2021, május

This is a repeating event

hétfő10máj14:00Omara hang-tér-foglalásakiállítás14:00 Kesztyűgyár Közösségi Ház

Program leírása

! Omara hang-tér-foglalása
kiállítás az OFF-Biennále Budapest keretében, az OFF-Biennále és a European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) együttműködésében, a RomaMoMA projekt részeként valósul meg.A projekt kurátora Szász Anna Lujza. A kiállítás az OFF-Biennále ideje alatt (2021. április 23 – május 30.) tart nyitva a honlapon és a Facebookon meghirdetett napokon.Oláh Mara (1945-2020) egy éve hunyt el. A kiváló tehetségű, nemzetközileg is elismert kortárs magyar roma festőművész emlékének egy életműkiállítással adózhatnánk méltóképpen. Az OFF-Biennále Budapest, azon belül a RomaMoMa program kereteit ez a vállalkozás természetszerűleg szétfeszítené. Úgy képzeljük azonban, hogy egy ilyen kicsi, de hangos (!) esemény nem lenne Omara ellenére, sőt.

A hang kiemelt szerepével szeretnénk igazolni, hogy munkásságában az elnémítással járó alávetettségnek egyszerre zsigeri és tudatos, mondhatnánk azt is, stratégiai tagadása az egyik legfontosabb elem volt: erről tanúskodnak a megfestett, gyakran traumatikus, jogtipró jelenetekhez fűzött feliratok.Omara a kendőzetlen szókimondás jellemezte. Ezt tükrözi szövegeinek írásképe, a Thury Lili grafikai arculatában is kiemelt, gyakori felkiáltójel. Képei nem pusztán műalkotások, hanem a mindennemű elnyomás elleni lázadás: a háromszorosan hátrányos helyzetben (nőként, romaként, nehéz anyagi körülmények között élő emberként) való megszólalás szimbolikus megjelenítései.

Várnagy Tibor videófelvételeit emeltük ki az Omaráról készült számtalan archív képanyag közül. A Liget Galériában rögzített interjúk, tárlatvezetések, megnyitók szolgáltak alapként ahhoz a hangkollázshoz, amelyet Bartók György zeneszerző készített.A Liget Galériában rendezett kiállítások és az előkészületként Szarvasgedén, (a művész „luxusputrijában”) tett látogatás fontos fordulópontot jeleznek Oláh Mara pályáján: az autodidakta, naiv jelzők veszítették el értelmüket a kortárs művészeti értelmezési keretekben.

Ehhez szorosan kötődnek Junghaus Tímea művészettörténész szövegei és Sugár János barát, művésztárs kurátori elképzelései, megszólalásai, amiket a kiállítás több pontja is érint. Fontos szerepet kap ezáltal Sugár János Omara című videómunkája, a róla szóló kerekasztal-beszélgetés Junghaus Tímea, Kovács Éva szociológus és Sugár János részvételével a Romakép Műhelyben, majd megismerkedésünk Szarvasgedén.

A koncepció egy társadalomelméleti, új muzeológiai fogalom, a határtárgy (boundary object) kiterjesztéséből született. Omara pályáján fontos személyiségek megszólításával, bevonásával idéztük fel annak állomásait a teljesség igénye és időrend nélkül, olyan határtárgyak segítségével, amelyek közvetítik a találkozások, a közös munka élményeit. A tudást, amelyre származásuknál, társadalmi helyzetüknél vagy épp nemüknél fogva nem tehetnek szert. A fogalom használatát a keretező, az intézményesülés hiányából fakadó hátrányokat kritikusan közelítő RomaMoMa-koncepció is indokolja, ám alkalmasnak tűnik olyan képzeletbeli „határterek” kialakítására is, amelyekhez hasonlónak a Kesztyűgyár Közösségi Ház és az OFF-Biennále látogatóinak találkozási zónáját gondoljuk.

A kiállítás lényegi eleme egy felolvasószínház. Résztvevői nem hivatásos színészek: roma nők szólaltatják meg Oláh Mara önéletrajzi írásának különféle hangjait és ahhoz kapcsolódó saját történeteiket. Az omarai hatás, ihlet lenyomataként saját írásaikból kiadvány készül, amely egyben a kiállítás katalógusa is: Oláh Mara visszhangja.

Nyitvatartási idő:
hétfő-péntek 08.00-19.00
szombat-vasárnap 13.00-18.00

A kiállítás látogatása ingyenes.

A kiállítás kurátora: Pócsik Andrea

Kurátorasszisztens: Csikós Marina

Hangkollázs: Bartók György zeneszerző

Vizuális koncepció: Thury Lili

Idő

(Hétfő) 14:00

Hely

Kesztyűgyár Közösségi Ház

1086 Budapest, Mátyás tér 15.