Tanácsadó Testületi ülés 2012/7.
2012-05-15       |    |  


Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit KftKesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYVKészült:            A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. május 2-án 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott
7. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry AttilaJelenlévők:                
Szilágyi
Demeter, tagGuzs
Gyula, tagBalogh
István Szilveszter, tagDr.
Révész Márta, tagPintér
Attila, tagBecskei-Kovács
Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatójaPóka
Szilvia, jegyzőkönyvvezetőEgry
Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 7. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét
6 fővel megállapította.

25/2012. (V.2.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(6
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:


 1. Ügyvezetői
  beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)

 2. Egyéb

 1. Ügyvezetői beszámoló


Becskei-Kovács
Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója
beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a
legutóbbi ülés óta történt eseményekről:
 1. Becskei-Kovács
  Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója
  tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a legutóbbi állásbörzén
  mintegy 6-700 fő vett részt. A kiállítók 1200 álláshelyet kínáltak. Az
  eseményt Zentai Oszkár, képviselő úr, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
  Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke nyitotta meg. Az állásbörzén az
  infrastruktúra biztosítását az iskolákkal együttműködve oldották meg.

 2. A Mátyás térre költséges behajtani, ezért a
  beszállítók számára nagy nehézségeket okoz a szállítás a Házhoz. Erre a
  közeljövőben megoldást kell találni, mivel a Kesztyűgyár beszállítási
  központ lett.  

 3. A nyári napközis tábor kapcsán az ügyvezető
  igazgató elmondta, hogy az új NEFMI rendelet következtében az étkeztetés
  nehézségekbe ütközhet. De dolgozik a megoldáson a SODEXO. 

 4. Az éves költségvetés 90%-os valószínűséggel nem
  tartható az eredeti formájában. A pályázatokból finanszírozandó kiadásokat
  nem tudják kifizetni, mivel kiszorulnak a TÁMOP pályázatokból, annak
  ellenére, hogy a Kesztyűgyár kollégái jó színvonalú pályázatokat állítanak
  össze. Csak kisebb pályázatokon van lehetőségük elindulni.  

 5. Látogatások, csereprogramok várhatók a
  következő hónapokban, melynek keretében 7-10 napra látják vendégül a
  csoportokat, pl.: török látogatás. 

 6. CSR sem hozható az idén, mivel nem tudnak
  pályázni a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos pályázatokon, mert
  ezek nagy részét a cégek megszüntették.

 7. Balogh István Szilveszter kérdésére, hogy
  pontosan mikor nyit meg a H13, Becskei-Kovács Barbara válasza, hogy ez év
  szeptember 1-én. A Központ zavarmentes nyitásához azonban még 20 millió Ft
  hiányzik. Még rengeteg szükséges eszközt kell beszerezni, a technikai
  felszerelések hiányában a H13 nem nyitható meg.Az ügyvezető igazgató szerint nem jelent megoldást a
hivatali használt gépek beállítása sem, mivel a rájuk telepített szoftvert nem
használhatják.Egry Attila elnök úr kérdése, hogy beszerezhetőek-e
esetleg kedvezményesen szoftverek, Becskei-Kovács Barbara válasza, hogy a
közelmúltban 28 ezer USD értékű szoftvert kapott a Kesztyűgyár Közösségi Ház a
Microsoft-tól, ezt azonban felhasználták a Kesztyűgyár gépeire. A szoftverek
mellett szervert, tárhelyet is biztosítani kell a H13-ban.Balogh István Szilveszter felteszi a kérdést, hogy
próbált-e már a Ház szponzorokat keresni. Az ügyvezető igazgató elmondása
szerint mindenhonnan visszautasítást kaptak.Egry Attila az eszközhiányok kapcsán javasolja, hogy
a 2012. évi első júniusi Önkormányzati Képviselő-testületi ülésre
előterjesztést kell benyújtani az eszközbeszerzésről, dönteni kell a
forrásmegjelölésről. Ebben pontos lista összeállításával fel kell tüntetni,
hogy mi hiányzik még a H13-ból.Becskei-Kovács Barbara elmondása szerint van egy
holland cég, amely az eszközök felét gyártási áron oda tudja adni. Egy
interaktív konzol értéke megközelítőleg 600 EUR.Az előterjesztés elkészítése a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonpr. Kft. ügyvezető igazgatójának feladata, mivel várhatóan ő
fogja üzemeltetni a házat.Egry Attila elnök úr érdeklődik a nyári napközis
táborról, a jelentkezők számáról. Becskei-Kovács Barbara tájékoztatja,
hogy még csak az iskolákban lehet jelentkezni. Mától, vagyis május 2-tól
adhatják le a jelentkezési lapokat az iskolák a Kesztyűgyárnak.Guzs Gyula kérdésére, hogy hány gyerek vett részt
tavaly, az Orczy Parkban szervezett nyári napközis táborban, az ügyvezető
igazgató válasza, hogy kb. 60 gyerek vett részt tartósan a programban, a
maximális létszám 100 fő körül mozgott.A Dankó u.-i sportudvarhoz még nincs kulcs, és a
terület parlagfű mentesítését a Kisfalu Kft. fogja meg oldani a közeljövőben.A Homok u.-i sportudvart a délelőtti órákban a
Lakatos Menyhért Általános Iskola, délután pedig a Kesztyűgyár Közösségi Ház
használhatja. Hivatalosan a Ház csak a használatra jogosult, a sportudvart nem
kapták meg.
 1. Dr. Révész Márta szerint felesleges a 2012.
  május 3-i Képviselő-testületi ülésre behozni a Józsefvárosi Közösségi Házak
  Nonprofit Kft. alapító okiratának változtatását, mivel szeptemberben a H13
  miatt egyébként is változtatni kell. Becskei-Kovács Barbara elmondja, hogy
  az alapító okirat változtatására most a plusz feladatok miatt is szükség
  van.Az ügyvezető igazgató szerint a Homok u. 7.
sportudvarral gondok vannak, omlik például a homlokzat. Egry Attila elnök úr
javaslata, hogy a tanácsadó testületi ülés végén sétáljanak át, és nézzék meg
mindannyian a sportudvart.26/2012.
(V.2.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(6
egyhangú igen szavazattal)A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár
Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját. 1. Egyéb
A napirendi ponthoz kapcsolódóan nem érkezett
javaslat a tanácsadó testület tagjaitól.

Egry
Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:50 perckor
lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 7. ülését.Az
ülést követően a tanácsadó testület tagjai és az ügyvezető igazgató
megtekintették és szóban véleményezték a Homok u. 7. sz. sportudvart.

Budapest,
2012. május 10.

……………………………….Egry
AttilaelnökJegyzőkönyvet
készítette:……………………………………………Póka
SzilviaJegyzőkönyvvezető……………………………………………Szilágyi
DemeterJegyzőkönyvet
hitelesítő