Tanácsadó Testületi ülés 10.
2011-12-21       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:           A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház emeleti tárgyaló termében megtartott 10. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila

Jelenlévők:

Guzs Gyula, tag

Dr. Révész Márta, tag

Balogh István Szilveszter tag

Pintér Attila tag

Szilágyi Demeter tag

Becskei-Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Hargitai Dávid, Budapest Esély Nonprofit Kft.

Somogyi Eszter, Városkutatás Kft

Pribelszki Szabolcs, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 10. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 6 fővel megállapította.

29/2011. (VIII.03.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 1. A Roma Net Program ismertetése (Somogyi Eszter, Hargitai Dávid)
 2. A Roma Szolgálattal kapcsolatos beszámoló (Balogh István Szilveszter)
 3. Ügyvezetői beszámoló
 4. Egyéb

 1. A Roma Net Projekt ismertetése

Előzmények: Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. június 29-én megtartott 7. rendes ülésének 1. napirendi pontja.

Somogyi Eszter a Város Kutatás Kft munkatársa és Hargitai Dávid a Budapest Esély Nonprofit Kft munkatársának előadása a Roma Net Projekttel kapcsolatban:

 1. Somogyi Eszter és Hargitai Dávid a Város Kutatás Kft munkatársa a Roma-net projekt céljaival kapcsolatban a következőket mondta el a Tanácsadó Testület tagjainak:

Roma fiatalok társadalmi integrációjának erősítése és az aktív felnőtt korba való átmenet segítése

Városok közötti tudás és tapasztalat csere, innovatív módszerek, gyakorlatok elsajátítása

Helyi akciótervek kidolgozása, a következő tervezési időszak (2014-2020) EU-s forrásainak hatékony lehívása a romák felzárkóztatása érdekében

EU-s program tervezéshez való hozzájárulás: együttműködés IH-kal

Helyi akciótervek integrált és akcióterületi megközelítés: több szektorális beavatkozás koncentrálása a problémás területre, szegregáció oldása

Helyi támogató csoport (HTCS) felállítása, szerepe az akcióterv kidolgozása

 1. A Projektben résztvevő partner országok a következőek:

Bologna (Olaszország)

Udine (Olaszország)

Almería (Spanyolország)

Torrent (Spanyolország)

Glasgow (Skócia)

Karvina (Csehország)

Kosice (Szlovákia)

Budapest

Nagykálló

 1. Somogyi Eszter és Hargitai Dávid a projekt felépítésével kapcsolatosan a következőket ismertette:

3 témakör: közösség fejlesztés, foglalkoztatás, befogadó lakáspolitika és akcióterületi alapú beavatkozás

Témakörönként 2 város találkozó – 3 napos szeminárium a témakörök szerint, esettanulmányok, jó gyakorlatok

„Partner to partner” tanulmány utak, közvetlen tapasztalatcserére lehetőség

Urbact nyári egyetem: helyi akciótervet kidolgozását segítő módszertan elsajátítása

 1. Somogyi Eszter és Hargitai Dávid az első találkozóval kapcsolatosan, amelyre 2011 márciusában került sor Almeríában a lakhatással kapcsolatos témakörök kerültek napirendre:

Lakáspolitikai beavatkozások a leromlott, nagy arányban roma lakta városrészekben: rehabilitáció/felszámolás és integrált környezetbe való költöztetés, lakhatás fenntartásának segítésére irányuló szolgáltatások, komplex program keretében

Akcióterületi alapú program tervezés/ végrehajtás

Integrált szolgáltatások gyakorlata

 1. Somogyi Eszter és Hargitai Dávid Józsefváros lehetséges szerepét ismertette a Roma-net fővárosi helyi akciótervében a Tanácsadó Testületi tagoknak:

A fővárosi HTCS legalább egy kerülettel szeretne kialakítani szorosabb együttműködést, hiszen a programoknak olyan helyen kell megvalósulniuk, ahol a roma lakosság aránya magas

Akcióterület kijelölése

Józsefváros: egyik legjelentősebb tapasztalat a roma lakosság integrációját célzó programokban, akcióterületi rehabilitációban

A kerület számára a Roma-netben való részvétel hozadéka egy olyan program terv kialakítása, melyet az irányító hatóságokkal is előre egyeztetve van (ROP és HEP IH)

 1. sz. melléklet: Képek a Projekthez kapcsolódóan, Budapesti Helyi Támogató Csoport felépítése és a munkacsoport vezetők

30/2011. (VIII.03.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft munkatársai figyelemmel kísérik a Roma-Net Projekt alakulását.

 1. A Roma Szolgálat kialakításával kapcsolatos elképzelések ismertetése

Balogh István Szilveszter a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület tagja ismerteti elképzeléseit a Tanácsadó Testület tagjainak a Roma Szolgálat kialakításával kapcsolatosan:

 1. Balogh István Szilveszter hangsúlyozta, hogy a „Roma Szolgálat” helyett megfelelő alternatíva kialakítása szükséges. Az új program, amely alternatívát kínál a Roma Start nevet viselné. A Tanácsadó Testület legkésőbb szeptemberben véglegesíti a működés kereteit.

 1. Balog István Szilveszter elképzelése szerint a Roma Start program három pilléren állna:

gyerekekkel kapcsolatos foglalkozások a Kapocs Alapítvány gondozásában

mentor program, amelynek fókuszában a középiskolás, valamint felsőoktatásban résztvevő fiatalok állnának

felnőtt felzárkóztató programok, képzések a „Szeretet Iskola” felügyeletével

Ezt a három pillért fogná össze a szülői munkaközösség, melynek tervezett létszáma 5 fő lenne

31/2011. (VIII.03.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy elfogadja Balogh István Szilveszter Roma Start Programmal kapcsolatos elképzeléseit, de a program végleges kidolgozásáig nem hoz döntést.

 1.   Ügyvezetői beszámoló

Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója beszámol a Tanácsadó Testület tagjainak a Kesztyűgyár Közösségi Házban a legutóbbi ülés óta történt eseményekről:

 1. Az ügyvezető igazgató asszony tájékoztatta a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy Szemes Zsuzsa a „Szeretet Iskolájának vezetője 2012. június 1-től lesz a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft munkatársa
 2. A Kesztyűgyár Közösségi Házban a kamera rendszer beszerelése ellenére a lopások tovább folytatódnak. A teljes kamerás lefedettség az árak alapján több millió forintba kerülne. Az ügyvezető igazgató asszony a kialakult helyzet megoldása érdekében kéri a Tanácsadó Testületi tagokat, hogy ha lehetőségük van, járjanak közben a korábban sikeresen működő Szomszédsági Program felújításában.
 3. S.A.P. – val megszületett a megállapodás. A Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft új gépeket kap.
 4. A korábban már említett General Electric által kiírt pályázat forrásainak felhasználása szeptembertől kezdődik meg.
 5. Az ügyvezető igazgató asszony a már korábban említett szerver problémával kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház web oldalának helyre állítása folyamatban van.
 6. Az ügyvezető igazgató asszony tájékoztatta a Tanácsadó Testület Tagjait, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház Felügyelő Bizottsága megalakult.

32/2011. (VIII.3.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(6 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

 1.  Egyéb

Az egyéb napirendi pont között Balog István Szilveszter tájékoztatta a Tanácsadó Testületi Tagokat az Információs Iroda kialakításával kapcsolatban.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkáját, és 18:00 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 10. ülését.

Budapest, 2011. augusztus 5.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Pribelszki Szabolcs

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Szilágyi Demeter

Jegyzőkönyvet hitelesítő