Tanácsadó Testületi ülés 2012/4
2012-03-21       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. február 29-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 4. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter tag

Dr. Révész Márta tag

Pintér Attila tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Szilágyi Demeter távolmaradást előre jelezte.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 4. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

14/2012. (II.29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. Ügyvezetői beszámoló
 2. „A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítása” c. Előterjesztés megtárgyalása
 3. Egyéb

 1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről és a közeljövőbeni változásokról:

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy 2012. április 1-től a Józsefvárosi Galéria működtetése, a Zászlógyűjtemény működtetése, a Dankó u. 18. sz. alatti üres telek hasznosítása és a nyári napközis tábor megszervezése a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. feladata. A várhatóan 2012 őszén átadásra kerülő Horánszky u. 13. működtetése 2012. szeptember 1-től lesz a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. feladata. A Józsefvárosi Cigányzenekart 2012. március 1-től működteti a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

A feladatok átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2012. március 1-i és 22-i Testületi ülésen megtárgyalja.

 1. Dankó u. 18. sz. telken jelenleg egy sportudvar található, melyen a Magdolna Projekt keretében az elmúlt időszakban hajléktalan focit szerveztek. Egry Attila elnök úr elmondása szerint ezen telephely két felújított ház között található. Lebetonozott pálya, melyen esetlegesen a nyári táboroztatás is megszervezhető lenne.

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató hozzátette, hogy év közben a területet nem lehet használni, mivel oda már kollegákat kellene telepíteni. A Dankó u. 18. sz. alatt nincsen fa, árnyék, így a nyári időszakban az erős napsütés lehetetlenné teszi az ide szervezendő programokat. Nincs információ továbbá a telken vizesblokk, WC-ről. Helyette a Homok u. 7. sz. alatti területet lehetne használni.

 1. A Józsefvárosi Cigányzenekar kapcsán Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a zenekar 2012-ben is közmunkaprogram keretében működik tovább, 21 főből 20 fő közfoglalkoztatott, 1 fő fizetett. A tavalyi évben 22 főből 2 fő fizetett működött közre.
 2. Az eddig az Orczy Kertben szervezett nyári napközis tábor nyár végéig fog tartani, 10 héten keresztül kb. 100 fő részvételével a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
 3. Terv, hogy a Józsefvárosi Galériát 2012. szeptember 1-től beviszik a Horánszky 13-ba, mivel az Európa Belvárosa Program keretében megújuló intézménybe mindenképp kell egy galériát kialakítani. Mögötte tágabb infrastruktúrát kívánnak kialakítani, pl.: kávézó. Minderre azért van szükség átmenetileg, mert a Galéria műszaki állapota felújítást igényel .

Dr. Révész Márta kérdése, hogy mi lesz így a jövőben a Galériában működő, bérleti díjat fizető csoportokkal, pl.: jógaklub.

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató szerint fontos az átköltöztetés, mivel a Horánszky 13-ban a fenntartási költségek jóval alacsonyabbak. Jelenleg a Galériában 4 főt alkalmaznak, a H13-ban ez 1 főre csökkenne. A József körúton található helyiséget az átköltöztetés és a fűtéskorszerűsítés után ki lehetne adni vagy értékesítésre kerülhetne egy része. Mindenek előtt azonban természetesen kell önkormányzati állásfoglalás arról, hogy mi legyen a Galéria sorsa. Az ott folyó tevékenységeket el kell osztani, felül kell vizsgálni, hogy az ott működő csoportok közül kivel kívánjuk folytatni az együttműködést.

Dr. Révész Márta javaslata, hogy még a nyár előtt legyen egyeztetés a Galériában működő csoportokkal.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy leghamarabb 2012. április 1-től tudunk leülni velük, de legfontosabb a városvezetés véleménye. A jövőre nézve is alkalmazzák azonban a Kesztyűgyár Közösségi Ház legfontosabb alapelvét, hogy csak az kaphat ingyen termet, aki ingyen végez oktatást. A párhuzamos feladatokat is szisztematikusan meg kell szüntetni.

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató elmondta még, hogy a 2012. március 1-i Testületi ülésre a költségvetési számok már le vannak adva, az üzleti terv cserére kerül. A jövőben végzendő feladatok 2012. február 27-re, a számok pedig február 28-ra véglegesedtek.

14/2012. (II.29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1. „A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítása” c. Előterjesztés megtárgyalása

A közfeladat ellátási szerződés módosításával kapcsolatban Dr. Révész Mártának a kiegészítések ügyében merült fel kifogása. Elgondolása szerint az itt említett feladatok a szerződésben eddig is benne voltak. Ha ezen pontokat nem tartalmazta a szerződés, akkor tulajdonképpen a közfeladat ellátási szerződés hiányos volt.

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató válasza, hogy az eredetivel összevetve a hivatal jogi csoportjának voltak problémái a szerződéssel. A teljes 2. bekezdés felsorolásra került, de csak azért, hogy az egységes szerkezet látszódjon. A közfeladat ellátási szerződésbe tulajdonképpen csak egy kiegészítő mondat került bele.

Egry Attila elnök úr javaslata, hogy a félreértések elkerülése végett a 2012. március 1-i Képviselőtestületi ülésen az ügyvezető igazgató szóban tegyen kiegészítést.

15/2012. (II.29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a „Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítása” c. Előterjesztés megtárgyalása során tett kiegészítéseket.

 1. Egyéb

Balogh István Szilveszter beszámol arról, hogy levelet kapott a Roma Net menedzsmentjétől, mi szerint értetlenül állnak az előtt, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház nem vesz részt rendszeresen az üléseiken.

Egry Attila elnök úr hozzátette, ennek oka, hogy megállapodtunk, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház csak megfigyelői státuszban lesz.

Balogh István Szilveszter saját véleménye: ez egy megörökölt program. A Kesztyűgyár Közösségi Házat nem kellene leterhelni, bízzuk az intézményre, hogy mikor tudnak a jövőben a Roma Net ülésein részt venni. Nem szerencsés, ha Balogh István Szilveszter vesz ezeken részt, mint képviselő.

Ha az Önkormányzat szempontjából sorsdöntő előrelépés történik, akkor azt a Közösségi ház vitassa meg. Balogh István Szilveszter a tanácsadó testületi ülést követő héten tájékoztatja Roma Net menedzsmentjét, hogy a programtól nem zárkózunk el, de amíg a projekt nem mutat komoly előrelépést, addig nem áll módunkban érdemben foglalkozni velük.

16/2012. (II.29.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatót.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:45 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 3. ülését.

Budapest, 2012. március 13.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő