Tanácsadó Testületi ülés 2.

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. április 20-án 16.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat I. emelet 100-as termében megtartott 2. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Pintér Attila, tag

Balogh István. Szilveszter, tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Jakabfy Tamás

Ertsey Gabriella, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását jelezte: Guzs Gyula, tag

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.

5/2011. (IV. 20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

I. Ügyrend

II. Információs iroda működésében való részvétel

III. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú társasággá válása

IV. Egyebek

I. Ügyrend

Az ügyrend elfogadásra került, aláírásra pénteken (2011.04.21-én kerül sor), a stilisztikai hibák javítása még folyamatban.

6/2011. (IV. 20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadja a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület az ügyrendjét.

7/2011. (IV. 20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy kiegészíti a megbízási szerződés 6. pontját a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének 2. pontjának 3. bekezdésével.

II. Az Kesztyűgyár Közösségi Ház információs irodájának működése

Egry Attila: 2 szinten kellene dolgoznia a Tanácsadó Testületnek e témában. Az üléseinken megbeszéljük a stratégiai elképzeléseket, a napi munkába pedig a Tanácsadó Testület tagjaira bontva kellene bekapcsolódni. Most osszuk szét egymás között, ki, melyik részbe kapcsolódik be.

Egry Attila  pénzügyi rész. Az üzleti tervben szerepel egy 5.000.000 Ft-os összeg, amit valahonnan be kell gyűjteni. Ebben én mindenképpen segíteni fogok.

Guzs Gyula  társasházak, panelek ügye + rendezvények szervezésében való részvétel

Szilágyi Demeter  Oktatás, korrepetálás

Becskei-Kovács Barbara: Május 2-tól elindul a Kesztyűgyárban a mentorprogram és az információs iroda. Szeptember közepén vagy október elején szeretnénk megszervezni egy pályaválasztással kapcsolatos rendezvényt.

Szeretném, ha minden héten, fix napon egyikőtök ott ülne az információs irodában.

Dr. Révész Márta  szociális tevékenységek

Nekem a keddi nap 16:00-tól 18:00-ig felel meg.

Szilágyi Demeter: A HÖOK-nak van egy mentorprogramja (felsőoktatás).  Bekapcsolódhatna a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkájába.

Becskei-Kovács Barbara: Ezzel az a baj, hogy először azt kell elérnünk, hogy a mentorprogramunk résztvevői a 8 osztályt végezzék el.

Pintér Attila  Környezettudatosság. Ezzel kapcsolatos programot lehetne indítani a házban.

Balogh I. Szilveszter  Kertmozi indítása nyáron, 2-3 hetente. A filmek kiválasztásában való segítségnyújtás.

Becskei-Kovács Barbara: A házban elindult a Fényírda elnevezésű fotós foglalkozásunk. Ezt később tovább lehetne fejleszteni filmes műhellyé.

Egry Attila lezárja a napirendi pont tárgyalását és megnyitja a III. napirendi pontot.

III. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú társasággá szeretne válni

Becskei-Kovács Barbara: A megalakuláskor is szerettünk volna már kiemelten közhasznú társaság lenni, de egy adminisztrációs hiba miatt ez nem jött létre.

Előnye a kiemelten közhasznú társaságnak:

– társasági adómentesség

– egyéb adózási kedvezmények

– az adó 1%-a

– a cégek támogatása az adóalapból leírható

– ingyen szoftver a Microsoft-tól

A cégnevünk megváltozik. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.  Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Társaság

Az előterjesztés már Egry Attilánál van.

8/2011. (IV. 20.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(5 egyhangú igen szavazattal)

IV. Egyéb

Becskei-Kovács Barbara: Változtatások történtek a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Átalakítás történt. Kialakítottunk a recepció mellett egy kis irodát és az előzőnél nagyobb tantermet. A tantermet a Multikultúra Egyesület és a Jezsuita Rend Szeretet Iskolája fogja használni. A Multikultúra Egyesület jelképes bérleti díjat fizet nekünk, emellett nyelvtanfolyamot biztosítanak a Kesztyűgyár dolgozóinak (8 idegen nyelv+a magyar nyelv) és 10 önkéntest is biztosítanak nekünk a rendezvényeinkre.

Májustól kialakítunk egy „Olvass szabadon sarkot” is a Zsibongóban. Nagyon sok könyvet kaptunk a Romaszolgálattól, illetve a Ringier Kiadó Kft. biztosít majd nekünk napi- és hetilapokat ebbe a sarokba.

Becskei-Kovács Barbara: Sajnos nem jelenünk meg a Józsefvárosi újságban. Azt hiszem, ez mindkét fél hibája. Ezen is szeretnénk változtatni. Szeretném, ha legalább minden 2. számban megjelennénk egy fél oldalas cikkel, de a legjobb az lenne, ha minden számban megjelenhetnénk.

Egry Attila: Szerintem is szükséges lenne legalább egy fél oldalas megjelenés minden számban. Azért, hogy állandóan legyen hír rólatok. Ez szükséges pl.: a rendezvényeitek miatt is.

Becskei-Kovács Barbara: Megszüntettük a Zöld Fiatalok Egyesülettel az együttműködésünket. Nem volt zökkenőmentes „válás”.

Becskei-Kovács Barbara: Szereltessünk-e fel kamerát a Kesztyűgyár bejáratához? A keretünk megvan rá!

Balogh I. Szilveszter: Miért szükséges a kamera?

Becskei-Kovács Barbara: Az őreink nem tudnak mindig mindenhol jelen lenni. Az egyik őrünk mindig hátul van a házban, a másik őrünk pedig a recepción. Egyikük sem lát rá a kapura, ahol sajnos folyamatosan előfordul, hogy elbújnak a gyerekek és füvet szívnak, vagy alkoholt isznak. Az az őr, aki a recepción ül – ha lenne kameránk – láthatná, mi folyik a kapuban. Természetesen a kamera létére felhívnánk a házba látogatók figyelmét!

Pintér Attila: Nem riasztó dolog ez a házba látogatóknak?

Becskei-Kovács Barbara: Többek között ezért sem lett még felszerelve eddig ez a kamera. Nagyon sokat gondolkodtunk már ezen a kérdésen!

Egry Attila: Szerintem is érdemes lenne felszerelni egy kamerát!

Becskei-Kovács Barbara: Szerintem a becsületes embereknek biztonságérzetet is nyújtana a kamera, és talán a pici gyerekek sem füveznének többet a kapualjban.

Egry Attila: A kamera felszerelése után 1 hónap múlva térjünk vissza a tapasztalatokra.

Becskei-Kovács Barbara: Úgy tűnik 1 hét múlva 4 közhasznú embert kezdünk foglalkoztatni. 1 nőt és 3 férfit, 1 hónapos szerződéssel jönnek.

A tervünk az, hogy a házban található szürke falrészeket fehérre festetjük velük.

Becskei-Kovács Barbara: Romaszolgálat átvétele  Nyílt Napot szerveztünk április 18-án, hétfőn. Sajnos csak 1 szülő jött el a nyílt napra, illetve van még 2 gyerek, akik már járnak hozzánk a Szeretet Iskolájába, miután anno elmentek a Romaszolgálathoz, hogy korrepetálásra járjanak. Ott elkérték a nevüket és elérhetőségüket, majd utána nem foglalkoztak velük. Ezek után jöttek el hozzánk és kezdtek el járni a Szeretet Iskolájába.

Becskei-Kovács Barbara: Bűnmegelőzési pályázat  nagyon nehézkesen indult a dolog. Május 7-én vége lesz. Még nem kaptuk meg a pályázathoz szükséges pénzt, amit már régen meg kellett volna kapnunk ahhoz, hogy beszerezhessük az általunk ígért eszközöket.

Becskei-Kovács Barbara: Keddig legyetek szívesek megírni nekem, hogy ki, melyik napon tud májustól az információs irodánkban tevékenykedni, és hogy milyen tanácsadással szolgál majd!

Egry Attila: Jelenléti ívet fogunk majd erről vezetni. Kérek mindenkit, hogy mielőtt megkezdené tanácsadói munkásságát a Kesztyűgyárban, látogassa meg a házat!

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:26 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 2. ülését.

.

Budapest, 2011. április 20.

Egry Attila

elnök

……………………………………..

Ertsey Gabriella

jegyzőkönyvvezető

………………………………………

Szilágyi Demeter

jegyzőkönyv hitelesítő