Tanácsadó Testületi ülés 2012/1

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. január 18-án 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 19. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Balogh István Szilveszter tag

Dr Révész Márta tag

Pintér Attila tag

Szilágyi Demeter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 19. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

1/2012. (I.18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. Az Információs Irodával kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek, javaslatok összegzése
 2. Ügyvezetői beszámoló
 3. Egyéb

 1. Az Információs Irodával kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek, javaslatok összegzése

A Kesztyűgyár Tanácsadó Testület tagjai az alábbi módosításokat fogalmazták meg az Információs Irodával kapcsolatban:

 1. Az Önkormányzat dolgozói az eddigi heti 2 alkalom helyett nyárig heti 1 alkalommal tartanak ügyeletet a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
 2. A Tanácsadó Testületi Tagok felvetették a névváltoztatás kérdését, mert tapasztalataik szerint az Információs Iroda elnevezés nem utal egyértelműen az Önkormányzattal való kapcsolatra.
 3. A helyi lakosság tájékoztatása sincs kellő mértékben megoldva az Információs Iroda funkciójával illetve működésével kapcsolatban. Fontos lenne többször megjelentetni a Józsefvárosi Újságban, hogy az Önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgálatot üzemeltet.

2/2012. (I.18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület, úgy dönt, hogy az alábbi javaslatokat fogalmazza meg az Információs Iroda működésével kapcsolatban:

 1. Javasolja az Információs Iroda nevét Önkormányzati Információs Pultra változtatni.
 2. Az Információs Pult ismertségének növelése érdekében fontosnak tartják a Józsefvárosi Újságban való rendszeres megjelenést.

 1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

 1. Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a Rév 8 Zrt. 2012. január 1-től elköltözött a Kesztyűgyár Közösségi Házból, helyette a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bérel irodákat.
 2. A Kesztyűgyár Közösségi Ház csőtörés miatt 1 napig zárva tartott.
 3. Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Tanácsadó Testületi Tagokat, hogy a szakmai igazgató pozíció 6 hónapja betöltetlen. Az állás betöltésére a pályáztatás folyamatosan zajlik.
 4. A Kesztyűgyár Közösségi Házban az éves programok és események még tervezés alatt állnak. Az ügyvezető igazgató ismertette a program terveket:

2012. január 20-án Álláskeresési és Információs Nap

A General Electric által finanszírozott programok újra indulnak

Februárban zenei tehetségkutató műsort szerveznek a Kesztyűgyárban

Az Óbudai Egyetemmel közösen a Föld napja alkalmából programok szervezése

Szeptemberben ismét megrendezésre kerül a Magdolna Napok

A Hangolj rá című rendezvény sikerének köszönhetően megállapodást sikerült kötni egy zenei tehetségkutatóval

Tervek között szerepel egy online rádió indítása

Ifjúsági Csere Program pályázat megvalósítása

A Kesztyűgyár Közösségi Ház egy szemináriumi pályázat keretén belül Törökországból fogad 12 főt

Februártól több pályázat is kiírásra kerül, amelyeken a Kesztyűgyár pályázni fog

A Kesztyűgyár Közösségi Ház új programelemeket indít el, melyek elsősorban a 16-22 éves korosztályt célozzák meg

2012-ben 4 állásbörze megszervezését tervezik a Kesztyűgyárban

Az Üzleti tervben 2012. szeptember 1től a Horánszky utca 13. megnyitása

Szigony utca 16/B raktárépület hasznosítási koncepciója

3/2012. (I.18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1.   Egyéb

Balogh István Szilveszter tájékoztatta a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy 2012. január 26-án megrendezésre kerülő Roma-Net Projekt soron következő ülésén részt vesz és a következő Tanácsadó Testületi Ülésen beszámol az ott hallottakról.

4/2012. (I.18.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadják Balog István Szilveszter tájékoztatóját.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:20 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 19. ülését.

Budapest, 2012. január 20.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő