Kesztyűgyári napok Házirend
2013-08-26       |    |  


Házirend Kesztyűgyári Napok 2013
  1. Belépés


A Kesztyűgyári Napok 2013 rendezvény ingyenesen látogatható. A rendezvény
területére háziállatot, kábítószert, robbanószert, üvegtárgyat, ütő- és
vágóeszközt, esernyőt, viperát,
, vagy
bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS!  A
hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra
különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray,
ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.
  1. Részvétel

A látogatók a rendezvény területén a mindenkori normákat betartva kötelesek viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A látogatók kötelesek tartózkodni
minden olyan megnyilvánulástól vagy magatartástól, amely mások személyiségi
jogait, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A
látogatók a rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek az épített és
természeti értékek óvására, továbbá kötelesek tartózkodni azok megkárosításától
illetve a szemeteléstől.A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a
Szervező, ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel
hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. Minden
résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető,
viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a
Rendezvényszervezőkkel szemben.A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi
vagy reklámtevékenységet folytatni!A látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani. A rendezvény teljes területén, továbbá a parkoló és a
sátorhelyek közelében a tűzgyújtás szigorúan tilos.

  1. Egyéb

A rendezvényen 24 órás orvosi ügyelet és elsősegély-nyújtás biztosított. A rendezvényen 24 órás biztonsági őrzés biztosított. A
biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere látja el.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása – a
hatályos törvények szerint – a Rendezvények területén is tilos!A rendezvény lezárt területén a maximum jelenlévők száma nem haladhatja meg az 1000 főt,
ennek bekövetkeztében a rendezők fenntartják a jogot arra, hogy a teret
lezárják, és a beengedést megtagadják.Az esemény rossz idő esetén is megrendezésre kerül, kivéve vis maior esete. Vis maiornak
minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti
katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a
Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerű keretek
között nem bonyolítható le.Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, nem a Szervező
hibájából adódó balesetekért, kórházi ellátásért, értéktárgyakban keletkezett
károkért, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető produkciók
színvonaláért.A Rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos!A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen
keletkező károkért.

A térre való belépéssel a házirend
pontjait magára kötelezőnek tartja, azok betartásáért felel.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


Jó szórakozást kívánunk!