Tanácsadó Testületi ülés 14.
2011-12-21       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. október 6-án 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 14. rendes üléséről

Levezető elnök: Szilágyi Demeter

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Balogh István Szilveszter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr és Pintér Attila tanácsadó testületi tag előzetesen jelezte távolmaradását.

Szilágyi Demeter levezető elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 14. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 4 fővel megállapította.

36/2011. (X.6.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Ügyvezetői beszámoló (Becskei – Kovács Barbara)
  2. Egyéb
  1. A korábban napirendre tűzött 28/2011. (VIII.20) napirendi pont – a kerületi civil stratégia -megtárgyalása

  1. Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

  1. Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Tanácsadó Testület tagjait, hogy a General Electric nyertes pályázat támogatása megérkezett. A programok októberben indulnak 6 héten keresztül. 180 gyerek vesz részt a programban.
  2. Az információs irodával kapcsolatosan az ügyvezető igazgató kéri a Tanácsadó Testületi tagokat, hogy jelöljék meg azokat a napokat, amikor részt tudnak vállalni az iroda működtetésében.

37/2011. (X.6.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(4 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Civil Stratégia megvitatása

A Tanácsadó Testületi tagok közösen áttanulmányozták a kerületi Civil Stratégiát. A vitatott pontokat átbeszélték. A civil stratégiát elfogadhatónak találták és várják a megvalósulását.

Szilágyi Demeter levezető elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:05 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 14. ülését.

Budapest, 2011. október 12.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő