Tanácsadó Testületi ülés 2012/6
2012-04-24       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. április 4-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 6. rendes üléséről

Levezető elnök: Szilágyi Demeter

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Révész Márta, tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr és Pintér Attila távolmaradását előre jelezte.

Szilágyi Demeter levezető elnök a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 6. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 4 fővel megállapította.

22/2012. (IV.4.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. Ügyvezetői beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)
 2. Javaslat a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. évi munkatervére (Balogh István Szilveszter)
 3. Egyéb

 1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a Zászlógyűjteményt és a Józsefvárosi Galériát átvette a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit kft. Ebből következően a Zászlógyűjteményben 1 fő 3 havi finanszírozást, a Galériában pedig 4 fő 9 havi finanszírozását kérik az Önkormányzattól előterjesztésben.
 2. Festés történt a Kesztyűgyár Közösségi Ház épületében a szervezésen a JVSZ megvalósításában.
 3. A H13-t augusztus 12-ig adják át, mivel zárul az Európa Belvárosa Program. A korábbi nyitás költségvetési problémákat okozhat, mivel a ház fenntartása csak 2012. szeptember 1-től szerepel a költségvetésben.

Kaptak eszközlistát, ez ügyben még egyeztet Egry Attila alpolgármester úrral, Sántha Péterné alpolgármester asszonnyal, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat Stratégiai irodájával. A pályázat kiírója ugyanis csak az infoparkra engedélyezi az elektromos eszközöket. Viszont a Vállalkozásfejlesztési központhoz is kellenek eszközök, számítógépek.

 1. A Józsefvárosi Galériában az átvétel óta folyamatosan hibásodnak meg az elektronikus eszközök.
 2. A nyári napközis tábor anyagának összeállítása a szakmai igazgató feladata. Ezt megkapják a kerületi iskolák. Kérdés még, hogy az Orczy Park hogyan kapcsolódik a programba.

23/2012. (IV.4.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1.  Javaslat a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. évi munkatervére (Balogh István Szilveszter) 

Balogh István Szilveszter kiosztja a Tanácsadó Testület tagjainak az előre összeállított 2012. évi munkaterv javaslatot. A közeljövőbeni hatékonyabb munkavégzés érdekében a Tagok külön részfeladatokat vállalnának. Ezen részfeladatok az évszakokhoz igazodnának.

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató javaslata, hogy a munkatervet érdemesebb összehangolni a KKH tematikus terveivel. A Ház működése ugyanis igazodva az időjáráshoz három séma szerint működik: rossz idő (15 Cels.fok alatt), tavaszias-őszies és nyári tervek szerint. Jelenleg a nyári Mentor Programhoz várják a legtöbb ötletet a Tanácsadó Testület tagjaitól.

Szilágyi Demeter kérdésére, hogy előreláthatólag hány fő fog részt venni, mennyi ideig fog tartani és milyen programokat fognak szervezni, Becskei-Kovács Barbara válasza, hogy fixen 4 ember dolgozik majd a gyermekoldalon, és a programok a nyári szünidőhöz igazodnak. A Mentor Program résztvevői közül sok gyermek ott lesz a nyári napközis táborban is. A nyári tanulásra a gyerekeket játékos módszerekkel szeretnék rávezetni. Az ügyvezető igazgató kérése, hogy a Tanácsadó Testület tagja segítsék javaslataikkal, ötleteikkel a Mentor Programot, a nyári napközis tábort (figyelembe véve, a helyszíneket, hogy azt 6+2 fő koordinálja, valamint a Magdolna Napok programjainak összeállítását. A Magdolna Napokat illetően a tavalyi tapasztalatok szerint az esti programok nagyon jól sikerültek, viszont a nappaliak kevésbé voltak látogatottak. Leginkább tehát a nappali programokhoz várják a javaslatokat a Tanácsadó Testület tagjaitól. Legfontosabb a délelőtti időszak, leginkább civil szervezetekre számítanak.

Guzs Gyula kérdése, hogy a nyári napközis tábor szervezésénél felmerült-e az Orczy Parkban található kalandpark bevonása. Az ügyvezető igazgató válasza szerint gondoltak erre, de a kalandpark csak csoportkedvezményt biztosít, térítésmentesen nem adja ki azt a tábor részére.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy a gyerekek az Orczy Parkba hogyan jutnak el? Becskei-Kovács Barbara válasza: a gyerekek átsétálnak majd a Kesztyűgyárból a parkba, mivel a BKV-val való közlekedés nagyban megnövelné a tábor költségeit, melyet a finanszírozás már nem bírna el. A téma kapcsán Szilágyi Demeter felvetette, hogy esetleg használható lenne az iskolaidőben bérelt iskolabusz.

A napirendi pont lezárásaképpen a levezető elnök indokoltnak tartja a munkaterv összeállítását, átdolgozásokkal. Ezen belül az ötletek mindig legyenek szelektálva, a következő megvalósítandó feladatok legyenek átbeszélve. A két hét múlva esedékes Tanácsadó Testületi ülésre a munkaterv 3 pontjára javaslatok szülessenek.

24/2012. (IV.4.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a munkaterv használatának szükségességét.

 1.   Egyéb

Az utolsó napirendi ponton belül Dr. Révész Márta felvetése kapcsán a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a civil szervezetek együttműködéséről esett szó.

Becskei-Kovács Barbara elmondja, hogy tulajdonképpen nincs szabályozva, hogy mennyi és mely civil szervezetekkel áll kapcsolatban a Közösségi Ház. Jelenleg is sokkal együttműködnek.

Szilágyi Demeter levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:00 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 6. ülését.

Budapest, 2012. április 12.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő