Tanácsadó Testületi ülés 18.
2012-02-01       |    |  
Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület


JEGYZŐKÖNYV


Készült:    A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. december 14-én 16.00 órai kezdettel Józsefvárosi Önkormányzat Baross u. 63-67. I./105-ös termében megtartott 18. rendes üléséről

Levezető elnök:    Szilágyi Demeter tag


Jelenlévők:
Guzs Gyula, tag
Balogh István Szilveszter tag
Pintér Attila tag
Dr Révész Márta tag
Pintér Attila tag
Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr távolmaradásukat előre jelezte

Szilágyi Demeter levezető elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 18. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.45/2011. (XII.14.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1.    Beszámoló a Roma-Net Projektről.
2.    Ügyvezetői beszámoló
3.    Egyéb

I.    Beszámoló a Roma-Net Projekttel kapcsolatban


Balogh István Szilveszter Tanácsadó Testületi tag tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait a Roma-Net Projekttel kapcsolatban:

1.    Balogh István Szilveszter Tanácsadó Testületi tag több lépcsős javaslat elfogadását szorgalmazza a Roma-Net Projekttel kapcsoaltosan. Első lépésben egy elvi támogatás megszületését tartja fontosnak. Második lépésben, pedig az akció területek megjelölését, amely Józsefváros esetében az Orczy-, illetve a Magdolna-negyed lenne.
2.    Javasolja még szakértő bevonását a 2013-ban megvalósuló projekt esélyeit illetően.
3.    A Projektben való konkrét szerepvállalást a konkrét megkereséstől tenné függővé. Balogh István Szilveszter azt javasolja a Tanácsadó Testület Tagjainak, hogy várják a következő fejleményeket a projekt alakulását illetően. A program figyelemmel kísérését magára vállalja.

46/2011. (XII.14.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Balogh István Szilveszter beszámolóját a Roma-Net Projekttel kapcsolatosan.


II.    Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

1.    Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a 2011-ben futó pályázatok közül, amelyeken a Kesztyűgyár részt vett, 2 darab sikertelenül zárult. A harmadik eredményhirdetésére még várni kell
2.    Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Tanácsadó Testület tagjait, hogy ismételten lopás történt a házban. 3 darab laptopot tulajdonítottak el.
3.    2011. december 21-én lesz a Kesztyűgyárban a Karácsonyi forgatag nevű rendezvény délután 15-18 óra között.
4.    2011. december 23-án bezár a Kesztyűgyár Közösségi Ház és 2012. január 2-án nyitja ki újra a kapuit.
5.    A Kesztyűgyár Közösségi Ház a Duna Televízió Térkép illetve Család barát című műsorában is szerepet kapott. A Help Portrait című rendezvényével.

47/2011. (XII.14.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.


III.     Egyéb

A Kesztyűgyár Tanácsadó Testületi Tagjainak tanácsadói illetve egyéb tevékenysége a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

48/2011. (XII.14.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(5 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Tanácsadó Testületi Tagok a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkáját, egyes programokban való részvétellel, pályázatok előkészítésével valamint tanulmányok készítésével segítik.
Az Információs Iroda időbeosztásához igazodva a Tanácsadó Testületi Tagok alkalmanként, de egy Tanácsadó Testületi Tag állandóan köteles jelen lenni az Információs Iroda nyitvatartási idejében.Szilágyi Demeter levezető elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:10 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 18. ülését.
Budapest, 2011. december 19.


Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:Pribelszki Szabolcs
JegyzőkönyvvezetőSzilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő