Tanácsadó Testületi ülés 16.
2012-02-01       |    |  
Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület


JEGYZŐKÖNYV


Készült:    A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. november 9-én 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 16. rendes üléséről

Levezető elnök:    Szilágyi Demeter


Jelenlévők:
Guzs Gyula, tag
Balogh István Szilveszter tag
Pintér Attila tag
Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója
Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr és Dr. Révész Márta Tanácsadó Testületi Tagok távolmaradásukat előre jelezték

Szilágyi Demeter levezető elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 16. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 4 fővel megállapította.40/2011. (XI.9.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1.    Ügyvezetői beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)
2.    A Horánszky 13. Diákcentrum és a Hallgatói Önkormányzat közötti együttműködések ismertetése (Szilágyi Demeter)
3.    A Tanácsadó Testület jelöltjének megnevezése – a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t segítő – a minisztériumi és egyéb állami források felkutatásában.
4.    Egyéb

I.    Ügyvezetői beszámoló


Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

1.    Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy a már korábban említett külföldi szemináriumokon való részvételt pályázat útján finanszírozzák.
2.    A Kesztyűgyár Közösségi Ház tárgyi adománygyűjtést szervez a hajléktalanoknak.

41/2011. (XI.9.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata
(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.


II.    A Horánszky 13. Diákcentrum és a Hallgatói Önkormányzat közötti együttműködések ismertetése

Szilágyi Demeter ismerteti a Horánszky 13. diákcentrum és a Hallgatói Önkormányzat közötti együttműködéssel kapcsolatos tudnivalókat a Tanácsadó Testület Tagjainak:

1.    Szilágyi Demeter elmondta a Tanácsadó Testület tagjainak, hogy konkrét együttműködés még nincs lefektetve. Jelenleg folyamatos egyeztetések, tárgyalások zajlanak elsősorban a karrier irodákkal.
2.    A tényleges program kidolgozása decemberre várható.


III.     A Tanácsadó Testület jelöltjének a megnevezése – a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t segítő – a minisztériumi és egyéb állami források felkutatásában.

1.    A Tanácsadó Testület Tagjai megállapodtak, hogy később még újra tárgyalják a napirendi pontot, mert a keret program kidolgozása még folyamatban van.Szilágyi Demeter elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:20 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 16. ülését.
Budapest, 2011. november 13.


Egry Attila
elnök
Jegyzőkönyvet készítette:Pribelszki Szabolcs
JegyzőkönyvvezetőSzilágyi Demeter
Jegyzőkönyvet hitelesítő