Tanácsadó Testülei ülés 2013/5
2013-06-18       |    |  

Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft

Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

JEGYZŐKÖNYV

Készült:            A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. április 3-án 16.25 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat 100-as tárgyaló termében 2013. évi megtartott 5. rendes üléséről

Levezető elnök: Egry Attila 

Jelenlévők:

Balogh István Szilveszter, tag

Dr. Ferencz Orsolya, tag

Guzs Gyula, tag

Komássy Ákos, tag

Pintér Attila, tag

Dr. Révész Márta, tag

Szilágyi Demeter, tag

Becskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatója

Huszágh Réka, jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 5. rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 8 fővel megállapította.

9/2013. (IV. 3.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  2. Szolgáltatási szerződések
  3. Sportudvarok
  4. Egyebek
  1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a Magdolna Negyed Program III. első beszámolója készült el.

Egry Attila felvetette, hogy a következő Tanácsadó Testületi ülésre meg lehetne hívni azokat a szervezeteket, akivel együttműködik a Kesztyűgyár.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy még csak most zajlanak a beszerzési eljárások, ezért szervezetet nem tud felmutatni, majd két hónap múlva. Az egyszerűsített beszerzési eljárás során, 5 meghívott szervezet közül, pontozással egy erre a célra létrehozott Bizottság dönt.

Egry Attila kérdése, hogy a Tanácsadó Testület delegálhat-e tagot a bíráló bizottságba?

Hasznos lenne, ha részt vehetne a munkában. Ezen kívül ha elkészült a kiírás, azokat a Tanácsadó Testület elé lehetne hozni szakmai véleményezésre.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy ez jogi kérdés, utána fog járni, milyen lehetőségek vannak. A hivatal által meghatározott döntéshozói, véleményezésnek 8 állomása van, amin keresztül kell mennie egy pályázatnak. Március 1-én kezdődött a projekt, a beszerzési eljárás.

Egry Attila elmondta, hogy hasonlóan az önkormányzatban működő bíráló bizottsághoz, aki az ajánlattételi felhívást véleményezheti, a Kesztyűgyári Tanácsadó Testület is véleményezhetné a készülő ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételi felhívásnak van szakmai tartalma, rögzíti a bírálati szempontrendszert stb. Kérte, hogy a következő alkalomra az ehhez kapcsolódó dokumentációt küldje meg az ügyvezető igazgató asszony.

Balogh István Szilveszter továbbra is szorgalmazza az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola tanári karának bevonását az Magdolna Negyed Program III.-ba, az iskola részéről van erre hajlandóság. Célszerű lenne, hogy a szakmai pedagógus csoportot illetve a nyári táborokban résztvevő gimnazisták csoportját hívjuk meg és hallgassuk meg illetve mi is mondjuk el, hogy mire gondolunk az együttműködés keretein belül. Ezen kívül, szívesen vállalja, hogy előadást tart a Magdolna negyeddel kapcsolatban a józsefvárosi romák és a már működő, az MNP3-ba beépített szociális esélyeket teremtő programokról akár 2 havonta a célcsoportokat bevonva.

dr. Révész Márta kérdése, hogy készül-e információs anyag a projekttel kapcsolatban és az mikor lesz kész.

Egry Attila elmondta, hogy készül ilyen anyag, a projektmanager feladata.

Tájékoztatásul a múlt hét folyamán a XV. kerületben összegyűltek annak a 4 kerületnek a képviselői, akik a tavalyi év folyamán város rehabilitációs projektet nyertek. Célja, hogy egymásnak és a külvilágnak is bemutatásra kerüljenek a pályázati projektek, illetve szakmai tapasztalatcsere kezdődjön a kerületek között. Úgy döntöttek, hogy negyedévenként fog ez a találkozó ismétlődni, legközelebb itt a VIII kerületben lesz, május hónapban, a Kesztyűgyár lenne az ideális helyszín.

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolához visszatérve, kérdés, hogy volt-e már találkozó az igazgató úrral, van-e rá lehetőség, hogy a következő alkalomra meghívjuk.

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy már volt személyes találkozó az igazgató úrral.

Komássy Ákos elmondta, hogy továbbra is célszerűnek tartaná, ha a haldokló civil szervezetekkel felvennénk a kapcsolatot. A Helyi Támogató Csoport munkájáról is jó lenne értesülni.

Egry Attila felvetette, hogy a májusi első ülésre meghívhatjuk a civileket vagy a Helyi Támogató Csoportot, vagy mindkettőt egy egyeztetésre.

Komássy Ákos elmondta, hogy feltételezi, hogy a Helyi Támogató Csoport követi a Magdolna Negyed Program III. munkáját.

Balogh István Szilveszter elmondta, hogy ez így igaz, az összetétele egyrészt a program felelősökből, másrészt a helyi civil szervezetekből az akció kerületből lettek merítve. Jómagam az önkormányzatot képviselem. A Helyi Támogató Csoport a tavasszal tarja az első ülését. A résztvevők folyamatosan nyomon követik a Magdolna Negyed Program III. eseményeit.

Szilágyi Demeter kérdése, hogy mi a célunk, milyen eredményt várunk a civil szervezetekkel való együttműködéssel.

Komássy Ákos elmondta, hogy hasznos lehet, ha a Tanácsadó Testület meghallgatja a civil szervezetek véleményét és az esetleg felmerült jó ötletek az irányító hatóság hasznára válhatnak.

Becskei-Kovács Barbara figyelmeztet, hogy a Magdolna Negyed Program III.-ban már változtatásokat nem lehet eszközölni.

Egry Attila elmondta, hogy az önkormányzatnak elvi lehetősége van arra, hogy egy jó ötletet felcsatlakoztassanak már meglévő programokhoz, forrás hozzárendeléssel.

Komássy Ákos elmondta, hogy nem érdemes Helyi Támogató Csoportra szűkíteni a meghívottakat, hanem jobb lenne minden civil szervezettel kerekasztal beszélgetést folytatni.

Egry Attila elmondta, hogy ebben az esetben 2013. május 8-án 18 órakor esedékes Tanácsadó Testületi ülésére hívjuk meg a civil szervezetek képviselőit.

10/2013. (IV.3.) sz. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata

(8 egyhangú igen szavazattal)

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja a Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

  1. Szolgáltatási szerződések

Dr. Révész Márta kérdése, hogy a Mátyás téren működik-e az illemhely? Elmondta, hogy megint felkerült az internetre egy kisfilm, amelyben egy 2 éves kislány biciklizik a mátyás téren és jól látszik, hogy nincsenek fent a hinták.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy ez Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálathoz tartozó kérdés, annyit tud, hogy játszótér felújítás lesz.

Egry Attila elmondta, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében benne van, hogy az egész kerületben a játszótereken karbantartási munkákat fognak végezni.

  1. Sportudvarok

Dr. Révész Márta kérdése a 2 sportudvarral kapcsolatos, hogy a Dankó utca 18. és a Homok utca 7. szám alatti sportudvarokkal milyen tervei vannak a Kesztyűgyári Közösségi Házaknak.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy vagyonkezelésbe kapták meg a két sportudvart. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központot megkeresték, mert a Homok utca 7. szám alatti sportudvar egy része külön helyrajzi számon szerepel és az az iskolához tartozik, de a legnagyobb beruházás ott történt meg (gumipálya az MNPII keretein belül) és ez a gumipálya vagyonkezelésben pedig a Közösségi Házakhoz tartozik. A két sportpályára gondnokot kívánunk felvenni.

Dr. Révész Márta kérdése, hogy ez mennyibe kerül?

Becskei-Kovács Barbara tájékoztatta, hogy 2-2,5 millió forintba kerülne éve szinten.

Egry Attila javaslata, hogy május hónapban egy teszt hónapra nyissuk ki a Homok 7. szám alatti sportpályát hétvégére.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a Dankó utca 18. szám alatti sportpályát elősször sportolásra alkalmassá kell tenni, azután lehet csak a közönségnek kinyitni. A kerítése nagyon alacsony, meg kell magasítani, mert a szomszédos házak ablakát fogják a focizók kitörni és ezeknek a károknak a helyreállítása rengeteg pénzbe fog kerülni.

Komássy Ákos javaslata, hogy az egész nyári időszakra lehetne ezt a teszt időszakot kiterjeszteni.

Becskei-Kovács Barbara elmondta, hogy a költségvetésben szerepel egy karbantartónak a bére aki a nyári időszakban nappal ott dolgozik. Április 1-jétől biztosított ez a fedezet.

Egry Attila felvetette, hogy május hónaptól nyissuk ki a Homok utca 7. szám alatti sportudvart hétvégére. Ha kell alpolgármesteri keretből ezt finanszírozható, lehetséges, hogy Képviselő Testületi döntés szükséges hozzá.

Guzs Gyula javaslata, hogy a Práter utca és a Leonardo da Vinci sarkán lévő kosárlabda pálya körül levő kerítést át lehetne vitetni a Dankó utca 18. szám alatti sportpályára.

Egry Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 17:15 perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 5. ülését.

……………………………….

Egry Attila

elnök

Jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………………

Huszágh Réka

Jegyzőkönyvvezető

……………………………………………

Balogh István Szilveszter

Jegyzőkönyvet hitelesítő