Tanácsadó Testületi ülés 1.
2011-06-22       |    |  

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület megalakuló ülés

2011.04.04., 15:00

Jelenlévők: Egry Attila – elnök

Dr. Révész Márta – tag

Guzs Gyula – tag

Szilágyi Demeter – tag

Pintér Attila – tag

Balogh J. Szilveszter – tag

Becskei-Kovács Barbara ügyvezető – meghívott

Jegyzőkönyvvezető: Ertsey Gabriella

Becskei-Kovács Barbara: Ügyrend és megbízási szerződés kiosztása

Egry Attila: Megnyitja a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének megalakuló ülését

Napirendi pontok:

I. A 2011. évi ülés- és munkarendje

II. Ügyrend

III. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója

IV. Egyebek

1/2011. Határozat: A KTT egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.

I. A 2011. évi ülés- és munkarendje:

2 hetente, szerdánként 16:00 órakor, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban kerülnek megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének ülései.

Az ülések előtt minden alkalommal meghívó kerül kiküldésre a napirendi pontokat felsorolva.

A GT szerint a az ügyvezető munkáját segíti a tanácsadó testület.

Az ¼ éves tervet, az előzetes üzleti tervet és az egész évről szóló beszámolót minden esetben átbeszéli a testület.

Becskei-Kovács Barabara: A 2010. évi éves beszámoló elfogadására májusban kerül sor.

Az idei évben az önkormányzat finanszíroz minket és különböző pályázatokat is szeretnénk megnyerni. Szeretném, ha a a Tanácsadó Testület bizonyos pályázati kérdéseket is megtárgyalna és szakmailag megtámogatna.

Egry Attila: Minden pályázati lehetőségről szeretnénk értesülni. Ezért kérjük, hogy e-mailben ezekről mindig kapjunk értesítést, amit átnézünk és a soron következő Tanácsadó ülésen megvitatjuk, kiértékeljük. Ezzel a feladattal bővülhet a munkarend. Az ülés- és munkarenddel az ügyrend bövüljön ki.

II. Ügyrend

Dr. Révész Márta: Az ügyrendben feltüntetett II. A Tanácsadó Testület tagjainak jogai és kötelezettségei pontjának, 5. alpontjának javítását indítványozta. Ennek alapján e pont bővítésre kerül az alábbiak szerint:

A Tanácsadó Testület tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-vel.

Az ügyrendben feltüntetett V. A Tanácsadó Testület feladatai (jogai és kötelezettségei) pontjának tárgyalása.

Dr. Révész Márta: Pontosan meg kell határozni a feladatokat!

A Tanácsadó testület tagjai ezzel egyet értenek.

Az ülésen felsorolt feladatok:

– A gazdasági társaság szakmai döntéseinek előkészítésében való részvétel

– Döntés előkészítés, ötletek, javaslatok, segítségnyújtás, különös tekintettel a stratégia és célok meghatározására, a szakmai programok továbbfejlesztésének lehetőségére

Egry Attila: A Tanácsadó Testület fő profilja: az ügyvezető minkájának segítése, úgy a hoszú távú stratégia kidolgozása, mint a napi működési kérdések egyeztetése témájában.

Becskei-Kovács Barbara: A KT elé kell vinni ezt az ügyrendet, ezért kérlek benneteket, hogy a végleges variációt egyeztessétek le e-mailben, ha mindenki elfogadta, akkor kérlek küldjétek el nekem, mert az előterjesztést le kell adnom!

Az ügyrend megengedi, hogy 4 fővel is ülésezhetnek.

Az ügyrend VI. pontjának kiegészítése.

2/2011. Határozat: Az ügyrend módosításainak átbeszélése megtörtént, e-mailben még a KTT egyeztetet péntekig. A KTT a következő ülésen a módosításokkal együtt fogja elfogadni végleges ügyrendjét.

III. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója

114.000.000 Ft. áll rendelkezésünkre. Ebből az Önkormányzat által 90.000.000 Ft., a többit pedig egyéb forrásokból szeretnénk behozni.

A szociális integrálás a profilunk.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház talán soha nem fog tudni a saját lábára állni. Nem fog tudni piaci alapon pénz hozni. Egyetlen lehetősége a pályázati források, melyek jelen pillanatban még nem körvonalazódtak.

A ház indirekt módon tud csak „bevételhez” jutni, mivel amíg a gyerekek a foglalkozásainkon ülnek, legalább nem követnek el bűncselekményt.

Az MNP II.-ben 99%-ban civil programok üzemeltették a házat.

Jelenleg 4 kolléga van a programokra és hamarosan ők 2 személlyel még bővülnek.

15-20 fős önkéntes állományunk van. Ennek bizonyos része állandó önkéntes.

Január 1. óta foglalkozom a céggel.

Az elmúlt hónapokban voltak cserék a kollégákat illetően. Senki nem lett elküldve. Mindenki kapott 6 hónapot, együtt szemlélődni velem az új rendszerben. Van, aki önként távozott a cégtől és van, akit el kellett küldeni.

Átgondolásra került, hogy melyek azok a programok, amelyeket meg lehet és meg tudunk tartani. Az egyik legsikeresebb programunk a Webre Nagyi, ahol az idősebb korosztály számítógépes okítása folyik. –ez már egy új kezdeményezés a részünkről.

