Tanácsadó Testületi ülés 17.
2012-02-01       |    |  
Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület


JEGYZŐKÖNYV


Készült:    A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. november 23-én 16.00 órai kezdettel Józsefvárosi Önkormányzat Baross u. 63-67. I./105. tárgyaló termében megtartott 17. rendes üléséről

Levezető elnök:    Egry Attila


Jelenlévők:
Szilágyi Demeter tag
Guzs Gyula, tag
Balogh István Szilveszter tag
Pintér Attila tag
Dr Révész Márta tag
Pintér Attila tag
Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója távolmaradását – a Lélek Programmal kapcsolatos megbeszélés miatt – előre jelezte.

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 18. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.42/2011. (XI.23.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1.    A Tanácsadó Testület jelöltjének megnevezése – a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t segítő – a minisztériumi és egyéb állami források felkutatásában.
2.    A Roma-Net Projekt támogatása
3.    Egyéb

I.    A Tanácsadó Testület jelöltjének megnevezése – a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t segítő – a minisztériumi és egyéb állami források felkutatásában


Egry Attila a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület elnöke tájékoztatja a Tanácsadó Testület tagjait a lehetséges források felkutatásáról:

1.    Egry Attila elnök úr tájékoztatta a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy a pályázatokkal illetve az egyéb források megszerzésével kapcsolatos munkát a Stratégiai iroda végzi.
2.    A Kesztyűgyár Közösségi Ház feladat az alapkezelővel való aktívabb kapcsolattartás
3.    A Stratégiai Irodának és a Kesztyűgyár Közösségi Háznak a jövőben szorosabb együtt működést kell kialakítani.

43/2011. (XI.23.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Egry Attila elnök úr tájékoztatóját.


II.    A Roma-Net Projekt ismertetése

Balogh István Szilveszter ismerteti a Tanácsadó Testület Tagjainak Roma-Net Projekttel kapcsolatos tudnivalókat:

1.    Balogh István elmondta a Tanácsadó Testület tagjainak, hogy a Képviselő Testület előtt van az előterjesztés
2.    A VIII. kerületen kívül több kerülettel is folynak tárgyalások az akcióterülettel kapcsolatosan (Csepel, Kőbánya)
3.    A Fővárosi Önkormányzat is támogatja a projekt megvalósulását
4.    Balogh István Szilveszter azt javasolja, hogy a 2013-tól induló programot a Tanácsadó Testület elvi támogatásáról biztosítsa és a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai vegyenek részt a Roma-Net Projekt munkacsoport ülésein.

44/2011. (XI.23.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Balogh István Szilveszter tájékoztatóját és javaslatát
Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:10 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 17. ülését.
Budapest, 2011. november 25.


Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:Pribelszki Szabolcs
JegyzőkönyvvezetőSzilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő