Tanácsadó Testületi ülés 2013/1
2013-02-04       |    |  


Józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házak
Nonprofit KftKesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYVKészült:            A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. január 29-én 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében 2013. évi megtartott
1.
rendes
üléséről

Levezető elnök: Szilágyi Demeter, tag 

Jelenlévők:Dr.
Révész Márta, tagGuzs
Gyula, tagPintér
Attila, tagBalogh
István Szilveszter, tagKomássy
Ákos, vendégBecskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatójaHuszágh
Réka, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradó:               Egry Attila, elnök

Szilágyi
Demeter elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2013. évi 1.
rendes ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.1/2013. (I. 29.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5 igen
szavazattal)A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

 1. Ügyvezető igazgatói beszámoló a
  Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
 2. A Kesztyűgyár szerepe a Magdolna Negyed III.
  Programban
 3. Egyéb
 1. Ügyvezető
  igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy a Horánszky 13 vonatkozásában, a Főgáz, Tigáz ajánlatait
várták, egységesíteni szeretnék a két intézményben igénybevett szolgáltatóit.Az
év eleje a költségvetés összeállításáról szólt. A Horánszky 13 megnyílik
várhatóan februárban. Terv szerint egy 20 perces sajtómegnyitó és Ecopoly
verseny kerül megrendezésre.Az
idei éves költségvetés tervezetten összesen 307.399.459,-Ft. Ez az összeg 4 nagy
tételből adódik össze, a Kft.: 73.780.300,-Ft, a Kesztyűgyár, RSZ, Mentor
program, Nyári tábor: 56.357.039,- Ft, a Horánszky 13: 86.039.640,-Ft, közművelődés, városmarketing
rendezvények 91.222.480,- Ft.A
teljes cég közfoglalkoztatási 5%-a: a cigányzenekar a zenészekkel együtt a
Kft-nél szerepel, bér tekintetében az ügyvezető igazgató, a pénzügy, az
általános asszisztens, a zenekarvezető, marketingfeladat ellátás, a Lélek
program költségei, a jogi költség, az audit költség, a teljes könyvelés költség
és a cég egyéb költségei (pl. banki tranzakciós költség), a tanácsadó testületi
tagok honoráriuma is itt kerül kifizetésre. A közfoglalkoztatott bér
1.846.031,-Ft, a JKH bérköltség, amiből két pénzügyes, egy általános
asszisztens, a marketing feladat ellátás, a zenekar vezető és az ügyvezető
igazgató éves szinten 25.000.374,- Ft. Minden ami jogi, könyvvizsgálói költség,
egészségügyi vizsgálat, működési költség az 22.063.800,- Ft. Az idei évben a tanácsadó
testületi tagok 24.736.250,- Ft, valamint 
1.606.200,-Ft költséget jelentenek.

Szilágyi
Demeter kérdése a Lélek programmal kapcsolatban, hogy milyen költség tételeket
jelent ez és, hogy az adományok külön kezelendők-e.

Becskei-Kovács
Barbara elmondja, hogy a Lélek program keretén belül a raktár költségét kell
viselni, éves szinten 300.000,-Ft, (a rezsi költséget is) kell fizetni.

Révész
Márta kérdése, hogy mi történik az adományokkal.

Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy ők csak befogadók az önkormányzat, nevezetesen a JVSZ rendelkezésére bocsátja. A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy
a Horánszky 12 hónappal van benne és nem néggyel, a közművelődési feladat
ellátás 8 hónap helyett 12 hónappal van benne, ide kerül a teljes önkormányzati
rendezvény és városmarketing költségvetés, a két sportudvar is.2/2013. (I.29.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját. 1. A Kesztyűgyár szerepe a Magdolna Negyed III
  Programban
Becskei- Kovács
Barbara, elmondta, hogy a Kesztyűgyár programjait szeretnék teljes egészében
beépíteni a Magdolna Negyed III. programba. Ennek az a menete, hogy tartalmilag
hasonló programokat kell csinálni, hiszen a lakosság ezt igényli, ezeken felül
nem tudnak többet vállalni.Tervek szerint
lesz: Nyitott ház, Kézműves szakkör, Családi nap, Bolhapiac, Hangolj rá!, az
Internet, Csámpai Rozi festőműhely, a Mentor program, Magdolna Napok az
Álláskeresési Klub, a Álláskereső Tréning, a Állásbörze, a Női csoport, a
fiataloknak Pályánkfelé a nyugdíjasoknak
a Webre Nagyi, illetve a klubhelyiség kialakítása került bele.A nyári
programokat fogja a Magdolna Negyed Program III nagyobb mértékben érinteni. Két
lehetőség van, vagy 120 főben maximalizálja a résztvevőket vagy további
helyiségeket von be a Kesztyűgyár ebbe a programba.

Szilágyi Demeter
kifejtette, hogy a további helyiségek bevonása lenne célszerű.

Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy a nyári táborban
az ebédeltetést a Lakatos Menyhért Általános Iskolában oldották meg és mivel
nyitva tart, a nyári időszakban az ott dolgozóknak a 2 órás munkabér
különbözetet a Kesztyűgyár fizette, a jövőbeni együttműködésről még tárgyalniuk
kell. A sportudvarra az átjárást biztosítani kellene, ennek a kivitelezése
tervbe van véve.

Dr. Révész Márta
kérdése, hogy a Dankó utcai Iskola sportudvara benne van-e a Magdolna Negyed
III. programban valamint, hogy ezt nem vállaltuk-e már az Magdolna Negyed II
programba.

Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy vagyonkezelésbe kapták meg tudomása szerint, volt forrás
elkülönítve a Dankó utcai Hajléktalan Szállóra az Magdolna Negyed Program II
keretén belül, arra vonatkozólag, hogy ott hajléktalan focit csináljon, de
ezzel a lehetőséggel nem éltek, ezért az erre szánt összeg nem is került
kifizetésre. Az Önkormányzatnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van, ebből
kifolyólag kötelessége ott sportpályaként üzemeltetni és azt a lakosság részére
átadni.A
vagyonkezelésbe vétellel sokkal nagyobb az ügyvezető igazgató felelőssége, mint ha csak üzemeltetésre kapnák
meg. Szeretnének egy megváltozott munkaképességű személyt alkalmazni, aki
gondnokként nyitja-zárja az udvart.

Dr. Révész Márta
kérdése, hogy az Orczy Parkban rendelkezésre áll-e olyan épület, ahova a Nyári
tábor helyszínéül szolgálhatna.

Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy az építési terület lesz, nem lehet oda kiterjeszteni. Az
tud működni, mint tavaly, hogy a faházban lehetne a programokat megrendezni, a
főépületben biztos nem. Egyebekben a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült az
Orczy Park mint helyszín, de a júniusi nagy rendezvény sem tud ott
megrendezésre kerülni, mert az építési terület lesz. 1. Egyebek
Komássy
Ákos kérdése, hogy a Helyi Támogató Csoportnak és a Kesztyűgyári Tanácsadó együttműködhet-e.

Balogh
István Szilveszter elmondta, hogy mivel Ő tagja a Helyi Támogató Csoportnak,
így egy Tanácsadó Testületi Tag által a Testület ott képviselve van és
értesülni tud a HTCS tevékenységéről, ezzel az együttműködés aktív. Ezen felül
vállalja, hogy a nagyobb rálátás érdekében kiválasztja azokat a Kesztyűgyári
programokat amelyeknek a megvalósításában a tagok is szerepet vállalhatnak, meg
lehetne osztani közöttük, így aktívan részt tudnának venni a Magdolna Negyed
Programban. A tagok erről a részvételről beszámolót készítenének, véleményezni
tudnának, és a Tanácsadó Testületi napirendet is bővíteni tudnánk ezáltal. Minden egyes
Tanácsadó Testületi Tag tudna vinni egy programot, amiben részt vesz és
beszámolót készít, ehhez az ügyvezető igazgatóval illetve a program igazgatóval
egyeztetni kell. Vállalja, hogy ezt az egyeztetést gondozásba veszi és hogy a
következő ülésre ezt előkészíti.

Szilágyi
Demeter elmondta, hogy kiterjesztené ezt az együttműködését, és javasolja hogy
a Tanácsadó Testület kövesse a Magdolna Negyed III Program lefolyását és
számoljon be az üléseken.

Balogh
István Szilveszter elmondja, hogy a Helyi Támogató Csoport feladata, hogy az
egészet véleményezze és teljes mértékben rálásson, a Tanácsadó Testület tagjainak a szerződése
Kesztyűgyárat érintő szociális programokra szűkül, a harmadik csoport akik
fontos szerepet kaptak az a menedzsment.

Dr.
Révész Márta elmondta, hogy a tagok szerződése a roma programokra szűkített,
megfontolandó ennek a bővítése. Másik javaslata, hogy a havi programot kapják
meg a tagok, előzetesen.

Becskei-Kovács
Barbara elmondta, hogy minden program az interneten fennt van, részletes
programot természetesen tud készíteni.

Szilágyi
Demeter elmondja, hogy a Tanácsadó Testület nem hoz operatív döntéseket, hanem
egyes problémákat vizsgálnak és ezeknek a köre bővíthető és felkéri Balogh
István Szilvesztert, hogy a következő ülésre készítse össze, hogy a Tanácsadó
testület tagjai milyen programokban tudnak részt venni és abban milyen
mozgásterük van.Szilágyi
Demeter elnök úr megköszönte a megjelenteknek a munkát, és 16:45 perckor
lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 2013. évi 1. ülését.……………………………….Szilágyi Demeterlevezető
elnökJegyzőkönyvet készítette:……………………………………………Huszágh
RékaJegyzőkönyvvezető……………………………………………Balogh
István SzilveszterJegyzőkönyvet
hitelesítő