Minden programunk észrevétlenül többletfunkcióval működik.  Pl.: A Föld Napján virágládákba különböző magokat vetünk majd el a gyerekekkel, amelyekről a későbbiekben ők fognak gondoskodni. Ezzel is megismertetve velük és felébresztve bennük a gondoskodás fogalmát.

Az idei év legfőképpen a bűnmegelőzésről és a környezettudatosságról szól.

Üzleti terv: Kiegészült a Romaszolgálat átvételével. Egy komplett mentorálási programot indítunk el. Szakemberek segítségével fogjuk kiszűrni, hogy miért estek ki a gyerekek a rendszerből. Megpróbáljuk visszaterelni őket. Nem csak középiskolásokkal fogunk foglalkozni, ahogyan eddig azt a Romaszolgálat tette, hanem általános iskolás korú gyerekekkel is. A célunk, hogy eljuttassuk őket arra a szintre, amely megfelelő és, ahova valók. Nem feltétlenül törekszünk egyetemi továbbtanulásra, csak arra, ami a képességeikhez mérten megfelelő számukra.

Főbb dolgok az idei évben:

– Horánszky 13  Januárban megnyílik -tervezetten

– Kesztyűgyár Közösségi Ház  zárt programok (pl.: 3 hónapos tanfolyam, Fényírda, meghatározott számú gyerek jár a programra), nyitott program (Bárki becsatlakozhat, nincs kötöttség), helyszíni programok (küzdősportok, drámaoktatás, Angol Baba-Mama, Női csoport)

– A Romaszolgálat átvétele:

52 gyerek nevével ellátott listát kaptunk. Levelet küldtünk ki a gyerekeknek és szüleiknek, melyben leírjuk, hogy nyílt napot tartunk, amelyen egy általános felmérést is csináltatunk a gyerekekkel.

Az elv: 1gyerekre jut 1 tanár

Korrepetálást biztosítunk és kiszűrjük a tehetségesebb gyerekeket.

– Információs iroda létrehozása:

Fix napokon fix ügyintézés. Minden x. napon jön egy ember különböző szervezetektől.

Foglalkoztatás menedzsment:

A munkaügyi központtal együtt dolgozunk. 1 héten 2x állásklubot tartunk az álláskeresőknek. Segítséget nyújtunk, interneten böngészünk nekik állásokat, önéletrajzot írunk, nyomtatunk.

Havonta 1x álláskereső információs napot is tartunk. Ekkor 15-20 munkáltató jön a Kesztyűgyárba.

Negyed évente állásbörzét is tartunk. A következő április 21-én lesz. 200-250 munkáltató és 700-800 munkavállaló jön el. Az eddigi statisztikák azt mutatják, hogy 1-1 ilyen állásbörze után az emberek 1/3-a munkaszerződéssel távozik a házból, 1/3-a pedig 2. interjús állapotban megy el.

Az idei év nagy eseményei a Kesztyűgyár Közösségi Házban:

– Rehab állásbörze (csökkentett képességű munkavállalók részére)

– április 21. Nagy állásbörze

– Május 7. Sport nap

– Street Dance Fest

– Szeptember, Magdolna Napok (3 napos fesztivál)

– Ősszel, Nagy állásbörze

– Szeptember, Pályaválasztó börze

– December, Help Portrait 2011.

Guzs Gyula: Van jogi tanácsadás a Kesztyűgyár Közösségi Házban?

Becskei-Kovács Barbara: Havonta 1x munkával kapcsolatban van, de egyébként nincsen.

Ingyenesek a foglalkozások, viszont van olyan eset, hogy terembérletet fizet nekünk egy-egy szervezet.

Májustól nyelvoktatás is indul a házban.

Nincsen már OKJ-s oktatás a házban.

Dr. Révész Márta: Van kapcsolata a háznak a Családsegítő Szolgálattal, a ZÖFIvel és az Oltalommal?

Becskei-Kovács Barbara: A Családsegítő Szolgálattal felületes kapcsolat van, a ZÖFIvel és az Oltalommal is.

Szilágyi Demeter: ELTE  Gyakornoki hely lehetne a Kesztyűgyár Közösségi Ház. Esetleg lehetne kötni egy megállapodást.

Becskei-Kovács Barbara: Nagyon nehezen viselik az idejáró emberek a változásokat, éppen ezért a saját gyakornokaink is inkább csak háttérmunkát kapnak itt tartózkodásuk alatt.

3/2011. Határozat: A KTT a beszámolót elfogadta.

IV. Egyebek

Megbízási szerződés:

Dr. Révész Márta: A feladatok precízebben, körülhatároltabban legyenek benne.

Mindenki leírja e-mailben, milyen feladatokra gondol, Egry Attila pedig összesíti.

Becskei-Kovács Barbara: Javasolja, hogy a megbízási szerződés I. számú mellékletében lesznek a feladatok.

4/2011. Határozat: A KTT ügyrendben megjelenő feladataival a megbízási szerződések feladat meghatározását összhangba kell hozni.

A következő Tanácsadó Testületi ülés időpontja és helye: 2011. április 20., 16:00 órakor, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban.

Budapest, 2011. április 7.

…………………………………….

Egry Attila

KTT elnök

……………………………………..

Ertsey Gabriella

jegyzőkönyvvezető

………………………………………

Szilágyi Demeter

jegyzőkönyv hitelesítő