Tanácsadó Testületi ülés 2012/17
2012-12-17       |    |  


Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit KftKesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó TestületJEGYZŐKÖNYVKészült:            A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2012. december 12-én 16.00
órai kezdettel a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tárgyaló termében megtartott 17.
rendes
üléséről

Levezető elnök: Szilágyi Demeter, tag 

Jelenlévők:Dr.
Révész Márta, tagGuzs
Gyula, tagPintér
Attila, tagBalogh
István Szilveszter, tagSzilágyi
Demeter, tagBecskei – Kovács Barbara, Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Ház Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatójaHuszágh
Réka, jegyzőkönyvvezetőTávolmaradó:  Egry Attila, elnök

Szilágyi
Demeter elnök úr a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület. 17. rendes
ülését megnyitotta és határozatképességét 5 fővel megállapította.51/2012. (XII. 12.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5 igen
szavazattal)A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:  1. Ügyvezető
    igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
  2. Egyéb
  1. Ügyvezető
    igazgatói beszámoló a Tanácsadó Testület utolsó ülése óta történt eseményekről
A
heti rendszeres felnőtt és gyerek programok futnak tovább, Mikulás ünnepség
nagy sikerrel zajlott. Karácsonyi nagy záró esemény: Kesztyűgyári Forgatag
néven rendezvényre készülnek, melyet alpolgármester asszony nyit majd meg,
gyertyagyújtással a Mátyás téren. A két ünnep között nincs nyitva egyik
intézményük sem. Jövőre január 2-án nyitnak újra. A évi gazdálkodás úgy
alakult, hogy a december 6-i Képviselő Testület döntés értelmében a munkatársak
között jutalom kiosztásra kerülhet sor. A jutalom felosztásáról az ügyvezető
döntött: a három intézményvezető illetve szakmai igazgató kapott, a Horánszky
13 munkatársai közül a szakmai igazgató 1-1 főt javasolhatott, a Kesztyűgyárból
5 fő kaphatott. Feltétele volt, hogy szakmailag kiemelkedő teljesítményt
kellett nyújtania a dolgozónak.Bejegyezték
a vagyonkezelési jogát a Horánszky 13-ra, a cég felelősségvállalása megnő,
ebből következik, hogy 746milliós
ingatlanért is felel.

A
jövő évi koncepciót benyújtották a hivatal felé. A költségvetés tekintetében a
főösszeget az ügyvezető igazgató meghatározta. A Horánszky 13 üzemeltetési
költségeinél éves átlaggal számolt, de várhatóan többlet költségek fognak
felmerülni, a gáz és a villany felhasználás miatt. A gázóra is átírásra kerül,
várhatóan az alapdíjat sikerülni fog a csökkenteni. Az intézmény bevételt csak
akkor fog tudni termelni, ha a végleges átadás megtörtént a Prorégió részéről,
ez március áprilisra várható.

52/2012. (XII.12.) sz. Kesztyűgyár
Közösségi Ház Tanácsadó Testület határozata(5
egyhangú igen szavazattal)

A
Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület úgy dönt, elfogadja Józsefvárosi
Kesztyűgyár Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját.  1. Egyebek
A
két sportudvar ideiglenes használatban volt a nyár folyamán, augusztus 31-ét
követően visszakerült az iskolákhoz.

Egry
Attila elnök úr megköszönte a megjelenteknek az ez évi munkáját, és 16:20
perckor lezárta a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületének 17. ülését.

……………………………….Szilágyi Demeterlevezető
elnökJegyzőkönyvet készítette:……………………………………………Huszágh
RékaJegyzőkönyvvezető……………………………………………Balogh
István SzilveszterJegyzőkönyvet
hitelesítő