Tanácsadó Testületi ülés 12.
2011-12-21       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. szeptember 14-én 16.00 órai kezdettel a Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat emeleti tárgyaló termében megtartott 12. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Balogh István Szilveszter tag

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Pintér Attila tag

Szilágyi Demeter tag

Horváth Judit, Nap Klub Alapítvány

távolmaradó:                          Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 12. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

35/2011. (IX.14.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. A Magdolna Negyedi közösségi felmérés elemzése – értékelése (Horváth Judit, Nap Klub Alapítvány)
  1. Egyéb

  1. A Magdolna Negyedi közösségi felmérés elemzése – értékelése

Horváth Judit a Nap Klub Alapítvány vezetője ismerteti a Tanácsadó Testület tagjainak a Nap Klub Alapítvány által a Magdolna Negyedben készített felmérést:

Horváth Judit a Nap Klub Alapítvány vezetője ismertette a Nap Klub Alapítvány által Magdolna Negyedben készített felmérés célját, irányait valamint beszélt a kérdőíves felmérés módszereiről.

A felmérés adatai és elemzésével kapcsolatosan Horváth Judit bemutatta a Tanácsadó Testület tagjainak a mintát, amely az életkort, a válaszadó nemét, iskolázottságát, valamint gazdasági aktivitását foglalta össze.

A kérdőíven szereplőkérdések több témakört öleltek fel, többek között a család szerkezetét, jövedelmi viszonyait, az itt élők véleményét és viszonyulását a lakáshoz, a házhoz és a környékhez, a megkérdezettek lakóhelyi identitását, kötődéseket és taszításokat, véleményüket a lakóhely előnyeiről és hátrányairól, a városrész megtartó erejét, a megkérdezettek véleményét – a lakóházak és a környék állapota alapján,

az igényeket, szükségleteket fő csoportjai, a változást – változtatás létrehozását, a város rehabilitációban a lakossági részvétel hajlandóságát, igények vagy vállalások, szomszédsági viszonyok, az itt élők szabadidő felhasználását, közösségi, kulturális és továbbképzési igényeit, a városnegyed építészeti és szociális rehabilitációjának ismertségét a negyedben, a kérdező biztosok véleményét, benyomásait az épületek és a lakások állapotáról.

A tanulmány teljes anyaga 1. számú mellékletként csatolva.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 17:15 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 12. ülését.

Budapest, 2011. szeptember 20.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő