Kedves Szülők!

A kerületi nyári napközis tábor jelentkezési lapja magyar, angol és ukrán nyelven itt elérhető:

Jelentkezési lap és szülői tájékoztató MAGYAR

Jelentkezési lap és szülői tájékoztató_EN

Jelentkezési lap és szülői tájékoztató_ukrán

PÁLYÁZATI KIÍRÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR GYERMEKFELÜGYELŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRA

A pályázat célja:

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) pályázatot hirdet gyermekfelügyelői pozíció betöltésére határozott időre. Jelen pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tevők jogosultak jelentkezni.

Pályázók köre:

I. 18. életévét betöltött, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár. Az alábbi szakterületekről várjuk a jelentkezéseket: bölcsészettudomány (közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, romológia), egészségtudomány (egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező) pedagógusképzés (csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, óvodapedagógus, tanító), sporttudomány (edző, sport- és rekreációszervezés), társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia).

II. Alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként, pedagógiai asszisztensként, valamint gyógypedagógusként, humán, vagy szociális területen (gyermek-, ifjúság- és családvédelem) foglalkoztatott magyar állampolgár.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik táboroztatási tapasztalattal rendelkeznek és legalább két turnust tudnak vállalni.

Általános pályázati feltételek:

  • Pályázni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet;

  • A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen: tabor@kesztyugyar.hu; személyesen, illetve postai úton: Kesztyűgyár Közösségi Ház –1084 Budapest, Mátyás tér 15.

  • A pályázatok benyújtása folyamatos;

  • A pályázatokat a Kesztyűgyár Közösségi Ház folyamatosan,

  • a beérkezés sorrendjében bírálja el;

A pályázatok elbírálása több lépésben történik. A beküldött pályázatok feldolgozását követően személyes egyeztetésre hívjuk be a pályázót – válaszlevélben – egy megajánlott időpontra. A sikeres pályázatok az egyeztetést követően kerülnek kiválasztásra.

A segítő feladatai:

A tábor napi programjának előkészítése és lebonyolítása a tábor- és programvezető irányításának megfelelően. 

A programvezető és a táborvezető által adott, a gyermekek segítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve proaktív megoldások kidolgozása a tábori program sikere érdekében.

A józsefvárosi nyári napközis táborban résztvevő gyermekek kísérése, felügyeletükben való részvétel mind a tábor területén, mind a külső helyszínen szervezett programok során.

Aktív részvétel a tábor napi életében. 

A tábori élet során felmerülő gondok megoldásában való segítség.

A megállapodás tartalma:

A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a táborhelyszíneken (1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy-park) – 1083 Budapest, Ludovika tér 2. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus), külsős program esetén pedig a külső helyszíneken az előre választott turnus(ok) alatt végzi segítő feladatát. A választott turnust a pályázat benyújtásakor kell megjelölni;

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a pályázat sikeres elbírálása esetén megbízási szerződést köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt időtartama alatt napi háromszori étkezést biztosít;

A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai igazgatója által aláírt teljesítési igazolás után a segítő teljes turnusonként (5 nap) bruttó 79.318 forint összegű megbízási díjban részesül;

Turnusok:

  1. turnus 2023.06.19. – 2023.06.23. között (5 nap)

  2. turnus 2023.06.26. – 2023.06.30. között (5 nap)

  3. turnus 2023.07.03. – 2023.07.07. között (5 nap)

  4. turnus 2023.07.10. – 2023.07.14. között (5 nap)

  5. turnus 2023.07.17. – 2023.07.21. között (5 nap)

  6. turnus 2023.07.24. – 2023.07.28. között (5 nap)

  7. turnus 2023.07.31. – 2023.08.04. között (5 nap)

  8. turnus 2023.08.07. – 2023.08.11. között (5 nap)

  9. turnus 2023.08.14. – 2023.08.18. között (5 nap)

  10. turnus 2023.08.21. – 2023.08.25. között (5 nap)

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

  • fényképes önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben);

  • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak zárt kezeléséhez (mellékletként letölthetőNyilatkozatok)

A szerződés megkötéséhez szükséges érvényes tüdőszűrő lelet bemutatása (1 évnél nem régebbi)

További információkért a tabor@kesztyugyar.hu e-mail címen vagy a (06 1) 788 1344-as telefonszámon érdeklődhetnek

PROGRAMOK

Korosztály

Program típusa

Helyszín