Tanácsadó Testületi ülés 2012/3
2012-02-23       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. február 15-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 3. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter tag

Dr. Révész Márta tag

Pintér Attila tag

Szilágyi Demeter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 3. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

9/2012. (II.15.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. Ügyvezetői beszámoló
 2. A BRAND Alapítvány részvétele a munkanélküli ellátásban (Becskei-Kovács Barbara)
 3. A Mentor Program beszámolója (Becskei-Kovács Barbara)
 4. Egyéb

 1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázatra a Kesztyűgyár Közösségi Ház érvényes pályázatot adott be. A pályázatot az NCSSzI mégis elutasította, indok: túl sok érvényes pályázat érkezett. (562 érvényes pályázatból 20 nyertes került ki.)
 2. A Budapest Bank által kiírt pályázaton várható, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház is elindul. A Budapest Bank 500 000 Ft/szervezet összegben írt ki támogatást. A Kesztyűgyár Közösségi Ház ezen összeg alatt kíván pályázni, csapatsport szerveződést finanszírozna az összegből, melynek döntőjét a Magdolna Napokon rendeznék.
 3. Február végén, március elején újabb TÁMOP pályázatok kiírása várható, melyeken a Kesztyűgyár Közösségi Ház indulni kíván.
 4. Munkába állt az új szakmai igazgató.
 5. 2012. február 15-én a Kesztyűgyár Közösségi Ház leadta éves pénzügyi beszámolóját a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak. (A beszámoló jelen jegyzőkönyv csatolmánya.)

10/2012. (II.15.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1.  A Brands Alapítvány részvétele a munkanélküli ellátásban

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a BRAND Alapítvány részvételéről a munkanélküli ellátásban:

 1. A Brand Alapítvány bejegyzés alatt álló alapítvány. Civil szervezet, mely ingyen segít a munkát keresőknek az álláskereső klub keretein belül. Az együttműködési megállapodás 3 emberre szól, akik heti egy alkalommal vesznek részt az álláskereső klub munkájában. Az együttműködés 3 hónapra van előirányozva, azonban ha sikeres a közös munka, az esetben tovább folytatódhat. Testi és szellemi fogyatékos emberekkel foglalkoznak. A tapasztalatok a segítőkkel nagyon jók, az alapítvány munkatársai segítőkész emberek. (A tapasztalatokat Dr. Révész Márta tanácsadó testületi tag is megerősítette.) Jelenlétük a Kesztyűgyár Közösségi Ház számára pozitív, hiszem általuk is bővül a szolgáltatási profil.
 2. Március 1-től az álláskereső klub a tervek szerint már heti 3 alkalommal kerül megrendezésre, ha az ide áthelyezett rendszeres szociális segélyben részesülők miatt erre igény lesz. Ez kezdetekben 66 fővel növelné a létszámot a Szociális Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint. Őszre várható, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma a Kesztyűgyár Közösségi Házban megháromszorozódik.
 3. Dr. Révész Márta tanácsadó testületi tag kérdésére, hogy hogyan valósul meg a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátása, Becskei-Kovács Barbara, a Kesztyűgyár Közösségi Házra vonatkozó feladatokról adott tájékoztatást. A hivatalos lista megérkezése után értesítik ki a Kesztyűgyárba beosztott rendszeres szociális segélyben részesülőket, majd a foglalkozások mellett a Közösségi Ház folyamatosan tájékoztatja a Szociális Irodát az együttműködésről.

11/2012. (II.15.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának beszámolóját.

 1.   A Mentor Program beszámolója

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Mentor Programról:

 1. A Roma Szolgálat 2011 áprilisában megszűnt. A beszámoló szerint, amit átvettek 52 tanuló vett részt a foglalkozásokon. A Mentor Program első konzultációja 2011. április 18-án volt, melyre összesen 1 szülő jött el. Ezt követően a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai három körben lelátogatták a régi tanulókat, mindenkihez sikerült eljutniuk, végül 4 gyermek ismerte el, hogy a Roma Szolgálat foglalkozásain korábban részt vett és a jövőben a Mentor Programhoz is csatlakozni kíván.
 2. A 2011. szeptember 5-i jelentkezési napon 32 gyerek jelentkezett a Mentor Programra. Jelenleg felmérések zajlanak. Az állandó tanulókon túl tendencia, hogy a félév végét, és az év végi bizonyítványosztást megelőző időszakban a Programhoz csatlakozók létszáma megtöbbszöröződik, így például 2011 decemberében is. A foglakozások jórészt a felmerülő igényekhez igazodnak, ezáltal elmondható hogy a korábbi Roma Szolgálatot tényleges tartalommal töltötte meg. Változás, hogy a Programban sok általános iskolás is részt vesz, és nem csak romáknak szól, mivel a Közösségi Ház alapelve az indokolatlan szegregáció elkerülése.

A Mentor Program foglalkozásait jelenleg 47 fő látogatja állandó jelleggel. A részvételt jelenléti íves rendszerrel ellenőrzik.

 1. Állandó megállapodás két iskolával köttetett. A Program 16 oktató közreműködésével folyik, közülük 2 fő fizetett, a többiek önkéntes tanárok, leginkább egykori pedagógus hallgatók, nyugdíjasok és Gyes-en lévők.
 2. Balogh István Szilveszter kérdésére, hogy volt-e a Mentor Program beindításakor egy befogadási felső határ Becskei-Kovács Barbara nemleges választ adott. Valamint hozzátette, hogy az iskolából sokat hiányzó gyermekek is járnak ide. Sokan nehezen kezelhetőek, elsősorban egymással szemben mutatnak agresszív viselkedést. Legtöbbjük problémás családi háttérrel érkezik.
 3. A kérdésre, melyet Dr. Révész Márta tanácsadó testületi tag tett fel, hogy a Mentor Program megfelel-e a tulajdonképpen a Szeretetiskolának, Becskei-Kovács Barbara válasza, hogy a két oktatási program különbözik, mivel a Szeretetiskolában felnőttek is tanulnak. A Szeretetiskola még bérleti díjat fizet a Kesztyűgyár Közösségi Háznak, de február 1-től már az egyik ott oktató tanár bérét átvállalja a Közösségi Ház.

12/2012. (II.15.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának beszámolóját.

 1.   Egyéb

Szilágyi Demeter tanácsadó testületi tag a kérdést intéz Egry Attilához, a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület elnökéhez, miszerint az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítésekor felvetődött-e a holding lehetősége, összevonva a négy nonprofit józsefvárosi szervezetet (Bárka Színház, Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Közhasznú Kft., Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., Orczy Park Kulturális és Sport Nonprofit Kft.) ?

Egry Attila válasza: a Bárka Színház hamarosan állami felügyelet alá kerül. Így önkormányzati kézben 3 Nonprofit Kft. marad. Természetesen az említett szervezetek sorsáról a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testületi ülésén határoznak. Figyelembe kell venni, hogy a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú státusza nagyon fontos.

13/2012. (II.15.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatót.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:05 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 3. ülését.

Budapest, 2012. február 22.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő