JKH Üzleti Terv 2012
2012-04-24       |    |  

 

 

Tartalom

1. Preambulum.. 4

2. Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT. 5

2.1. Kapcsolatok. 5

2.1.1 CSR. 6

2.2.2. Külföldi kapcsolatok. 7

2.2. JKH- Lélek program.. 7

2.3. Rendszeres szociális segélyben részesülők (RSZS). 8

3. KKH.. 8

3.1. Ágazati áttekintés. 10

3.2. Szolgáltatások –gyerekek számára. 11

3.2.1. Nyitott Ház. 11

3.2.2. Internet, ping-pong. 12

3.2.3. Csámpai Rozi festőműhely. 13

3.2.4. Kézműves szakkör. 13

3.2.5. Drámajáték. 13

3.2.6. Ringató. 14

3.2.7. Angol nyelvű baba-mama klub. 14

3.2.8. Karaoke. 15

3.2.9. Hip-hop. 15

3.2.10. Mentor Program.. 15

3.2.11. Élménypedagógia –GE-United Way pályázat. 17

3.2.12. Sport. 18

3.2.13. Próbaterem- Hangolj rá!. 19

3.3. Szolgáltatások –vegyes korosztály. 20

3.3.1. Családi Nap a Kesztyűgyárban. 20

3.3.2. Kesztyűgyári Bolhapiac. 21 

3.4. Szolgáltatások – felnőttek számára. 21 

3.4.1. Állásbörze. 22 

3.4.2. ÁKI Nap , Álláskeresési Információs Nap. 22 

3.4.3. Álláskereső Klub. 23 

3.4.4. Női torna. 23 

3.4.5. Felnőtt Internet. 24 

3.4.6. Számítógép kezelői tanfolyamok. 24 

3.4.7. Angol Klub. 25 

3.4.8. Női csoport. 26 

3.4.9. Információs Iroda. 26 

4. H13. 27 

4.1. Összefoglaló. 27 

4.2. A projekt előzményei és körülményei, a feladat értelmezése. 28 

4.3. A projekt eredeti célja. 29 

4.3.1. A projekt keretében tervezett kulcsfunkciók. 29 

4.4. Diákközpont. 30 

4.4.1. InfoBox. 30 

4.4.2. Vállalkozás-fejlesztési Központ. 31 

4.4.3. Örökségvédelem.. 32 

4.5. A projekt keretében létrejövő ifjúsági központ kulcsfunkciói 32 

5. Józsefvárosi Galéria. 33 

6. Működési terv. 34 

6.1. Fejlesztési elemzés. 34 

6.2. Marketing –PR. 34 

6.2.1. Online. 35 

6.2.2. Offline. 35 

5.2.3 Egyéb. 35 

6. Vezetőség és szervezeti felépítés. 36 

6.1. Vezetőség, tisztségviselők. 36 

6.2. Személyzeti politika és stratégia. 36 

1. Preambulum

A Társaság kitűzött legfontosabb célja az, hogy a 2012-es évben a Kesztyűgyár Közösségi Házban elindult programokat továbbra is szolgáltassa a józsefvárosi lakosok számára, továbbá az, hogy a H13 elnevezésű vállalkozásfejlesztési és inkubációs Házat megnyissa, a Józsefvárosi Galéria működését kiterjessze. Fontos még, hogy újabb finanszírozási forrásokat találjon, amellyel mérsékelhető az önkormányzat terhelése. Az előkészített projektekben elinduljon európai uniós pályázatokon. Kitűzött célja továbbá, hogy Budapesten egyedülálló, Józsefváros hírnevét öregbítő projekteket folytasson és indítson el. Ezen fő programok megvalósítása mellett a Nonprofit Kft részt vesz a Józsefvárosi Lélek Programban.

És ahogyan 2011-ben több kapcsolatot alakított ki piaci cégekkel, és a sajtóval, nyitni szeretne a hazai, illetve a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakítása érdekében, hogy a Közösségi Házakon keresztül Józsefvárost megismertesse az európai köztudattal.

Budapest, 2012. február 29.

__________________________________________________

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. /

Ügyvezető igazgató

2. Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT. 

A vállalkozás alapadatai 


Működési forma: Kiemelten Közhasznú Szervezet, Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos: Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat

Törvényes képviselő: Becskei- Kovács Barbara ügyvezető

Szervezet neve: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. 

Bejegyezve: 2010. 07. 26., Kiemelten közhasznú tevékenység: 2011. 08. 29.

Fő tevékenysége: M.N. S. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

Könyvvizsgáló adatai: C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. 1148 Bp., Fogarasi út 58.

2.1. Kapcsolatok

A Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2012-es évben Támogatási Szerződést köt a Józsefvárosi Önkormányzattal a működése fedezésére. Erre több okból van szükség.

Az önkormányzat vállalja a Kesztyűgyár Közösségi Ház működési költségeit

az Önkormányzat vállalta, hogy a H13 működési költségeit az első évben finanszírozza, így könnyítve az elindulást.

A KKH és a H13 olyan feladatokat lát el a VIII. kerületben, melyek jellemzően több szempontból kimutathatóan költséget csökkentenek más oldalon. Például; bűnmegelőzés, családmegtartás, lokális programok, munkaerőpiacra való visszakerülést, stb. A H13 esetében pedig a frissen diplomázottak letelepedését segítő programok, melyek a későbbiekben bevételeket hozhatnak a kerületnek.

Alapvetően a JKH működése olyan értéket képvisel a kerületben, amely Fővárosi ismertsége nagyban befolyásolja Józsefváros pozitív megítélését.

2.1.1 CSR 

Meghatározása:

“ Az EU közepes és nagyvállalatainak a 2005-ös üzleti évtől kezdve a társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. A magyarországi brit cégek meghívására hazánkba érkezett Michael Lake, az Európai Unió volt magyarországi nagykövete, hogy népszerűsítse a szigetországban már több évtizedes hagyományokkal rendelkező vállalati és társadalmi felelősségvállalást (CSR). A munkaügyi tárca által szervezett fórumon a szakember elmondta: a sikeres vállalatok felismerték, hogy a cég értékét komolyan befolyásolják az olyan immateriális javak, mint a tudásbázis, márkák ismertsége, valamint a hírnév. A CSR-hez egyebek mellett hozzátartozik a környezetvédelem, a munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása, az etikus üzleti magatartás, a sport és kulturális támogatás, illetve a közösségi programok. Az európai uniós szabályozásában is megjelent 2004-től egy direktíva, amely szerint a tagországokban működő közepes és nagyvállalatoknak kötelező lesz a 2005-ös üzleti évtől kezdve a pénzügyi eredményekről szóló jelentések mellett a társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. NAPI GAZDASÁG, 2005. 02. 22.”

A jelentősebb hazai illetve külföldi, de magyarországi leányvállalattal is rendelkező cégek nagy hangsúlyt fordítanak a társadalmi szerepvállalásra. Mint ahogyan 2011-ben is tettük, most is a terveink között szerepel, hogy ezen cégek felkutatása után személyesen is kialakítsuk azt a fajta közös nevezőt, amely mentén anyagi támogatást nyújthatnak a programjainkhoz. (2011. október: United Way Alapítványon keresztül a GE 22.500 USD pénzbeli támogatást nyújtott a JKH NKFT-nek, 2011. november: Microsoft 25.000 USD értékben szoftvereket adományozott)

2.2.2. Külföldi kapcsolatok

A JKH NKFT a Kesztyűgyár Közösségi Házzal elindult egy nemzetközi ifjúsági csere program pályázaton, melynek eredménye 2011. december 20-án pozitív elbírálást kapott. Így 2012-ben el tud indulni nemzetközi színtéren a KKH népszerűsítése, és külföldi gyakorlatok átvétele oly módon, hogy hozzánk érkeznek több ország fiataljai hasonló munkakörből és több ütemben itt töltenek 1-4 hetet, melyben a Multikultúra Egyesület nyújt segítséget, és partnerséget.

Továbbá szintén a Multikultúra Egyesülettel közösen egy másik pályázati forrásból 2011-ben már elindult a KKH-ban dolgozó kollégák megismertetése különböző külföldön már alkalmazott technikák gyakorlását és megtanulását célzó tanulmányi utak. 2011-ben két munkatárs Romániában töltött el egy hetet, és az első negyedévben egészen biztosan további 5 fő utazhat Portugáliába, és Görögországba.

2.2. JKH- Lélek program

A Józsefvárosi Közösségi Házak, mint kiemelten közhasznú nonprofit Kft részt vesz a Lélek Programban. Kapacitásait, és új telephelyét felhasználva gyűjti az adományokat a józsefvárosi hajléktalan programban résztvevők számára, továbbá dönt azok felhasználásáról a KT kijelölt bizottságának segítségével.

Továbbá programjainak indításakor figyelembe veszi az integrációs folyamatok alapvető szükségességéből fakadó réseket, és azokat minden igyekezetével próbálja betölteni. Pl.: új női csoportot indít a KKH azon nők részére, akik részt vesznek a programban, illetve kiemelt figyelmet fordít az állás klubbon, és az oktatásnál ezen személyekre.

Az adományok szállítása a kijelölt új telephelyre igényel pénzügyi fedezetet, de a többlet programokat a KKH humánerőforrás kapacitása el tudja látni.

2.3. Rendszeres szociális segélyben részesülők (RSZS)

A szociális igazgatásról| és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) szabályozza a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek segélyezési

(rendszeres szociális segély RSZS, foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT) és koszfoglalkoztatási rendszerét. A jogosult körrel kapcsolatos feladatok komplexek, többirányúak és többszereplősek továbbá az Önkormányzat kötelező feladata. A középpontban az ellátott áll, aki részére foglalkoztatási esélye növelése érdekében egyénre szabott, összehangolt segítséget nyújtanak együttesen vagy szükség szerint külön-külön az alábbi szervezetek: Polgármesteri Hivatal, a Munkaügyi Központ, a koszfoglalkoztatás szervezését bonyolító Budapest Esély Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3712004. (VII.15.) önkormányzati rendelet – rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségét érintő feladatait 2012. március 01. napjától a Józsefvárosi Közösségi

Házak Nonprofit Kft. látja el, oly módon, hogy az általa kínált programokon keresztül segítő kezet nyújt munka világába való visszatéréshez.

3. KKH

A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Ház (KKH) 2008 őszétől indította programjait a környékbeli és a budapesti lakosok számára egyaránt. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010 júniusában alapította meg a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-t azzal a céllal, hogy hosszútávon biztosítsa a Közösségi Ház működését.

Multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi előadásnak, képzésnek, tanácsadásnak és egy internetezőnek ad otthont.

A megvalósuló programok célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása Budapest, kulturális vérkeringésébe. A komplex integrációs programok elősegítik a szociális kohéziót.

A házban megvalósuló programok egymásra épüléssel elősegítik azt a törekvést, hogy a Negyedben élő családok valamennyi tagjának színvonalas, szabadidős programokat szolgáltassunk.

A gyermekprogramok kiválasztásában több szempontot is figyelembe veszünk. A szórakozás mellett nevelő, oktató jellege is legyen a foglalkozásoknak.

A cél az, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek is megérezhessék, hogy ők is képesek valamire, annak ellenére, hogy az iskolában, vagy a lakókörnyezetűkben folyamatos kudarcok érik.

A hasznos szabadidő eltöltése motiváló hatású, a gyermekek érezhetik, hogy hasznos tagjai közösségüknek. A korai életkorban történő beavatkozások jóval hatékonyabbak, mint a későbbi kompenzáló programok, ezért fontos, hogy már a legkisebbekkel el tudjuk kezdeni a foglalkozást.

A családi programok előnye, hogy a szülő pozitív mintát kaphat, ötletet nyerhet, és az egész család együtt, élményekben gazdag időt tölthet el.

A házba járó aktív tagok segítségével önsegítő csoport szervezhető, ami azért nagyon fontos, mert a laikus segítségnyújtás óriási tartalékokkal bír, mely megfelelő koordinációval erős bástyaként óvja/óvhatja a gyermekeket.

A munkanélküli, legtöbbször valamiféle segélyből, járadékból élők, akik iskoláskorú gyermekeket nevelnek, a helyzetükön segítség nélkül nem tudnak változtatni, hiszen a család életkörülményei, a szülők egyénisége, és a különböző társadalmi helyzetükből adódó korlátok ezt gátolják.

A felemelkedéshez, a kitöréshez csak a tanuláson, a művelődésen keresztül vezethet az út.

A felnőttek részére nyújtott, munkakereső és képzési programjaink, elsődleges célja, hogy segítsük a negyedben élők elhelyezkedését. A programok magába foglalják az álláskereső tréninget és egyéni álláskeresési tanácsadást.

A számítógépes ismeretek elsajátítása érdekében, számítógép kezelői tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával segítjük azokat, akik akár a munkakereséshez, elhelyezkedéshez, vagy éppen csak a szabadidő eltöltéshez kívánnak igénybe venni számítógépet.

Az állásbörzék megrendezésével az állásajánlatok feltárása jelenleg is rendszeres tevékenységünk, amellyel a munkaadói igényeket folyamatosan követni tudjuk, a munkavállalók számára pedig segítjük az elhelyezkedést.

3.1. Ágazati áttekintés 

A kerületi adottságokat tekintve egyedülálló a Közösségi Ház működése, hiszen hétköznapokon az intézmény nyitott házként működik, és egyedülálló lehetőséget nyújt a kerületi lakosok számára, mint multifunkcionális intézmény.

Részletiben:

 • ·Gyermek programok
 • ·felnőtt programok
 • ·álláskereső foglalkozások
 • ·nyelvi képzések
 • ·kulturális programok
 • ·kiállítások
 • ·iskolai foglalkozások

A Magdolna Negyedben, intézményünk olyan szerepet tölt be, amelyet nyilvánvalóan egyetlen más intézmény sem tud teljesen betölteni.  

Gyakornokok feladatainak előkészítése, megvalósításának mentorálása. Az iskola követelményeihez való igazodás, a gyakornokok felkészülésének segítése, értékelőlapok kitöltése. Kapcsolattartás az önkéntes munkára jelentkezőkkel, értesítésük a lehetséges programokról, feladatokról. Külföldi gyakornok és önkéntesek esetében fordítás, tolmácsolás.

3.2. Szolgáltatások –gyerekek számára 

*korosztályos bontása a főbb programoknak

3.2.1. Nyitott Ház

Készségfejlesztő foglalkozások a Kesztyűgyárban megforduló kisiskolás korosztály számára. A Nyitott Ház a közösségi életet segítő program. Kötetlen szabadidős foglalkozás, amelyben különböző szabadidő-eltöltési technikákat, mintákat kínálunk a résztvevőknek. A programot feltételek nélkül látogathatják a betérők, hasonlóképpen a szociális intézmények alacsonyküszöbű szolgáltatásaihoz. Az egyetlen feltétel a házirend betartása. A programban kézműves foglalkozás, ügyességi játékok, társasjátékok szerepelnek. A Nyitott Ház egyedülálló foglalkozás, mely a Kesztyűgyár Közösségi Ház indulása óta jelen van a programstruktúrában. A nyitott programokon több lehetőség van beszélgetésekre, a gyerekekkel való szorosabb kapcsolattartásra, olyan egyéni problémák felderítésére, amely esetleg külső szakmai segítség igénybevételét teszi szükségessé. A nyitott programokat emellett az integrációs törekvések szolgálatába állítva felhasználjuk arra, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban érjék el a zárt programokhoz elengedhetetlen szocializációs szintet. Itt indirekt eszközökkel, példamutatással és egyéb finom technikák alkalmazásával zajlik a fiatalok konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése, az agresszió, mint általános kifejezőeszköz visszaszorítása, a fiatalok önkifejezési eszköztárának szélesítése, általában véve pozitív minták közvetítése.

3.2.2. Internet, ping-pong

A gyermekeknek olyan szolgáltatásokra van szükségük, melyek sokféleképpen fejlesztik őket: értelmi, érzelmi, társadalmi és kulturális téren, nyelvükben. A negyedben élő családok háztartásában a számítógép és az internet nem mindennapos használati eszköz, ám a számítógép- és internet felhasználói ismeretek elengedhetetlen készségek a mindennapi élet, az iskola területén, és a munka világában is. Sok olyan gyermek van, aki magántanuló, vagy egyáltalán nem jár iskolába, számukra a KKH biztosítja az egyetlen lehetőséget arra, hogy hozzájussanak ehhez a szolgáltatáshoz. A felügyelet alatt megtartott szabad internet foglalkozások alkalmával, nem csak a számítógép használata biztosított, hanem mentális segítséget is kapnak a gyermekek. Jelentősen hozzájárulhatnak az írni-olvasni tudás minden formájának fejlesztéséhez, legyen szó funkcionális, digitális, vizuális vagy média írástudásról. A foglalkozásvezető ösztönzi a gyermekeket az Interneten található keresőprogramok használatára, olyan módon, hogy tematikus feladatokat kapnak. A kreativitást és a problémamegoldó gondolkodást ösztönző feladatok segítik a készségek, képességek fejlődését, és nem pusztán az új információk megismerése fontos, hanem az összefüggések megértése is. Továbbá fontos szempont, hogy ezeken a foglalkozásokon is, közösségek képződnek, melyek önkéntelenül lesznek alappillérei a gyermekeknek, melyben az egymás iránti tisztelet, és segítségnyújtásra helyeződik a hangsúly.

3.2.3. Csámpai Rozi festőműhely

A foglalkozásokon a gyerekek Csámpai Rozi roma festőnő vezetésével a képzőművészet, számos technikai formáját kipróbálhatták, akvarell, szén, grafit, olaj, pasztell, zsírkréta rajzok elkészítésével. Közben tradicionális cigány zenét hallgatnak, és a szünetekben táncoktatás folyik. Csámpai Rozi 2008 óta tart rajz és festészeti kiállításokat iskoláskorú gyermekek számára. A program sikerességét szavatolja, hogy a festőnő számos kiállítást és bemutatót szervez a legtehetségesebb résztvevők számára, melyeken a gyermeke díjakat-emléklapokat kapnak. Fontos megjegyezni, hogy a foglalkozásokon többnyire a 8-12 éves korosztály vesz részt, de alkalmanként a gyerekeket kísérő szülők is bekapcsolódnak a foglalkozásokba.

3.2.4. Kézműves szakkör

A művészetpedagógiai programok nagymértékben segítik a fiatalokat tehetségük kibontakozásában, az önkifejezésben. A művészet az a terület, amely a tárgyi tudás helyett a kreativitásra épít, ezért az iskolában kudarcokkal küzdő hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében kiemelt szerepet kaphat. A gyerekek kézügyességének, és finom motorikus mozgásának javítása, együtt alkotás (közös munka) élményének megismertetése. Minden foglalkozás alkalmat nyújt a figyelem összpontosításának elősegítésében. Kialakulhatnak a közös alkalmakkor segítő szerepek, hiszen egy-egy alkotás elkészítésében az ügyesebbek szíves segítik a kisebbeket a pályamunkák elkészítésében.

Alapvetően a foglalkozás a 4-12 éves korosztály számára alkalmas arra, hogy alternatívát nyújtson.

3.2.5. Drámajáték

A kamaszoknak szóló drámafoglalkozás célja, hogy drámapedagógiai módszerek alkalmazásával a programban részt vevő, elsősorban a Magdolna negyedben lakó, vagy itt tanuló fiatal korosztály önértékelésében, önbecsülésében, problémamegoldó képességében pozitív változás következzen be. A program alkalmas az integrált nevelés megvalósítására, a hátrányos helyzetű és a jobb körülmények között élő fiatalok együttnevelésére. A program alkalmas az integrált nevelés megvalósítására, a hátrányos helyzetű és a jobb körülmények között élő fiatalok együttnevelésére. A foglalkozásokat színész-drámatanár vezeti, asszisztensként a KKH drámapedagógus végzettséggel rendelkező szociális munkása működik közre. Az ő szerepe interdiszciplináris, a drámapedagógusi ismereteken túl a csoport tagjaival való állandó kapcsolattartás, és felmerülő szociális-, életvezetési problémák kezelése is a feladata.

3.2.6. Ringató

A foglalkozásokon, a szülők az óvodát megelőző korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a kodályi elvek alapján. A foglalkozás alatt a stabil anya-gyermek kapcsolat kialakulásában kulcsszerepet játszanak az ölbeli játékok. Oldott, szeretetteli légkörben énekelnek, játszanak a kicsikkel, és közben a zenei művészet eszközeivel nevelnek. A foglalkozás célcsoportja a 3 hónapos – 3 éves korosztály.

3.2.7. Angol nyelvű baba-mama klub

Az Angol baba-mama klub egy amerikai származású édesanya által önkéntes alapon szervezett klub, környékbeli édesanyák és gyermekei számára. Tündérbábbal, énekléssel, ölbeli játékokkal fűszerezett baba-mama klub. Kuriózumként mindez angol nyelven történt angol anyanyelvű foglalkozásvezetővel.

A résztvevők toborzása a környéken történt, például óvodák látogatása során, amely feladatot a foglalkozásvezető végzett.

3.2.8. Karaoke

Heti egy délután kötetlen zenei program nagyobb kamaszok számára. A helyi fiatalok körében rendkívül népszerű. Előnyös hatása, hogy fejleszti a hallást és a ritmusérzéket, és az olvasás gyakorlására is ráveszi a gyerekeket.

A foglalkozás célcsoportja a 6-18 éves korosztály.

3.2.9. Hip-hop

A fiatalok körében rendkívül népszerű, hipp-hopp, műfajban táncórák segítségével fejleszti a fiatalok mozgáskultúráját, a koreográfiák betanításával növeli a koncentrációs képességet és kitartást.

Fontos szerepet játszanak a bemutatkozó alkalmak, amelyekre a Kesztyűgyár különböző rendezvényein találunk lehetőséget (Szertelen Parti, Karácsonyi buli, stb.), illetve meghirdetett táncversenyeken való részvétel. Sokszor a fáradságot nem kímélve a heti foglalkozásokon túl is próbálnak a versenyekre. Az elmúl időszakban számos országos és területi versenyt nyertek a foglalkozáson résztvevők.

3.2.10. Mentor Program

A 2012-es évben tovább szeretnénk folytatni a Mentor programot, de szorosabb együttműködést kiépítve az iskolákkal és a diákok szüleivel. Ez, a célkitűzés, már a program kialakulásakor is alapvető volt, de megvalósulásának akadályai, csak menetközben derültek ki. Az iskolák gyakran kritikaként élték meg, hogy tanulóik, nem tanulószobán, vagy napköziben, hanem más intézet keretein belül kapnak képzést. Ennek elhárítására olyan tematikus iskolán túli képzést kívánunk kialakítani, ahol a diákok osztályfőnökeivel, szaktanáraival az együttműködés folyamatos, így januártól rendszeresen látogatni fogja a mentorunk a kerület iskoláit, ahol az adott évfolyam iskolai képzéséhez igazított – az adott szaktanár által támogatott – kiegészítő oktatást nyújthatunk.

A szülőkkel való kapcsolattartás során kiderült, hogy a mentor program 2011-es őszi időszakából kihulló gyerekek gyakran a szülői tiltás miatt nem vettek részt a programban. A szülői tiltás oka a Ház nyitott programjait látogató gyerekek viselkedése.

Az iskolákkal fenntartandó szoros együttműködés másik fő célja, hogy a gyerekek tanulmányi eredményeinek javulásával egy olyan bizalmi kapcsolatot alakíthassunk ki a szülőkkel, hogy ők akarják a közösségi házba járatni a gyerekeiket, de nem csak mentor programba, hanem a Ház által nyújtott egyéb programokra egyaránt. Az ebben rejlő potenciál óriási, hiszen az így kialakuló gyerekcsoporttal az együttműködés nem a Ház kényszere, hanem e gyerekek igénye. Más oldalról az elért eredmény – a tanárokkal tartott konzultációknak köszönhetően – az iskolák és dolgozóik renoméját is növelik, amik további szervezetekkel történő együttműködés záloga lehet.

A Mentor Programot további fejlődésének két szempont szerint szeretnénk a gördülékennyé tenni, ami az itt tanítók létszámának növelésével és azok képzésével szeretnénk elérni.

A létszám növelése, már meg is történt, hiszen 15 önkéntes tanár fog segíteni az oktatásban. Nekik szeretnék az okos tábla használatához tanfolyamot szervezni, illetve kialakítani, egy a Ház jellegét (nyitott ház, közösségi ház) mutató oktatást, amelyben eljuttathatjuk oda az itt tanuló gyerekeket, hogy a közös munkát nem kényszerként, hanem lehetőségként élik meg.

A Házban megforduló önkéntesekkel, az együttműködést szeretnénk erősíteni. Jelenleg Silvio Moreira, portugál önkéntes már részt is vesz az angolnyelvoktatásban, de ehhez hasonlóan a program mentora is részt fog venni az önkéntesek iskolalátogatásain, toborzási céllal.

A 8. kerület sajátosságaihoz kapcsolódóan szeretnénk kisebbségi felzárkóztató workshopokat tartani, amit áprilisban egy a SOTE által szervezett nemzetközi, konferencia tenne teljessé.

A mentorunk által tanult és Európában széles körben ismert és gyakorolt „SPIN” (Sprt Inclusion Network), a társadalmi kirekesztés elleni program tevékenységét fogjuk az iskolákban bemutatni, illetve a Ház tematikus programjaihoz (Pályám Felé, Környezetem) kapcsolni.

A 2012-es évben fő célunk az oktatás fejlesztése és a Ház látogatói létszámának növelése.

3.2.11. Élménypedagógia –GE-United Way pályázat

A helyi iskolákkal együttműködve, 3 programelemre támaszkodó egyenként 3-4 modulból álló programsorozat, környezetvédelem, egészségre nevelés, és pályaválasztás témakörben. A 2011 októberében indult 9 hónapos program alatt megközelítőleg 300-400 iskoláskorú gyermek vesz részt a programban.

Környezettudatosság: Célunk, hogy a környezettudatosságot szórakoztatva az oktatás-tanítás módszerével adjuk át a helyi fiataloknak. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a saját kíváncsiságuk kielégítése érdekében játszva tanulva el tudják sajátítani a környezetismereti tudásanyagot, és a környezettudatos magatartást.

Környezeti ártalmak csökkentése, egészségmegőrzés: Több tényező, mint például az életkörülmények, családi és szociális háttér, életkor, fizikai és általános egészségi állapot, is befolyásolja a fiatalok életminőségét a mindennapokban. Olyan preventív foglalkozások megvalósítást tűztük ki célul, ahol megismerkedhetnek az egészséges életmód hatásaival, és be tudják építeni a mindennapjaikba.

Pályaorientáció: olyan tematikus foglakozások és nyitott ház rendezvények szervezése és lebonyolítása, ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerhetik a különféle szakmák fortélyait, és megismerhetik azok tradícióit. Cél, hogy olyan szakmákat mutassunk be, melyekkel a többszörösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok is elérhető jövőképet kaphassanak.

A GE pályázat részeként asszertív foglalkozások valósulnak meg a Nyitott Ház foglalkozás keretében.

Agressziókezelés, az asszertív viselkedés fejlesztése: Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a helyi kamasz korosztály iskolaidőn kívül eltöltött idejét, szervezetten és biztonságos körülmények között töltse el. Ezért a Közösségi házban kamaszklubot indítottunk. Olyan helyi fiatalok részvételével, akik valamilyen okból kifolyólag az iskolarendszerben, különféle foglalkozásokon, szakkörökön, nem találták meg a szabadidő hasznos eltöltését, ezáltal az utcán csellengnek.

Gyakran ezek a fiatalok, bandákba verődve járják a Negyed utcáit, ezáltal ki vannak téve a negyedben halmozottan előforduló bűncselekményeknek, pl.: drog, verekedés, lopás, és más életelleni cselekményeknek. Sajnálatos módon, ezekben a helyzetekben nem csak áldozatként, hanem elkövetőként is veszélyeztetett helyzetbe kerülnek.

Fontos olyan tudás átadása, mely elősegíti, hogy az őket érő külső hatások ellen. A cél, hogy olyan megfelelő védelmi mechanizmus alakuljon ki, ami az agresszív viselkedés helyett, egy olyan módszer megtanulása, mellyel az asszertív viselkedést el tudják sajátítani.

3.2.12. Sport

A program a KKH által nyújtott programok közül az alacsonyküszöbű programok közé sorolható, amely azt jelenti, hogy a program nyitott, bárki igénybe veheti a program nyújtotta szolgáltatásokat, amennyiben betartja a KKH által felállított mindenkori szabályokat, amelyek a részvevők testi épségét, és a ház értékeit hivatottak védeni. A KKH munkáját segítik a Kapocs alapítvány munkatársai, akik minden héten egy alkalommal, részt vesznek a programon, és különböző konfliktuskezelő technikákkal, és módszerekkel oldják fel a feszült szituációkat. A versenyhelyzet, és a játékosokra nehezülő elvárások gyakran olyan érzelmi kitörésbe torkollnak, amelyek kezeléséhez külön feladat. Mivel ez az egyik legnépszerűbb program, a feszültségek, és a problémás helyzetek kezelése kulcsfontosságú. A konfliktuskezelő módszerek, és technikák, az én-közlés, az érzelmek, és érzések kezelése terén hasznosnak bizonyulnak ezek a segítő technikák.

A nyitott ház alatt a beérkező gyerekek szabadon használhatják azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. A ping-pong asztalok a mindennapos használatban vannak, hasonlóan a csocsó asztalhoz, amelyek népszerűsége töretlen. A hetente négy alkalommal megrendezett sport program egyikén versenyt hirdetünk meg, ami a gyerekek konfliktushelyzetire hivatott megoldást nyújtani. Azok a gyerekek, akik az iskolai szerepükben, vagy családi környezetben nem kapnak megfelelő elismerést, ők nyilván azon a terepen, amit leginkább magukénak éreznek, szeretnék a legjobbat nyújtani, és minél előkelőbb helyezést elérni. Azonban a versenyhelyzet, és az ezzel együtt járó lelki teher hatalmas sikerélményeket tud adni, és nagyon motiváló lehet, azonban ebben a lelki állapotban igen sérülékenyek is, éppen ezért megfelelő szakemberre van szükség a helyzet helyes kezelésére.

Továbbá bevezettük 2011-ben a Karate, és a Boksz foglalkozásokat, melyeket külsős szakemberek tartanak a VIII. kerületi alapvetően 18 év alatti fiatalok számára.

3.2.13. Próbaterem- Hangolj rá!

A program alapvető célja volt az elindításkor, hogy a gyerekek ritmusérzékét, hangszeres tudását és együttműködését fejlesszük. A nyolcadik kerületi lakosok jelentős része hangszeres tudással rendelkezik, így ez a kommunikációs csatorna kihagyhatatlan lehetőségeket rejt magában a társadalmi együttélés fejlesztésének terén is. A gyerekek, a közös zenélés során megtanulják az egymásra figyelést, a különböző hangszerek megmutatják, a hangerő, a dinamika, az intonáció jelentőségét, amik a verbális kommunikációban is jelentős szerepet játszanak. A hangszerek kiválasztása is ennek a célkitűzésnek lettek alárendelve.

Hangolj Rá!: Havonta egyszer egyfajta kiugrási lehetőséget nyújt számukra, ha megmutathatják közönség előtt is, amit tudnak. Ezzel a céllal indítottuk el 2011 októberétől kezdődően havi rendszerességgel a Hangolj Rá! zenei tehetségkutató versenyt, melyet a Próbaterem alatt gyakorolt technikák felhasználásával tudják megmutatni.

Továbbá a terveink között szerepel egy online rádió elindítása, melynek alapja a Próbaterem és a Hangolj Rá!

3.3. Szolgáltatások –vegyes korosztály

*korosztályos bontása a programoknak

3.3.1. Családi Nap a Kesztyűgyárban

Egy új, közösség-formáló program a családi nap, ahol az egész család talál magának elfoglaltságot, melyet havi rendszerességgel, pénteki napon tartunk. A program részben változó programkínálatból, a kvízjáték, kézműves foglalkozás, és másrészben állandó például disco minden korosztálynak áll. Továbbá fontos szerepet kap a kultúra sokszínűségének bemutatása is, melyet nagy részben a külföldi önkénteseink segítségével mutatunk be játékos formában.

Ezeket a napokat összekötjük adott esetben ünnepnappal, vagy egyéb rendezvénnyel például: mikulás, farsang, húsvét, gyermeknap, egyéb ünnepek.

3.3.2. Kesztyűgyári Bolhapiac

A Bolhapiac a használt tárgyak és ruhák piaca. A fizetési mód nem pénzzel történik, hanem csere-bere útján.

Minden olyan tárgyat, például ruhát, játékot, kakukkos órát, kispárnát és egyebet hozhatnak a piacra a látogatók, ami még szép és jó és használható, csak éppen feleslegessé vált a háztartásban, nincsen rá szükség. Így minden újra gazdára lelhet. Helyettük hazavihetnek a piac látogatói olyan tárgyakat, aminek hasznukat veszik. 2011. november óta a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesülete is önkéntesen részt vállal a programban.

3.4. Szolgáltatások – felnőttek számára

*korosztályos bontás a főbb programokat tekintve

3.4.1. Állásbörze

Helyét és programjait tekintve a legmegfelelőbb helyszín börzék megrendezéséhez a KKH, mely programsorozat szorosan támaszkodik az Álláskereső Klubra és havi egyszer megrendezésre kerülő Álláskeresési Információs Napokra.

A rendezvényeken átlagosan 50 kiállító (munkáltatók, civil szervezetek, szolgáltatók, képzők) 50 munkakörben, közel 500 fő részére ajánlanak álláslehetőséget.

Néhány felajánlott munkakör, amiket a kiállítók kínáltak: adminisztratív terület, telefonos munkakörök, lakossági kérdező, segédápoló, csomagoló, postai dolgozó, takarító, gyermekfelügyelő, házvezetőnő, energiaértékesítő, tanácsadó, recepciós, szerviz koordinátor, informatikai állások, éttermi dolgozók, varrónő, személy- és vagyonőr). Évi két alkalommal került megrendezésre állásbörze, tavasszal és ősszel. Tervünk szerint, amennyiben a Munkaügyi Központ tudja vállalni, 2012-ben 4 nagy börzét szeretnénk rendezni.

3.4.2. ÁKI Nap , Álláskeresési Információs Nap

Az ÁKI-Nap 2011. 01.14.-én indult a Kesztyűgyár Közösségi Házban és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Baross utcai Kirendeltséggel közös szervezésben valósul meg minden hónapban egyszer.

A rendezvényre látogatók egy előadáson vehetnek részt, melyek a sikeres álláskeresés fortélyairól, a Budapest Esély Nonprofit Kft humánszolgáltatásairól és munkajogi tanácsadásról szólnak. Az előadásokat követően az álláskeresők részére mini börzét biztosítunk, ahol személyesen is beszélhetnek a jelen lévő munkáltatókkal, és válogathatnak a Munkaügyi Központ által felkínált állások közül. Továbbra is minden hónapban szeretnénk 1x megrendezni.

3.4.3. Álláskereső Klub

A legtöbb munkanélkülinek arra sincsen lehetősége, hogy megteremtse azokat a feltételeket vagy forrásokat, amik lehetővé teszik az munkakeresést. Ezt a lehetőséget biztosítja a KKH az Álláskereső Klub infrastruktúrájával és humán-erőforrásával.

4 fő aktív segítséget nyújt az álláskeresésben, oly módon, hogy az újság, az internet és a MK központ által biztosított álláslistákon segít megfelelő állásajánlatot találni. Ezen kívül a résztvevők megtanulhatják, hogyan készül az önéletrajz, hogyan írjanak motivációs levelet, és milyen kérdésekre számíthatnak egy állásinterjún.

Itt mindenképpen szeretnénk a bekapcsolni a Lélek Programon keresztül érkező embereket is, akiknek külön segítséget nyújtunk a munka világában való eligazodáshoz.

3.4.4. Női torna

Átmozgató, alakformáló torna nőknek életmód-tanácsadással egybekötve. A program célja: közösségformálás, helyi integráció, különböző társadalmi csoportokhoz tartozók együttélésének segítése, a résztvevők életminőségének javítása, melyet a mozgással, az egymásra való odafigyeléssel, a rendszerességgel kívánunk elérni.

2011-ben a kialakult állandó csoportnak, és az új vezetőnek köszönhetően egyre bonyolultabb gyakorlati sorok kerültek bevezetésre, melyet már a közösség tagjai is szívesebben végeztek. 2012-ben a foglalkozás célja a létszám bővítése, és önképző kör kialakítása.

3.4.5. Felnőtt Internet

A Magdolna Negyed felnőtt lakosságának biztosítunk arra lehetőséget, hogy az átlag társadalomhoz hasonlóan részesülhessenek a Világháló információiból, illetve a program alkalmas arra, hogy megtanítsa; a felhasználók megbecsüljék az eszközöket, figyelnek egymásra, sőt segítenek is egymásnak. Ezzel olyan viselkedési formákat tudnak elsajátítani, melyeket más helyzetben is hasznosítani tudnak.

Továbbá az információ, amelyhez hozzájutnak, a mindennapi életben való eligazodáshoz segíti a felhasználóit. 2012-ben a program célja a géppark bővítése, hiszen a 211-es évben az egyetlen hiányossága az volt, hogy nem mindenki tudott részt venni a programon.

3.4.6. Számítógép kezelői tanfolyamok

Az alapfokú számítástechnikai ismeretek átadása egy olyan terület, mely felzárkózást, illetve lehetőséget biztosít a tudás megszerzésére, s nem utolsó sorban szinte minden célcsoportot érint, érinthet. A 2011-es évben a minden csoportra többszörös túljelentkezés volt.

A Webre, Nagyi! tanfolyam személyre, illetve csoportra szabottan próbálja meg az alapfokú ismereteket sajátos tematika szerint átadni a hallgatók számára. A hallgatókkal közösen kialakítottunk ki egy olyan tematikát, amely mindenki számára megkönnyíti a részvételt, és érdekelté teszi a rendszeres megjelenésben.

Sok pozitív példa mutatja a program sikerességét; több hallgató számolt be arról, hogy mennyire könnyítette meg az eligazodást az online világban a képzés, pl.: a kapcsolattartás szempontjából, vagy a hivatali ügyek intézése kapcsán.

Az Aktív Csoport legfőképp munkát kereső felnőtteknek szól, akiknek megpróbálunk olyan felhasználói szintű ismereteket átadni, ami a munkaerő piacon is értéket képvisel. Itt a törekvés elsődleges célja, hogy felesleges információval nem terheljük a tanulóinkat. Kifejezetten azoknak az ismereteknek az átadása zajlik, amellyel sikeresen tudnak elhelyezkedni olyan munkakörbe, ahol a számítógép használata alapvető feltétel. Tekintve, hogy 2011-ben minden foglalkozás elindításakor többszörö túljelentkezés volt, és a tanulók nagyon jól hasznosították az oktatott anyagot, mindenképpen szeretnénk a 2012-es évben is folytatni több csoporttal.

Ezek az oktatási programok a tematikájuk miatt igen népszerűek, de az is nagyon fontos fegyvertény, hogy bár nem ad OKJ-s bizonyítványt –a munkaadók többsége nem ragaszkodik hozzá- olyan tudást ad, melyek nagy biztonsággal használhatók, és nem igényli külön szakember alkalmazását, hiszen ezt a programot is a KKH saját humánerőforrásából látja el. És mint ahogy 2011-ben is cégek magán pályázataiból jutott a jelenlegi gépparkhoz, így ez sem terheli a budgetet.

3.4.7. Angol Klub

Gyakorló, beszélgető csoport felnőtteknek anyanyelvi önkéntes vezetésével. A programban résztvevők lehetőséget kapnak angoltudásuk fejlesztésére, a nyelvhasználat gyakorlatára, felmerülő nyelvtani problémák tisztázására a programot vezető angol anyanyelvű önkéntes vezetésével. A program alkalmas a résztvevők munkaerő-piaci helyzetének javításához abban az esetben, ha a munkáltató nem kér nyelvvizsga-papírt, de az állás betöltéséhez szükséges a társalgási szintű nyelvtudás. 

3.4.8. Női csoport

A foglalkozások elsődleges célja a munkakeresés és munkába állás elősegítése, valamint az egészség helyreállítása, a munkaalkalmasság elérése.

Minden embernek meg kell adni a lehetőséget, hogy emberi méltóságát megőrizve, vagy visszanyerve éljen. A foglalkozások alkalmával a résztvevők egyszeri meleg ebédet kapnak, amit együtt készítenek el. Ezekkel erősítjük azokat a funkciókat, melyeket sokszor a csoporthoz csatlakozók már nem tekintenek alapvető fontosságúnak, de az életben való eligazodáshoz, megmaradáshoz alapvetőek.

A közös készülődés alkalmat ad az élmények, tapasztalatok megosztására, és arra, hogy kötetlen körülmények között előadáson vegyenek részt a csoport tagjai. Itt alkalmat teremtünk arra is, hogy szakmaberek beszéljenek pl. arról, hogy hogyan kell érvényesülniük, beosztani a pénzüket stb.

3.4.9. Információs Iroda

2011-ben nyitottuk meg az Információs Irodát, melynek a célja az, hogy a környéken élő VIII. kerületi lakosok minden információt egy helyen kapjanak meg, akár szociális kérdésekről van szó, akár továbbtanulásról, akár egyéb a lakosokat érintő problémáról kérdésről. Továbbá kéthetente egyszer ingyenes jogi tanácsadással is segítünk.

Tapasztalataink szerint idő kell ahhoz, hogy megszokják ezt a csatornát is, és használják, ezért szeretnénk tovább folytatni az Önkormányzat, és a Tanácsadó Testület tagjaival.

4. H13 

4.1. Összefoglaló

A projekt konkrét célkitűzése a kerületben élő és tanuló fiatalok aktivitását segítő szolgáltatásközpont létrehozása. A központ létrehozásával megvalósított további acélok:

 • A fiatalok fenntartható közösségi aktivitásai lehetőségeinek megteremtése, ösztönzése, támogatása;
 • Egyéni aktivitás lehetőségeinek megteremtése és ösztönzése illetve az egyéni és a közösségi aktivitások találkozásainak elősegítése;
 • Új típusú szabadidős aktivitások lehetőségeinek bővítése;
 • Az öngondoskodás lehetőségeinek megteremtése és ösztönzése;
 • Interkulturális ifjúsági találkozóhely kialakulásának elősegítése;

A központ a kerületben élő, ide látogató, valamint itt tanuló 8-29 év közötti fiatalok (természetes személyek), valamint a velük foglalkozó és velük / értük cselekvő civil szervezetek, valamint vállalkozások (jogi személyiségek) számára nyújt infrastrukturális, szakmai, és módszertani segítséget kezdeményezéseik és programjaik megvalósításához.

Várhatóan; 2012 őszétől kerül átadásra a H13.

Ha az ifjúság és a vállalkozásfejlesztés szavakat hallja a befogadó, önkéntelenül is a Google, a Facebook, a Skype, vagy valamelyik hasonló márka jut eszébe. Nemcsak a márkák maguk, hanem az, amit a cégek képviselnek. Sikeres fiatal üzletembereket, akik olyan dolgokat valósítottak meg, melyet addig mindenki lehetetlennek tartott.

Sok ifjúsági központ van, amelyik a fiatal vállalkozók történetét el tudja mesélni, de alig néhány, ahol a fiatal vállalkozók írják a történeteket.

Józsefváros olyan úton indult el, melyet eddig más kerület még nem választott; az oktatás, a kutatás, az innováció és az ebből a folyamatból létrejövő termékek értékláncát kívánja felépíteni a kerületben.

A fiatalok tehetségének segítése, a világgal való találkozás részlet gazdaggá, izgalmassá tétele a felnőtt társadalom feladata. A Horánszky 13 koncepció arra tesz kísérletet, hogy segítsen megvalósítani a józsefvárosiak céljait, a józsefvárosi egyetemista fiatalok céljait.

Lehet, hogy valakinek az a célja, hogy külföldre jusson, másnak az, hogy szorult helyzetéből kapaszkodót találva kijusson, a harmadiknak az, hogy megszervezze életet első tudományos konferenciáját… a nyolcadiknak pedig az, hogy jobb programot írjon, mint a Facebook.

A létrejövő ifjúsági ház, szolgáltatásokat fog nyújtani azoknak, akik információt keresnek, akik termékeket akarnak kipróbálni, akik szórakozni, kiállítani, vetíteni szeretnének és azoknak, akik a cégüket akarják felfuttatni.

A minőség, a partnerség, az együttműködés és az önbizalom fog a Házba találkozni.

Olyan hely épül, ahol fiatalok, civilek, vállalkozások, és az állam funkciói és kezdeményezései találkoznak azért, hogy a kerületben élő és tanuló fiatalok lehetőséget kapjanak a bennük rejlő tehetség és ambíció kibontására.

Józsefváros Európa Belvárosa lesz.

4.2. A projekt előzményei és körülményei, a feladat értelmezése

Budapestnek, Főváros Önkormányzata 2008-ban alkotta meg Ifjúsági Koncepcióját, vagyis azt a tervét, amely a fiatal korosztályok társadalom-tanulási – és nagyrészt az iskolán kívüli nevelés területeihez köthetően megjelenő – szükségleteire válaszol. A főváros ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos felelősségei, szolgáltatásai ezzel újragondolásra kerültek. A koncepció szerint a fővárosnak első sorban a kerületi hatásköröket és lehetőségeket meghaladó dimenziókban és az általuk kínált lehetőségek kiegészítésében kell megtalálnia a fiatalokkal kapcsolatos feladatait és felelősségeit.

A program célja szerint egy fővárosi védettséget élvező, kulcspozícióban levő épület, a Horánszky utca 13. felújítása és funkcióváltása valósul meg – az önkormányzat ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos felelősségének szimbólumaként.

4.3. A projekt eredeti célja

A Horánszky utca és a kialakuló egységes gyalogos elsőbbségű közterületi rendszer középpontjában elhelyezkedő épület az egyetemi városrészben egy kulturális- és szellemi központ, közösségi tér kialakítására ad módot.

A projekt tervezésénél az önkormányzat abból indult ki, hogy az érintett területet napról-napra mintegy 20.000 diák látogatja, ezért fontos célkitűzés, hogy az itt tanulók megtalálják helyben is az életkori sajátosságoknak megfelelő szükséges kiegészítő szolgáltatásokat. A tervezők szerint az ifjúsági szolgáltató központban meg kell teremteni a hátteret a kreatív energiák, elképzelések kibontakoztatásához. Így az épület helyet biztosít majd workshopoknak, szellemi munkacsoportoknak, műhelyfoglalkozásoknak, galériának, stb., ezáltal teret kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A komplex városfejlesztési projekthez kapcsolódóan szintén az épületben kap helyet program és a negyed információs központi feladatait ellátó InfoBox, valamint az Európa Belvárosa Program részét képező „Vállalkozásfejlesztési Központ” is.

4.3.1. A projekt keretében tervezett kulcsfunkciók

Diákközpont célja centralizálni a fiatalokat egy olyan közösségi, szellemi intézménybe, melyben olyan segítséget és hátteret biztosít a Ház számukra, mely elősegíti a saját előrehaladásukat mind szakmailag, mind pedig a kapcsolati rendszerüket tekintve.

Fontos cél, egy diákcsere program létrehozása, mely a komplexitásában lesz egyedi a már létező programok közül. Ezt úgy képzeljük el, hogy a határon túli magyar intézményeket is bevonva a H13 ház lakóival, a környező európai városokba juttatja el őket a szakmai továbblépés irányába.

4.4. Diákközpont

A cél egy többfunkciós közösségi intézmény kialakítása, amely alkalmas a helyi lakosság, és az itt tanuló diákság szellemi-szabadidős központjaként üzemelni. A létrehozott funkciók elősegítik a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, a „kreatív” munkahelyek teremtését, és negyedbe vonzását. A megvalósuló funkciók komplexitásukkal, a negyeden túlmutató kulturális központ és szellemi találkozóhely alapjait teremtik meg.

4.4.1. InfoBox

A projektelem fizikai és virtuális információs teret biztosít a negyedben zajló fejlesztési folyamatok iránt, a városrész kulturális, történelmi emlékeinek felfedezése iránt érdeklődő közönség számára annak érdekében, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék környezetüket, ezáltal jobban magukénak érezzék a program céljait. Az InfoBox projekt- és városrészi információs pontként is üzemel. Olyan megbízható pont, ahol a fejlesztéseket megvalósító Önkormányzat, és partnerei helyben, közvetlenebb módon is elérhetőek.

A projekt másik eleme olyan információs pontok (info-spot) kialakítása, ahol a bluetooth technológia segítségével ingyenes adatátvitel valósulhat meg a köztéren tartózkodó mobil telefonnal rendelkező személy irányába. A rendszer alkalmas gyakorlatilag tetszőleges formátumú üzenetek továbbítására: az eredmény, hogy az utcán járva bárki hozzáférhet a programmal kapcsolatos információkhoz, a Palotanegyed portál szolgáltatásaihoz, olyan turisztikai célú tartalomhoz, ami fenntarthatóságukat hosszú távon biztosítja.

4.4.2. Vállalkozás-fejlesztési Központ

A helyi gazdasági aktivitás serkentésének egyik eszközeként a Horánszky utca 13. alatt kialakításra kerül a Vállalkozásfejlesztési Központ, ami kezdő vállalkozók támogatását célozza. A központ helyszínt, infrastruktúrát és tanácsadást nyújt fiatal vállalkozások számára. A projekt célkitűzése a vállalkozói aktivitás növelése, a helyi erőforrások koncentrálása, célzott funkciók, a kreatív iparágak, szolgáltatások letelepedésének elősegítése.

Diákközpont előterében nem csak a vállalkozásfejlesztés lehetőségét adjuk meg, hanem lehetőséget nyújt a Ház számukra, hogy művészi irányvonalat is képviselhessenek az intézményben, hogy a kreatív környezeten belül, összefogással teremtve meg számukra a belső színház megvalósítását, különböző dramaturg csoportokon belül, mely teret adhat a környező színházaknak is. Művészi irányvonal alatt nem csak a színház értendő, hanem a festészetnek, film klubnak, és egyéb más olyan művészi vonalnak, mely az adott helyen megvalósítható. Bemutatókat, galériákat hozhatnak létre, ezzel inspirálva a művészetre szomjas generációt.

Továbbá ki kell alakítani a különböző kultúrák sajátosságait betekintésére, megismerésre. Lehetőséget kell nyújtani a fiatal felzárkózó kisebbségnek, testhezálló programokkal, melyek segítségével könnyebben be tudnak illeszkedni a társadalomba.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a mozgásában korlátozott emberekre is, hiszen a Ház adottságai lehetővé teszik számukra a szabad mozgás.

4.4.3. Örökségvédelem

A Ház vállalt feladata az örökségvédelem. Ebben nagy lépést tesz azzal, ha a felújítás során mindent, amit lehetséges az eredeti formájában állít helyre.

4.5. A projekt keretében létrejövő ifjúsági központ kulcsfunkciói

Jelen tanulmány célja a budapesti fiatalok részére kialakítandó inkubációs szolgáltatató központ – azaz a Budapesti Ifjúsági Erőforrásközpont (BIEK) – megvalósíthatóságának elemzése és bemutatása. Javaslatunk szerint a Budapesti Ifjúsági koncepció céljainak megfelelő erőforrásközpont hat különálló, de fizikailag nem feltétlenül elkülönülő funkció ellátására lesz képes:

 

5. Józsefvárosi Galéria 

Várhatóan 2012. április 1-től a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft üzemelteti a Józsefvárosi Galériát.

A tervezett program: 

Március 1-14. Bolgár Kisebbség festmény kiállítása

Március 22. – április 5. Müller Rita – textil iparművész

Április 12-26. Művésztanárok kiállítása

Május 3-17. Orosz István – grafikusművész

Május 24. – június 7. Szuppán Irén     Munkácsy-díjas, Kiváló művész, Textilművész

Június 14-28. Martsa István józsefvárosi szobrászművész-emlékkiállítás

Július 5. – augusztus 23. Százados úti Művésztelep

Szeptember 13-27. Bráda Tibor – Munkácsy – díjas képzőművész kiállítása

Október 4-25. Supka Manna kiállítás- A Magyar Festészet Napja alkalmából

November 8-29. Aba Novák Vilmos – Munkácsy díjas festőművész kiállítása

December 1-23. Kézműves Karácsonyi Vásár

A Galériába tervezett 2012-es események fő célközönsége a kerületben élők. A kiállítók mellett leginkább a Józsefvárosból érkezőket várjuk a rendezvényeinkre, illetve a civil szervezetek eseményeire. Kiemelkedően magas a nyugdíjas korosztály létszáma, de a fiatalok is előszeretettel látogatják az intézményt. A fiataloknak, gyermekeknek szóló tanfolyamok, előadások mindig teltházasak. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft célja, hogy a budapesti kulturális életbe vezesse be a Józsefvárosi Galériát, így nagyon változatosságot és szélesebb spektrumot biztosítva a látogatók számára.

2012. júniusában a JKH NKFT új tervet kíván benyújtani a Galéria gazdaságosabb és hatékonyabb működése érdekében.

6. Működési terv 

6.1. Fejlesztési elemzés 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház infrastrukturális fejlettségének köszönhetően a közeljövőben nem szükséges nagymértékű beruházás, de számolni kell azzal, hogy 1-2 éven belül a pince szigetelését újra kell gondolni, mert jelenleg használhatatlan ez a tér – a ház fenntartási költségeit az éves költségvetés tartalmazza. (melléklet)

A H13. várhatóan 2012 szeptemberében átadásra kerül, fenntartási költségeit az éves költségvetés tartalmazza. (melléklet)

A Józsefvárosi Galéria az előzetes egyeztetések szerint nagyobb beruházást igényel, mert a fűtésrendszere nem kielégítő. A JKH erre vonatkozóan a gazdaságossági szempontokat, és a költségvetési rendeletben elfogadott irányelvek mentén tesz javaslatot 2012 júniusában.

6.2. Marketing –PR 

A Marketing és PR vázlat célja, hogy elősegítse a 2012-es év tervezhetőségét, és vázolja a lehetőségeket. A Marketing és PR tervben csak irányelvek vannak rögzítve, mert a piac és jogszabályok változásainak követéséhez rugalmasan kell hozzáállni. Ez alapján mégis tervezi lehet, hogy hol és milyen formában, mekkora gyakorisággal célszerű a megjelenés, akár online, akár offline, akár PR megjelenéseket tekintve.

A készítéséhez felhasználásra került:

– eddigi tapasztalatok és gyakorlatok

– új lehetőségek feltárása

Legfontosabb feladat:

– ismerté tenni a Kesztyűgyár Közösségi Házat, és a szolgáltatásait!

– bevezetni a H13-at

– a Józsefvárosi Galériát új alapokra helyezni

6.2.1. Online

A mai világban elengedhetetlen, hogy a nyomtatott sajtót kiegészítve online hirdetési

módokkal is teret biztosítsunk a programok, és egyéb foglalkozások, valamint kiemelt

rendezvényeink megismertetéséhez.  

Használni kívánt felületek:

www.kesztyugyar.hu

facebook.hu/kesztyugyar + H13

online hírportálok (pl.: jozsefvaros.hu, pink.hu, blikk TV)

H13 domain –még tervezés alatt

Józsefvárosi Galéria domain létrehozása

6.2.2. Offline 

A nyomtatott sajtóban kéthetente megjelenünk a Józsefváros újságban, továbbá a kiemelt rendezvényeinkről tudósít minden alkalommal a Blikk. A továbbiakban is szeretnénk ezeket a jó kapcsolatokat fenntartani.

Minden programunkról készítünk plakátot, és szórólapot, melyet a költséghatékonyság miatt saját nyomtatónkon sokszorosítunk. Csak a kiemelt rendezvényeinkre veszünk igénybe nyomdai sokszorosítást.

5.2.3 Egyéb 

Jó kapcsolatot ápolunk a nemzetiségi, kisebbségi rádiókkal, valamint a Kossuth Rádió, a Lánchíd Rádió híradásai is be szoktak számolni alkalmanként a kiemelt rendezvényeinkről.

Jó kapcsolatot ápolunk továbbá a Duna TV-vel, ahol a kiemelt programjainkkal kapcsolatosan a tematikának megfelelő stúdióbeszélgetésekre, és a KKH-ban kerül sor.

6. Vezetőség és szervezeti felépítés 

6.1. Vezetőség, tisztségviselők 

A Kft határozott idejű munkaviszonnyal foglalkoztatott 1 fő ügyvezetővel működik, feladata a Kft működésének biztosítása mellett a közvetlen munkáltatói jogok gyakorlása, hatáskörébe tartozik a munkavállalók foglalkoztatása, irányítása.

A Kft rendelkezik Tanácsadó testülettel, mely 6 főből áll.  A Kft jogi képviseletét, könyvelését,  külső megbízási szerződéssel látják el. (szervezeti ábra)

6.2. Személyzeti politika és stratégia 

Jelenleg a Kesztyűgyár Közösségi ház alkalmazottainak száma; 11 fő, februártól 1 fő, márciustól további 1 fő mentor foglalkoztatottal bővítjük a létszámot. Így 1 fő 10 órás, 4 fő 30 órás, és 8 fő 40 órás munkarendben foglalkoztatunk.

A 40 órás munkavállalók juttatása a cafetéria rendszerrel egészül ki (2011-ben 8%) 2012-ben fizetési sávokhoz kötött. 1 fő tanulmányi szerződéssel foglalkoztatott.

Szervezetfejlesztésre a H13 megnyitását követően kerül sor ahol 1 fő menedzser, 2 fő programfelelős, és egy adminisztratív munkatárs kerül felvételre. Továbbá a Józsefvárosi Galéria átvételével 4 fő kerül a JKH alkalmazásába, amit 2012 júniusig felülvizsgál a vezetés a hatékonyabb és racionalizált működés érdekében.

 

 

 

JKH Nonprofit Kft

Felügyelő Bizottság – 3 fő

Kesztyűgyár Tanácsadó Testület – 6 fő

1/1 Ügyvezető Igazgató

1/2 Pénzügyi kontroller

1/3 Technikai alkalmazott

1/6 Programasszisztens 1/2

KKH

1/4 Szakmai igazgató

1/5 Szakmai felelős

1/6 Programasszisztens 1/2

1/7 Szakmai vezető

1/8 Szakmai vezető mentor

1/9 Programfelelős

1/10 Programfelelős

1/11 Képzőművész

1/12 Mentor

1/13 Mentor

1/14 Mentor asszisztens

1/15 RSZS Mentor

H13

2/1 menedzser

2/2 Programasszisztens

2/3 Programfelelős

2/4 Programfelelős

JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA

3/1 Galériavezető

3/2 Recepciós

3/3 Teremőr

3/4 Biztonsági őr