Tanácsadó Testületi ülés 2012/12
2012-10-02       |    |  

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület


JEGYZŐKÖNYV
Készült:           A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. szeptember 26-án 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi
Ház Tárgyaló termében megtartott 12. rendes üléséről
Levezető elnök: Egry Attila


Jelenlévők:

Dr. Révész Márta, tag

Guzs Gyula, tag

Pintér Attila, tag

Becskei- Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető
igazgatója


Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető


Távol maradó:               Balogh István Szilveszter tag


Szilágyi Demeter, tag


Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület. 12. rendes
ülését megnyitotta és határozatképességét 4 fővel megállapította.40/2012. (IX. 26.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(4 igen
szavazattal)
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

  1. Ügyvezető
    igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  2. EgyebekBecskei-Kovács
Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója
beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a
legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

Az
Autómentes Nap a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. szervezésében a
Mátyás téren és a Kesztyűgyár Közösségi Házban került megrendezésre.A
rendezvényen az 5 és 10 év közötti gyerekeket várták, az óvodák az előzetes
tájékoztatáshoz képest nagyobb, míg az iskolák kisebb létszámmal képviseltették
magukat. A Mátyás téren élő társasjáték, kerékpár és gördeszka verseny volt,
amihez nagyon nagy segítséget kaptak a helyi rendőrségtől, akik a KRESZ és
bicikliverseny lefolytatásában aktív szerepet játszottak. A Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat biztosította a területet és kiválóan koordinálta az
eseményt. A kisebbek a játszóházban kipróbálhatták az arcfestést illetve a
belső udvarban újrahasznosított hulladékból hibrid autót építhettek. A
Kesztyűgyár saját forrásból finanszírozta a teljes programot. A rajzkiállítás a
mai napig látható a kiállító térben, az iskolák művészeti felelősei
választották ki az arra érdemes műveket.Egry
Attila kérdése, az MNP III programon belül az épület felújítással kapcsolatban
hogyan haladnak a tervek.Becskei
Kovács Barbara elmondta, hogy az épületet a Rév8 Zrt. és a Kisfalu Kft.
munkatársai megnézték a pinceszigetelést és a teljes szigetelést amelyek
feltétlen felújításra szorulnak, hiszen nagyon vizesedik a földszint. A
tetőszigetelés nincs benne az MNP III Programban. A felújítást a Rév8 Zrt
tervezi, az MNPIII projektből kerül
finanszírozásra.Egry
Attila kérdése, hogy a Galéria felújítási tervei hogyan haladnak.Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy előkészítési szakaszban vannak.Szabó
Erzsébet szakmai javaslatot készített a Galéria működésére.Egry
Attila kérése, hogy egy olyan szakmai javaslat készüljön, ami támogatható a
Kft. ügyvezetése részéről is, és amit a Tanácsadó Testület meg tud vitatni a
jövő heti ülésén.Becskei-Kovács
Barbara továbbá elmondta, hogy amint a hőmérséklet 15°C alá esik a Galériát be
kell zárni és a teljes felújítást el kell kezdeni. A 30 éves villanyvezetékeket
át kell húzni, a helyiség festésre, a burkolatok, nyílászárók cserére
szorulnak.

41/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház
Tanácsadó Testület határozata(4 egyhangú igen szavazattal)A Kesztyűgyár Közösségi Ház
Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara, a Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját.

  1. Egyéb
    napirendi pontok


Révész
Márta kérdésére, hogy a Roma Szolgálat utódjának a működéséről mikor
tanácskozzon a testület, Becskei-Kovács Barbara válasza, hogy október hónapban
kell majd tanácskozni.Révész
Márta kérdése, hogy a Kesztyűgyári ügyeleti beosztások alkalmával, mivel az oda
érkező álláskeresők közül rendkívül sokan fordulnak jogi segítségért hozzá,
lehetne-e intézményesíteni a segítségnyújtást.Egry
Attila felvetette annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat jogi csoportjából
egy szakembert fel lehetne kérni ezekre az alkalmakra.Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának programjának
keretén belül kerestek olyan országos, regionális illetve budapesti székhelyű
intézményt, melynek módszertanát példaértékűnek találják és amely bemutatásra
kerül országos kiadványukban. A minisztérium munkatársai másfél hónappal
ezelőtt megkeresték és vizsgálták a Kesztyűgyár Közösségi Ház módszertanát.
Három intézmény került kiválasztásra, a Kesztyűgyár Közösségi Ház két
programját is kiválasztották.Egry
Attila elnök úr gratulált majd megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és
16:50 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 12. ülését.Budapest,
2012 szeptember 26.

……………………………….Egry
AttilaelnökJegyzőkönyvet készítette:……………………………………………Huszágh
RékaJegyzőkönyvvezető……………………………………………Szilágyi
DemeterJegyzőkönyvet
hitelesítő