Tanácsadó Testületi ülés 2012/15

Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:            A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. november 7-én 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében megtartott 15.
rendes
üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Dr.
Révész Márta, tag

Guzs
Gyula, tag

Pintér
Attila, tag

Szilágyi
Demeter, tag

Balogh
István Szilveszter tag

Huszágh
Réka, jegyzőkönyvvezető

Becskei
– Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető
igazgatója

Egry
Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület. 15. rendes
ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

46/2012. (XI. 07.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 igen
szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

 1. Ügyvezető
  igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
 2. Javaslat a Józsefvárosi Galéria
  felújítására
 3. Információs Pult működése
 4. A Horánszky 13. és a Kesztyűgyár
  Közösségi Ház kerületben betöltött szerepének meghatározása
 5. Egyéb
 1. Ügyvezetői beszámoló: Őszi Állásbörze és
  Információs Nap 2012. október 18.

Becskei
– Kovács Barbara elmondta, hogy az Őszi Állásbörzén 45 fő nyert azonnal
felvételt, 248 fő került második körös felvételre, összesen 900 álláshelyet
hoztak a munkáltatók. Kb. 500 fő jelent meg a börzén.

A
Horánszky 13-at tetemes hibalistával átvették, sok a hiányossága a helyiségnek.
Funkcióit nem tudja teljes mértékben ellátni, ezért bevétel kiesést eredményez
a jelenlegi állapot. Apróbb ráfordításokkal lehetne ezt kiküszöbölni, pl.
hangszigetelt falat kell felhúzni, ami tűzvédelmileg is megfelel, ezen kívül
semmilyen árnyékoló rendszer nincs, ami nem teszi lehetővé, hogy a workshop
terem nem tudja a funkcióját ellátni. Több árajánlatot is kért a felújításra.

A
Gyermek Napközis táborról a beszámoló még nem készült el.

47/2012. (XI.07.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Galéria
  felújítására

Révész
Márta kérdése, hogy mit jelent, az, hogy a Galériában a kávézó részt nem az
önkormányzat fogja működtetni, de a holnapi előterjesztésben az szerepel, hogy
a kávézót az önkormányzat alakítja ki.

Becskei-Kovács
Barbara elmondja, hogy a kávézónak a gépészeti kialakítását az önkormányzat
vállalja a felújítás keretein belül. A víz, a villany alapvető kiépítése a
helyiség adottságainak megfelelően lesz kialakítva. Az üzemeltetésre bérlőt fog
keresni.

48/2012. (XI.07.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi
Galéria felújítására vonatkozó javaslatot.

 1. Információs Pult működése

Révész
Márta felvetése, hogy az ügyeletes képviselőnek a nevét kis táblán
szerepeltetni kellene.

Becskei-Kovács
Barbara elmondja, hogy éppen ott ülő tanácsadó testületi tag neve és a téma
szerepelhet a kiírásban.

Egry
Attila elmondja, hogy az Információs Pult működtetése, változatlan formában
szükséges heti 2 alkalom rendszerességgel.

Becskei-Kovács
Barbara felveti, hogy a havi Álláskeresési Információs Nap és a negyedéves nagy
állásbörzék alkalmával is hasznos lenne, ha a testületi tagok részt vennének.
Ez havi plusz egy alkalom lenne.

Révész
Márta elmondja, hogy ez nagyon hasznos lenne és javasolja, hogy működjön
fakultatív alapon.

 1. A Horánszky 13. és a Kesztyűgyár
  Közösségi Ház kerületben betöltött szerepének meghatározása

Becskei-Kovács
Barbara elmondja, hogy a két ház funkciójából adódóan is és fizikai
elhelyezkedésének köszönhetően nagyon jól elkülönül egymástól. A Kesztyűgyár
környező térségben élők nem járnak át a másik kulturális házba, mivel a házak
célcsoportjai mások. A Kesztyűgyárban szociális integráció, főleg felzárkóztatás
folyik, itt a társadalom perifériájára szorultaknak szólnak a programok, a
foglalkoztatottságba visszavezetés a fő profil. A H13 célcsoportja a 20 év
fölötti és 40 év alatti korosztály, a diplomázott fiatalok. A 10 és 16 év
közötti fiataloknak illetve a 40 év felettieknek is lesznek programok, kb.
10-15%-ban.

Felmérték
a Kesztyűgyár programjainak hasznosságát, kérdőíves módszerrel. Az eredménynek
megfelelően változtattak a programokban. Pl. álláskeresők esetében, korábban
elég volt egy fél órás személyes felkészítés ahhoz, hogy az álláskereső
telefonon jelentkezzen a munkáltatónál; most szükség van egy állástréningre,
amely 3-4 órás képzés foglal magában, aminek a végére felkészülnek egy
telefonos álláskeresésre.

Egry
Attila elmondja, hogy a mai napon járt nála az Amerikai Nagykövetség
munkatársa, Jeffrey M. Hay, akinek beszámolt a Magdolna Negyed I, II, III-as
programokról. Hay úr nagy érdeklődéssel van a kerületben zajló roma integrációs
programok iránt. A következő hetek valamelyikében meghívjuk Hay urat és
munkatársait. A Magdolna Negyed bemutatására Alföldi Györgyöt kérné fel, ennek
keretében bemutatnák a Kesztyűgyárat is. Az önkormányzat mindamellett kifejezte
szándékát, hogy örömmel létesítene testvérvárosi kapcsolatot egy amerikai várossal
vagy annak kerületével, hiszen ők nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a
társadalmi integrációs programokban, közösségi házak üzemeltetésében. Konferenciák
és egyéb együttműködések szervezésével lehetne a jövőben eredményesen fenntartani
egy ilyen nemzetközi kapcsolatot.

Egry
Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:55 perckor
lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 15. ülését.

……………………………….

Egry
Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh
Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi
Demeter

Jegyzőkönyvet
hitelesítő