Tanácsadó Testületi ülés 2012/10
2012-07-03       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. június 27-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 10. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:  

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Póka Szilvia, jegyzőkönyvvezető

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Balogh István Szilveszter és Pintér Attila távolmaradását előre jelezte.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 10. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

32/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata 

(5 egyhangú igen szavazattal) 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Ügyvezetői beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)
  2. Beszámoló a nyári napközis táborról (Becskei – Kovács Barbara)
  3. Beszámoló a Magdolna Start Programról (Becskei – Kovács Barbara)

IV. Beszámoló a Magdolna Napokról (Becskei – Kovács Barbara)

  1. Beszámoló a Kesztyűgyár Közösségi Ház nyári programjairól (Becskei – Kovács Barbara)

VI. Egyéb

  1. Ügyvezetői beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)

Mivel a további napirendi pontok lefedik Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának tervezett beszámolójának témaköreit, ezért az ügyvezető rögtön rátér a nyári napközis táborról szóló beszámolóra.

  1. Beszámoló a nyári napközis táborról (Becskei – Kovács Barbara)

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a mai napon 137 gyerek vett részt a foglalkozásokon. Az ezt követő első hetekben átlag napi 120-127, később a nyár folyamán napi 90 gyerekre számítanak. Ez a létszám jóval magasabb, mint az előző évben. Eddig minden rendben folyik, a foglalkozások főleg sport, tánc és öko-kézműves csoportmunkákból állnak. A táborban csökkentett létszámú csoportban betegségükről papírral rendelkező, nehezen kezelhető gyerekeknek (pl.: autista, beszédhibás, hiperaktív) is szerveznek foglalkozásokat. A csoportokat 6 pedagógus felügyeli, személyük nem fix, de minden héten 6 tanár van a gyerekek mellett, akik kerületi iskolák oktatói, külsősöket nem alkalmaznak. Javadalmazásuk megbízási szerződéssel történik. A tánctanár nem pedagógus.

A problémákat illetően ügyvezető asszony beszámolt arról, hogy 12 gyermeknél vették észre, hogy tetvesek, erről a szülőket azonnal értesítették, illetve egy kisebb baleset történt. Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a JESZ-szel szerződést kötöttek, így a gyerekek minden esetben teljes orvosi ellátásban részesülhetnek probléma esetén.

Dr. Révész Márta kérdésére, hogy erről a beszámolókat hol találják meg, Becskei-Kovács Barbara tájékoztatta képviselő asszonyt, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolók minden negyedévben megküldésre kerülnek, valamint a honlapon is megtalálhatók, a „Hírek” fül, „Szakmai beszámolók” menüpontja alatt.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy van-e gond az étkezések lebonyolításával, illetve a nyersanyagok beszerzésével? Az ügyvezető igazgató válasza szerint könnyebb lett a helyzet, mivel a Belügyminisztérium enyhített az erre vonatkozó rendeletén. Így a SODEXO-val kedvező megállapodást kötött a Közösségi Ház, az önkormányzati szerződés keretében.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy hányan és milyen módon veszi igénybe az étkezést, Becskei-Kovács Barbara a következő tájékoztatást adta:

Fix 100 fő névreszólóan a családsegítőn keresztül, ők napi 1 foglalkozáson vesznek részt

Változó létszámban csak ebédelnek, és 1 foglalkozáson vesznek részt

200 fő fixen napi háromszori étkezést kap és részt vesz a programokon

90% az aránya a térítésmentesen étkeztetésben részesülőknek.

Dr. Révész Márta érdeklődik a Dankó és Homok u.-i sportudvarokat illetően.

Ügyvezető asszony válasza szerint a Dankó u.-i sportudvar sportolásra alkalmatlan, csak játékra használható, a Homok u.-i pdig használható sportolásra is, itt végig árnyékban lehetnek a gyerekek. A délutáni programok általában az Orczy Parkban kerülnek megrendezésre.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy a gyerekek 80%-a valóban a Magdolna Negyedből jön-e, Becskei-Kovács Barbara elmondja, hogy erről a címlista alapján pontos információt a táborvezető tudna adni.

33/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata 

(5 egyhangú igen szavazattal) 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara, a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a nyári napközis táborról.

  1. Beszámoló a Magdolna Start Programról (Becskei – Kovács Barbara)

Ügyvezető asszony elmondja, hogy ezt munkatársaival már Mentor Programnak hívják. A Kapocs Alapítvány már nem fog bekapcsolódni a programba, mivel nem kapott támogatást. A Szeretetiskola, mely eredetileg a felnőttoktatás részét képezte, sem fog szeptembertől működni, mivel 2012. július 1-től nem kap finanszírozást a Jezsuitáktól. A Mentor Program keretében viszont új néven minden ugyanúgy működni fog. Ha lesz kapacitás rá, akkor felnőtteknek is szerveznek majd oktatást, de a vizsgáztatást már mindenkinek egyénileg kell majd megoldania.

Szilágyi Demeter kérdésére, hogy a programok nevét miért kell megváltoztatni, Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy tulajdonképpen az egész módszertant át kell majd venni. A felnőtteket vizsgáztatni kell, ennek költsége igen magas és ezt eddig a Jezsuiták fizették. A Mentor Program II. negyedéves beszámolója szerint 44 gyerek és 11 pedagógus vesz részt a programban. A Losonczi téri Ált. Isk.-ból viselkedészavaros, a Lakatos Menyhért Ált. Isk.-ból pedig magántanulók érkeztek, a többi normál diák. A Családsegítővel folyamatos az együttműködés, ha valakivel probléma van, azt automatikusan jelzik.

Szilágyi Demeter kérdése, hogy milyen gyakorisággal szervezik meg a foglalkozásokat, ügyvezető asszony válasza, hogy folyamatosan van 6-10 gyerek, aki ajánlás alapján kerül be.

Szilágyi Demeter érdeklődött még, hogy a kerület mely részeiből érkeznek főleg gyerekek, Becskei-Kovács Barbarától azt a választ kapta, hogy főleg a Magdolna és Corvin negyedből jönnek.

34/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata 

(5 egyhangú igen szavazattal) 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara, a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a Magdolna Start Programról.

  1. Beszámoló a Magdolna Napokról (Becskei – Kovács Barbara)

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a Magdolna Napok 2012. augusztus 31. és szeptember 1. között kerül megrendezésre. Keretösszege bruttó 1,5 millió Ft. A fellépők névsora még nincsen véglegesítve, jelenleg zajlanak a szerződéskötések. A programokat illetően péntek délután és szombaton egész nap civil sátrak várják a látogatókat. A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai között pl.: jósda, ping-pong, beszélgetősarok szerepel. Akik szerepelni kívánnak a két nap alatt, azoknak fellépési lehetőséget biztosítanak. Mini-színielőadásokat pénteken 14:00-tól lehet előadni. Még nincs döntés a közterületi WC-k elhelyezését illetően.

Egry Attila ehhez hozzátesz, hogy azt a Csatornázási Művek üzemeltetik.

Dr. Révész Márta érdeklődik az ideiglenesen felállított illemhelyek anyagi vonzatáról.

Becskei-Kovács Barbara a mobil WC-k felállítása jóval költséghatékonyabb. A színpadtechnikára áttérve, ennek igénybevételére közbeszerzési eljárást fognak kiírni.

Sok költségtétel lesz tehát, a fellépők kifizetése, Artisjus díjak, WC-k, stb. melyek előzetes számítás szerint 1 536 800 Ft-ot tesznek majd ki.

35/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata 

(5 egyhangú igen szavazattal) 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara, a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a Magdolna Napokról.

  1. Beszámoló a Kesztyűgyár Közösségi Ház nyári programjairól (Becskei – Kovács Barbara)

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató beszámolója szerint tehát jelenleg zajlik a napközis tábor. Az egyéb gyerekprogramok így nyáron felfüggesztésre kerültek, ezek be vannak építve a tábor programjába. A felnőtt programok tovább futnak, mely közül több át lett téve a Galériába, pl.: női csoport, Mentor Program. Jelenleg két kolléga a négyből beteg, státushiány van, de megoldják.

A Kesztyűgyárnak továbbra is terhet jelent a plusz feladatok ellátása, főleg a nyári szabadságolások miatt, mivel lesz, hogy egyszerre 3 munkatárs fog kiesni. A gyermek- és felnőttprogramok, valamint az irodai munka ellátásához sincs több munkaerő felvételére lehetőség. A Kulturális Iroda feladatainak átvállalása is több feladatot ad a Háznak. Az önkormányzati szervezeti átalakításról az előterjesztés a jövő héten megy be a Képviselőtestület elé. Napirenden van a H13 megnyitójának megszervezése, erről az ügyvezető asszony már egyeztetett a leendő szakmai igazgatóval.

Dr. Révész Márta a szervezeti átalakításról szóló szerződést a tanácsadó testületi ülésre elhozta, javasolta ennek közös áttekintését, valamint, hogy a Tanácsadó Testület hogyan vesz részt a szervezeti átalakításban.

36/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata 

(5 egyhangú igen szavazattal) 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Becskei-Kovács Barbara, a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a nyári programokról.

37/2012. (VI.27.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, a szervezeti átalakításról szóló szerződést felteszik a Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft. honlapjára.

  1. Egyebek

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató felveti Egry Attila elnök úrnak azt a Magdolna Napokra vonatkozó megoldásra váró problémát, hogy a szervezők, a színpadtechnika szállítóinak és a fellépőknek a behajtása a Mátyás térre a behajtási korlátozás miatt nem megoldott. Számukra korlátlan behajtási lehetőséget kell biztosítani erre a két napra.

Egry Attila elnök úr szerint ez rövid távra megoldható.

Ügyvezető asszony hozzáteszi, hogy a színpad közvetlen megközelíthetősége a legtöbb fellépő részéről kitétel, csak így fogadták el az alacsony tiszteletdíjat. De természetesen lesznek plusz elvárásaik is, erre számítani kell majd a szervezőknek.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 16:48 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 10. ülését.

Budapest, 2012. június 28.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Póka Szilvia

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő