmi vitára készített anyagot, és azt is átfutni a tagoknak. Balogh István Szilveszter vállalja, hogy amint kiírásra kerül a Tanoda Program pályázata, azt bemutatja a képviselőtársaknak és az ügyvezető igazgatónak. Tudomása szerint a sajtó számára már kiküldték az előzetes munkaanyagot.

A napirend végén a tanácsadó testület határozata: Becskei-Kovács Barbara Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója készítse el a Mentor Program, illetve a Magdolna Start Program tájékoztatóját kb. 2 oldalban. A tájékoztató jelen jegyzőkönyv melléklete lesz.

28/2012. (V.16.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Balogh István Szilveszter javaslatát a Tanoda Programra való pályázás ügyében, valamint felkéri Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a fent említett rövid tájékoztatók elkészítésére.

  1.  Javaslat a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. évi munkatervére

Balogh István Szilveszter elmondja, hogy a tanácsadó testület tagjai legutóbb megállapodtak abban, hogy ezt a korábbi napirendi pontot idővel újra behozzák átgondolásra. A korábbi alkalommal minden tanácsadó testületi tag kapott egy munkaterv sablont. Az elképzelés a Kesztyűgyárral való szorosabb együttműködést, és a tagok kreatívabb munkavégzését segítené.

Az alapelképzelés szerint évszakokra osztanák az évet, és ennek megfelelően mi a legfontosabb, amit napirendre kell tűzni. Balogh István Szilveszter javaslatában minden tanácsadó testületi ülésen 4 állandó napirendi pont lenne, pl.: adott részfeladatokról történő beszámoló az adott évszakban, az azzal megbízott képviselőtől. Ezen felül rendszeresen megvitatásra kerülnének aktuális témák, illetve egyebek.

Az előző ezzel kapcsolatos megbeszélésen Becskei-Kovács Barbara hozzátette, hogy támogatná azt, ha a képviselők az aktuális programokat segítenék javaslataikkal, pl.: a Magdolna Napokat.

Balogh István Szilveszter szerint az éves működést kell továbbgondolni. Legyen egy éves állandó forgatókönyv, mivel ez lenne a leghatékonyabb.

Dr. Révész Márta javaslata, hogy a tanácsadó testület tagjai negyed évre előre kapják meg a Kesztyűgyár programjait. Javasolta továbbá egy esti szabadegyetem szervezését felnőtteknek, a ZSKF és a TIT mintájára.

Egry Attila elnök úr támogatóan hozzátette, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mivel lehet hogy ezek a programok helyet keresnek maguknak. A Kesztyűgyár és a H13 pont ilyen képzésekre megfelelő hely.

Dr. Révész Márta javaslata, hogy amennyiben ezen képzések megvalósulnak, térítés ellenében vehessenek rajta részt a jelentkezők.

Egry Attila szerint meghívhatnának neves előadókat, szervezhetnének beszélgetéseket kulturális témában, akár tematikus előadássorozatot is összeállíthatnának.

Balogh István Szilveszter emlékeztette a képviselőket, hogy az ügyvezető szerint sajnos nem mindig van kapacitása arra a Kesztyűgyárnak, amit a tanácsadó testület javasol. De ő is felvetett egy programlehetőséget, pl.: szervezhetnének fotópályázatot, melyen a pályázók azt mutatnák be, miért érzik magukénak Józsefvárost. Hozzátette azt is, hogy fontos, hogy a felszabaduló mozgástereknél legyen kreatívabb a tanácsadó testület. Visszatérve a munkatervre Balogh István Szilveszter szerint legyen egy részfeladata minden tagnak, amit még ebben az évben ki tudnak futtatni.

Dr. Révész Márta javaslata, hogy mivel a közelmúltban a Kesztyűgyár Közösségi Ház pluszfeladatokat kapott, így a munkatervet is ehhez kell igazítani, ennek megfelelően jelen napirend címét is érdemes megváltoztatni. Így az új cím: Javaslat a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. évi munkatervére, a Kesztyűgyár Közösségi Ház kibővített feladataihoz igazítva.

A tanácsadó testület tagjai ennek megfelelően áttekintik szerződésüket, hogy milyen kötelezettségeik, feladataik vannak a pluszfeladatokat illetően.

29/2012. (V.16.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Balogh István Szilveszter javaslatát a 2012. évi munkatervről, valamint felkéri Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a fent említett programokról való tájékoztatásra, minden hónap elején.

  1.  Egyéb 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan nem érkezett javaslat a tanácsadó testület tagjaitól.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:50 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 8. ülését.

Budapest, 2012. június 6.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő