Tanácsadó Testületi ülés 2012/2
2012-02-14       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. február 1-én 16.00 órai kezdettel a Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat I. emeleti 105-ös tárgyaló termében megtartott 2. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter tag

Dr. Révész Márta tag

Pintér Attila tag

Szilágyi Demeter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Jakabfy Tamás, képviselő

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

5/2012. (II.1.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. Ügyvezetői beszámoló
 2. A Roma-Net Projekt legutóbbi ülésén elhangzottak ismertetése (Balogh István Szilveszter)
 3. Egyéb

 1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatási esélyeik növelésének érdekében szervezett tanácsadását a Családsegítő és Gyermekjóléti Központból forrás- és helyhiány miatt ezentúl a Kesztyűgyár Közösségi Házba szervezik át. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban dolgozó, ezen feladatot ellátó 3 fő foglalkoztatását eddig TÁMOP-os pályázati forrásból oldották meg, mely 2011 augusztusában lejárt. Az átszervezésről 1,5 hónapja kezdődtek megbeszélések. A Kesztyűgyár Közösségi Ház a fent említett feladatot 1 fő foglakoztatásával kívánja megoldani, a dolgozó foglalkoztatási költsége évi kb.: 1,5 millió Ft. A párhuzamos tevékenységek átvállalásával a programszolgáltatás, az adminisztráció a Közösségi Ház feladata lenne, folyamatos adatszolgáltatás mellett a Családsegítő Központnak és a meghatározott szervezeti Egységeknek.
 2. Egy új női csoport beindítása a Kesztyűgyár Közösségi Házban, 15-25 fő részvételével, heti rendszerességgel. 
 3. Együttműködés a Brands Alapítvánnyal, segítségükkel az álláskereső klub a megemelkedett létszám miatt március 1-től heti 3 alkalommal kerül megszervezésre.
 4. Február 9-én busójárás lesz a kerületben a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. szervezésében. A rendezvény 14:00-kor a Kesztyűgyár Közösségi Háztól, a Mátyás térről indul, végpontja a Józsefvárosi Galéria. 
 5. Április 19-én a Kesztyűgyár Közösségi Ház és az Óbudai Egyetem közös szervezésében kerül megrendezésre a Föld Napja. Helyszín a Mátyás tér, Koszorú utca, Tavaszmező utca. A rendezvény célcsoportja a Kesztyűgyár Közösségi Ház részéről az általános iskolás gyerekek, az Óbudai Egyetem pedig a középiskolás, egyetemista (18-28 éves) korosztályt kívánja megszólítani. Kesztyűgyár Közösségi Ház előtt 2×20 perces koncert lesz, melyet a Közösségi Ház az utcára kivezetett saját hangtechnikával fog megoldani, színpadot nem kívánnak állítani. A Mátyás tér területfoglalására a Kesztyűgyár Közösségi Ház kérvényt kíván benyújtani a Józsefvárosi Önkormányzathoz. A rendezvény témája a szelektív hulladékgyűjtés. A Kesztyűgyár Közösségi Ház kb.: 200.000 Ft-os keretben szervez a rendezvényen játékos programokat, az Óbudai Egyetem egy bemutató kamiont állít ki a Tavaszmező utcában. 

6/2012. (II.1.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1.  A Roma-Net Projekt legutóbbi ülésén elhangzottak ismertetése (Balogh István Szilveszter)

Balogh István Szilveszter tájékoztatja a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy a 2012. január 26-án megrendezett Roma-Net Projekt ülésén részt vett, és az ott hallottakról beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak:

 1. Jövőbeni programok, pl.: pályázatíró tanfolyam civil szervezeteknek.
 2. További, jórészt budapesti roma civil szervezetek bevonása a Roma-Net Projektbe.
 3. Balogh István Szilveszter beszámol benyomásairól a 2012. január 26-án megrendezett Roma-Net Projekt ülés kapcsán. Az ülésen 10-12 szervezet képviselője vett részt. A Projekt jórészt Budapesten működik, de Nagykállón is kezdődtek hasonló kezdeményezések. Balogh István Szilveszter szerint a Projekt még igencsak kezdeti stádiumban van.
 4. A Roma-Net Projekt Kőbányán is szeretne hatékonyabb lenni.
 5. Felmerült kérdésként, hogy a Roma-Net Projekt választása miért pont a józsefvárosi Magdolna Projektre esett? Balogh István Szilveszter elmondása szerint a Magdolna-negyed rehabilitációjának első két üteme sikeresnek bizonyult. Ezért összpontosultak itt a civil szervezetek. Balogh István Szilveszter javaslata volt, hogy a Roma-Net Projekt kapcsán vegyék fel a kapcsolatot más kerületekkel is. Tájékoztatta a Projekt menedzsmentjét, hogy a Kesztyűgyár Tanácsadó Testülethez kérdés esetén bizalommal fordulhatnak. A Tanácsadó Testületet ez esetben ő képviseli, természetesen ez esetben csak elvi támogatásról lehet szó, érdemben a Képviselő Testület dönt.
 6. A Magdolna–negyed kapcsán Egry Attila, a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület elnöke hozzátette, hogy a Magdolna Projekt nem elsősorban nem roma projekt. A 3. fázis célja egy szociális város rehabilitáció.
 7. Dr. Révész Márta kérdésére, hogy a Roma-Net Projekt mikor ér véget, Balogh István Szilveszter azt válaszolta, hogy 2013 februárjában, vagy márciusában. Eddig van lehetőség ugyanis a pályázatot beadni.
 8. Jakabfy Tamás képviselő kérdése: A Roma-Net Projekt legutóbbi ülésén volt-e szó nemzetközi kapcsolatokról? Balogh István Szilveszter válasza, hogy csak felületes internetes információk állnak rendelkezésre nemzetközi kapcsolatokról.

Külföldön a civil szervezetek nagyobb sikerrel működnek, nálunk ezen szervezetek leginkább az Európai Uniós források kihasználására törekszenek, de a támogatások elmaradásával a civil szervezetek is visszalépnek. Nem állnak saját lábra.

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője a téma kapcsán hozzátette, hogy Magyarországon probléma az önkéntesség kultúrájának hiánya, a Kesztyűgyár Közösségi Ház is érzi ennek hiányát.

7/2012. (II.1.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Balogh István Szilveszter beszámolóját.

 1.   Egyéb

 1. Egry Attila, a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület elnöke kérdést intéz Becskei-Kovács Barbarához, a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez, hogy hogyan alakultak a beadott TÁMOP pályázatok?

Becskei-Kovács Barbara tájékoztatja a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület tagjait, hogy a beadott pályázatok mind sikertelenül zárultak. A két fellebbezések is sikertelenek. Az eddig indult TÁMOP pályázatok mind kizárják a közép-magyarországi régiót, vagy 2010. év előtti alapítást kérnek.

8/2012. (II.1.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadja a tájékoztatót.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:10 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 2. ülését.

Budapest, 2012. február 10.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő