Tanácsadó Testületi ülés 2012/14
2012-10-22       |    |  


Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit KftKesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYVKészült:            A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. október 17-én 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében megtartott 14.
rendes
üléséről

Levezető elnök: Egry AttilaJelenlévők:Dr.
Révész Márta, tagGuzs
Gyula, tagPintér
Attila, tagSzilágyi
Demeter, tagHuszágh
Réka, jegyzőkönyvvezetőPál
Enikő, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., szakmai
igazgatója

Távol maradó:                         Becskei
– Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft.,
ügyvezető igazgatójaBalogh
István Szilveszter tag

Egry
Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület. 14. rendes
ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.44/2012. (X. 17.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5 igen
szavazattal)A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

 1. Ügyvezető
  igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
 2. Egyebek
 1. Pál
  Enikő elmondja, hogy 2012. október 5-én Álláskeresési Információs Nap volt,
  ahol a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint 118 fő jelent meg, ebből 71 fő
  adott be önéletrajzot a munkáltatók felé. Összesen 7 munkáltató volt jelen ezen
  az eseményen, megállapítható, hogy nagyon magas volt a részvevők száma,
  sikeresen zajlott le a program.


A Kesztyűgyár Közösségi Ház alapprogramjai
továbbra is futnak.A toborzás folyamatos. A gyerek
programokkal kapcsolatos együttműködést továbbra is ápolják a környező
iskolákkal. A Németh László Általános Iskolából már járnak diákok a zárt
csoportos foglalkozásokra és a Molnár Ferenc Általános Iskolából is volt már
csoportjuk. Lyukas Óra nevű programot csinálnak, élménypedagógiai eszközöket
használva a tanrendbe beleillő foglalkozásokat tartanak: technika, történelem
és környezetismeret órákhoz kapcsolódóan.Az Álláskereső Klub is továbbra is
működik, Álláskeresési Tréninget is indítottak október hónapban a
közfoglalkoztatottak számára. Erre a programra a munkáltatónak el kell engednie
a közfoglalkoztatottat, a jelenlegi 12 fős csoportból 8 fő folyamatosan részt
vesz ezen a képzésen.Guzs Gyula
kérdése, hogy az állásbörze sikerességéről kapnak-e valamiféle visszajelzést.Pál Enikő
elmondta, hogy igen kapnak a Munkaügyi Központtól kapnak visszajelzést
folyamatosan, ez néhány hetet vesz igénybe, hogy az álláskereső kikerüljön a
nyilvántartásból.A nagy őszi
állásbörze az ülést követő napon lesz, ahova 51 munkáltatót várnak és 844
álláshely kerül kiajánlásra. Előzetes tapasztalatok alapján erre az eseményre
várhatóan 600-800 emberre számítanak. Mindenhol plakátokon hirdetnek.
Nagyszabású esemény lesz.Pintér Attila
kérdése, hogy a meghirdetett állások milyen végzettséghez kötöttek, illetve az
álláskeresők milyen végzettséggel rendelkeznek és hogy csak VIII. kerületi
álláskeresők vagy jönnek más kerületekből is.Pál Enikő
elmondta, hogy a Munkaügyi Központban került ez meghirdetésre aminek az
illetékessége kiterjed más kerületekre is. Jellemzően inkább alacsonyabb
végzettségű munkavállalók keresnek állásokat és a kiajánlott állások is
alacsony végzettséget igényelnek, illetve szakképzettséghez kötött állások is
vannak.Pintér Attila
kérdése, hogy vannak-e olyan cégek, akik külföldre is szerveznek
munkavállalókat.Pál Enikő
elmondta, hogy ez nem jellemző, nem volt ilyen cég az eddig megrendezett
állásbörzéken.

45/2012. (X.17.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1. Egyebek:


Mentor Program:
Pál Enikő elmondta, hogy napi
információja van ezzel a programmal kapcsolatban, nevezetesen, hogy jelenleg 25
fő jár erre a foglalkozásra. Átlagosan napi 5-7 tanár tartózkodik itt nap
közben, ez átlagban 357 óra adását jelenti. Tudnának többet is tartani, de
helyszűkében vannak, a helyiség maximálisan kihasznált. A terem különböző
részeiben tudnak leülni, de ilyen magas létszám mellett hangzavar alakul ki.Szilágyi Demeter felvetése, hogy a
Kesztyűgyár Közösségi Ház pince helyiségét is lehetne erre a célra használni,
amint a felújítási munkákkal elkészülnek. Addig is átmeneti megoldásként a
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ vagy a Kapocs
Alapítvány helyiségeiben lehetne tartani ezeket a foglalkozásokat.Pál Enikő elmondta, hogy a Kapocs
Alapítvánnyal voltak olyan tárgyalások, amelyek erről szóltak, hogy részben a
Kapocs Alapítvány helyiségei adnának helyszínt a programnak, részben pedig a
Kesztyűgyár Közösségi Ház. A résztvevők szívesebben jönnek a Közösségi házba,
mert ez egy közösségi tér, más házirend van 
mint az iskolákban. A termek a délelőttök folyamán teljesen üresek,
hiszen a tanulók iskolában vannak, délután tudnak csak a foglalkozásra jönni a
napközi után. Könnyebb lenne ha az iskolákkal meg lehetne állapodni és a
napköziből ki lehetne kérni a diákokat, hogy még hamarabb el tudják kezdeni a
foglalkozásokat.

Révész
Márta kérdése, hogy a Szeretet Iskolája program folytatódik-e.

Pál Enikő
elmondja, hogy jelenleg a Lehetőségek iskolája nevű új program keretein belül,
a felnőttek számára folyik 8 osztályig felzárkóztatás 8-14 óra között. Emellett
magántanulók is vannak.

Révész Márta
kérdése, hogy a Horánszky utca 13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központnak
miért késik a megnyitója.

Egry Attila
tájékoztatja a testületet, hogy a H13 megnyitója azért késik, mert a
használatbavételi engedély tegnap érkezett meg, ami 15 nap múlva emelkedik
jogerőre.A Galériával
kapcsolatban a novemberi első Képviselő testületi ülésre készül az
előterjesztés amelyben a korábban megvitatott szakmai koncepció mentén a
felújítási munkák elkezdődhetnek.

Révész Márta
felhozta a nyári étkeztetés kérdését.

Egry Attila
elmondja, hogy a nyári étkeztetés kapcsán a nyári táborról kell beszélni,
amiről 3 üléssel korábban már meghallgattuk Becskei – Kovács Barbara
beszámolóját. A program sikerességéhez hozzájárultak a tematikus programok és
az is hogy nem csak a kerületben, hanem a kerületen kívüli programon is részt
vehettek a gyerekek.pl.: a Gellért hegyre is elsétálhattakA következő
Tanácsadó Testületi ülésre a korábban említett előterjesztést behozzuk
megtárgyalásra. Az előterjesztésben a nyári táboroztatásról részletes
beszámolót kell készíteni, hiszen az egy nagyon színvonalas és sikeres program
volt és csak kevesen tudnak róla. Ezért a Tanácsadó Testület feladata a jövőben
ezt megváltoztatni és a kerületben lakók tudomására hozni a nyári tábor
sikerességét. Javasolt Józsefváros újságban is megjelentetni, akár egy 2
oldalas képekkel tarkított beszámoló formájában.

Egry
Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:40 perckor
lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 14. ülését.……………………………….Egry
AttilaelnökJegyzőkönyvet készítette:……………………………………………Huszágh
RékaJegyzőkönyvvezető……………………………………………Szilágyi
DemeterJegyzőkönyvet
hitelesítő